Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UT-1/I/2024 (SZKOŁA) USŁUGA: Prowadzenia MONITORINGU WIZYJNEGO w oparciu o system monitoringu wizyjnego alarmowego IP i ACUSENSE, z wykorzystaniem patrolu interwencyjnego. Na obiektach (teren warsztatów praktycznej nauki zawodu) ZSCKR w Sandomierzu, przy ulicy Mokoszyńskiej 4, 27-600 Sandomierz.

Deadlines:
Published : 09-01-2024 16:22:00
Placing offers : 16-01-2024 10:00:00
Offers opening : 16-01-2024 10:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji. Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel:
506-866-192, 15-832-34-71 (Krzysztof Sieja-kierownik adm.-gosp. ZSCKR w Sandomierzu)

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OFERTA_DO_WYP_PDF.pdf pdf 5555.49 2024-01-09 16:22:00 Proceeding
ZESTAW_OFERT_PODPIS.pdf pdf 130.11 2024-01-16 13:03:01 Public message
WYBOR_WYKON_PODPIS.pdf pdf 11787.16 2024-01-18 12:43:19 Public message

Announcements

2024-01-18 12:43 Zamówienia Publiczne Zamawiający ZSCKR w Sandomierzu (komisja oceniająca) przedstawia komisyjny protokół wyboru Wykonawcy w powyższym postępowaniu. (Plik w załączeniu).

WYBOR_WYKON_PODPIS.p [...].pdf

2024-01-16 13:03 Zamówienia Publiczne Zamawiający ZSCKR w Sandomierzu (komisja oceniająca) przedstawia zestawienie ofert biorących udział w postępowaniu.
(Plik w załączeniu). O wyborze wykonawcy zamówienia poinformujemy w terminie: 17.01.24-18.01.24. Po sprawdzeniu poprawności technicznej złożonych ofert.

ZESTAW_OFERT_PODPIS. [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Prowadzenie MONITORINGU WIZYJNEGO w oparciu o system monitoringu wizyjnego alarmowego IP i ACUSENSE, z wykorzystaniem patrolu interwencyjnego. Na obiektach (teren warsztatów praktycznej nauki zawodu) ZSCKR w Sandomierzu. Dokładne wymagania w załączniku: OFERTA_DO_WYP_PDF (Do wyceny w pozycji CENA należy wpisać wartość usługi (oferty) na okres 1 roku. 1 service Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im, Ziemii Sandomierskiej
Mokoszyńska 1
27-600, Sandomierz
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2575 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - WYKONANIE USŁUGI TYLKO PO CENIE Z POWYŻSZEJ OFERTY. Warunki płatności: CYKLICZNE W SYSTEMIE MIESIĘCZNYM. Przelew co miesięczny: 14 dni od daty akceptacji prawidłowo wystawionej faktury VAT. Proszę uzupełnić i dołączyć w pozycji CENA załącznik: OFERTA_DO_WYP_PDF Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Od momentu podpisania umowy z Wykonawcą. PRZED WYCENĄ USŁUGI PRZEPROWADZIĆ WIZJĘ LOKALNĄ USYTUOWANIA OBIEKTÓW I PRZEGLĄD OBECNEGO SYSTEMU. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu (przyjazdów), po stronie Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć aktualną koncesję potwierdzająca możliwość prowadzenia Agencji Ochrony Osób i Mienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 271