Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
819628 RZP.271.36.2023 „Przebudowa ul. Stary Tor”. Katarzyna Rojecka 2023-10-03 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
822720 RZP.271.37.2023 „Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2023-2025” Katarzyna Rojecka 2023-10-20 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
815976 RZP.271.35.2023 Przygotowanie wielowariantowej koncepcji utworzenia pasa ruchu dla autobusów (buspasa) biegnącego w granicach Gminy Łomianki do granicy z m.st. Warszawa oraz na terenie miasta stołecznego Warszawy w pasie drogowym ulicy Pułkowej do ul. Heroldów/Muzealnej - Usprawnienie komunikacji zbiorowej”. Katarzyna Rojecka 2023-09-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
809454 RZP.271.34.2023 Montaż urządzeń oświetlenia drogowego w ramach zadania inwestycyjnego nr 2023/10 pn. „Budowa oświetlenia ulicy Kościelna Droga w Łomiankach Dolnych”. Katarzyna Rojecka 2023-09-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
807934 RZP.271.33.2023 „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Łomianki 2023-2024”. Katarzyna Rojecka 2023-09-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
806846 RZP.271.31.2023 Rozbudowa ulicy Truskawkowej w Kiełpinie w gminie Łomianki Ewa Widawska 2023-09-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
806809 RZP.271.32.2023 Dostawa oraz montaż wyposażenia budynku Szkoły Podstawowej w Sadowej w zakresie wyposażenia IT w ramach zadania „Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej ” – zad. 2019/06. Katarzyna Rojecka 2023-08-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
803785 RZP.271.30.2023 Budowa placu zabaw w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski – zad. 2013/15 Katarzyna Rojecka 2023-08-23 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
800761 RZP.271.29.2023 Remont pomieszczeń sanitarnych i przebieralni w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 6. Katarzyna Rojecka 2023-08-16 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
799864 RZP.271.28.2023 „Cząstkowe roboty brukarskie oraz ogólnobudowlane w pasach drogowych na terenie gminy Łomianki 2023-2024”. Katarzyna Rojecka 2023-08-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
791688 RZP.271.21.2023 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łomianki w 2024 r. Ewa Widawska 2023-08-07 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
799854 RZP.271.27.2023 „Zagospodarowanie zieleni w pasie drogowym ulicy Warszawskiej na odcinku od ul. Armii Poznań do ul. Graniczka”. Ewa Widawska 2023-08-07 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
695355 RZP.271.49.2022 Dostawa oraz montaż wyposażenia budynku Szkoły Podstawowej w Sadowej w zakresie wyposażenia IT w ramach zadania: „Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej ” – zad. 2019/06. Dorota Porębska 2022-12-02 12:09:26 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
645809 RZP.271.33.2022 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łomianki w 2023 r.” Część I przedmiotu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łomianki w 2023. Część II przedmiotu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji z terenu gminy Łomianki w 2023. Katarzyna Rojecka 2022-08-04 14:38:50 Przetarg nieograniczony Service Go to
623258 RZP.271.24.2022 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic Konopnickiej i Miłej w ramach zadania „Budowa Świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej – zad. 2019/41” Dorota Porębska 2022-06-10 15:52:24 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to