Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
934896 RZP.271.22.2024 Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej zgodnie z dokumentacją projektową pn. „Budowa drogi gminnej od ul. Równoległej do ul. Sierakowskiej w Łomiankach” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej” – zad. nr 2020/34. Katarzyna Rojecka 2024-06-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
942297 WIZ.271.24.2024 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu rozbudowy ulicy Poniatowskiego na odcinku od ul. Przyłuskiego do ul. Kościuszki w ramach zadania inwestycyjnego nr 2023/21 pn.: „Opracowanie projektu przebudowy ul. Poniatowskiego” Katarzyna Pilarska 2024-06-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
938289 WIZ.271.23.2024 Uzupełnianie i odtwarzanie oznakowania drogowego oraz wprowadzania nowych organizacji ruchu na terenie Gminy Łomianki. Katarzyna Rojecka 2024-06-17 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
933739 RZP.271.21.2024 Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2024/2025. Katarzyna Rojecka 2024-06-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
924929 RZP.271.20.2024 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w celu rozbudowy ulicy Pancerz na odcinku od ul. Starej Cegielni do ul. Stary Tor w ramach zadania inwestycyjnego nr 2023/22 pn. „Opracowanie projektu rozbudowy ul. Pancerz” Katarzyna Rojecka 2024-05-20 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
925062 RZP.271.19.2024 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w celu rozbudowy ulicy Wąskiej na odcinku od ul. Długiej do ul. Dolnej w ramach zadania inwestycyjnego nr 2024/08 pn. „Przebudowa ul. Wąskiej”. Katarzyna Pilarska 2024-05-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
924700 RZP.271.18.2024 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w celu rozbudowy ul. Willowej, ul. Jesionowej, ul. Koncertowej w ramach zadania inwestycyjnego nr 2024/07 pn. „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartale ulic: ul. Koncertowa, ul. Willowa, ul. Jesionowa, ul. Ogrodowa”. Katarzyna Rojecka 2024-05-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
915356 RZP.271.15.2024 Przebudowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach realizowane w ramach zadania inwestycyjnego 2022/12 pn.: Modernizacja obiektów sportowych typu „Orlik”. Katarzyna Rojecka 2024-05-13 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
922473 RZP.271.17.2024 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w celu rozbudowy ulicy Poniatowskiego na odcinku długości ok. 300 mb od ul. Przyłuskiego do ul. Kościuszki w ramach zadania inwestycyjnego nr 2023/21pn. „Opracowanie projektu przebudowy ul. Poniatowskiego”. Katarzyna Rojecka 2024-05-09 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
919504 RZP.271.16.2024 Remont pomieszczeń w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dąbrowie Leśnej oraz Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym. Katarzyna Rojecka 2024-05-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
910867 RZP.271.14.2024 Dokończenie zagospodarowania pasa zieleni w pasie drogowym ulicy Zachodniej na działce 1/3 – etap II w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej” – zad. 2018/15. Katarzyna Pilarska 2024-04-22 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
900013 RZP.271.13.2024 Przebudowa ul. Waligóry w ramach zadania inwestycyjnego nr 2022/04, odcinek ok. 300 m od opaski ul. Kolejowej. Katarzyna Pilarska 2024-03-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
695355 RZP.271.49.2022 Dostawa oraz montaż wyposażenia budynku Szkoły Podstawowej w Sadowej w zakresie wyposażenia IT w ramach zadania: „Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej ” – zad. 2019/06. Dorota Porębska 2022-12-02 12:09:26 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
645809 RZP.271.33.2022 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łomianki w 2023 r.” Część I przedmiotu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łomianki w 2023. Część II przedmiotu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji z terenu gminy Łomianki w 2023. Katarzyna Rojecka 2022-08-04 14:38:50 Przetarg nieograniczony Service Go to
623258 RZP.271.24.2022 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic Konopnickiej i Miłej w ramach zadania „Budowa Świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej – zad. 2019/41” Dorota Porębska 2022-06-10 15:52:24 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to