Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
504714 RZP.271.26.2021 Przebudowa ul. Słonecznej w Łomiankach w ramach zadnia inwestycyjnego pn. „ Rozbudowa ulicy Słonecznej”– zad. 2021/10. Tomasz Baran 2021-09-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
504914 RZP.271.27.2021 Wykonanie elementów małej architektury wraz z budową boisk w istniejącym zespole rekreacyjno - sportowym na działce ew. nr 143/3 obręb 0004 w Dziekanowie Leśnym przy ul. Rodziewiczówny w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych” – zad. 2015/20. Katarzyna Rojecka 2021-09-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
507208 RZP.271.28.2021 Rozbudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Warszawskiej wraz z infrastrukturą w Gminie Łomianki" w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do opaski ul. Kolejowej” – zad. 2021/30. Tomasz Baran 2021-09-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
508291 RZP.271.29.2021 Rozbudowa ulicy Porzeczkowej w Łomiankach w ramach zadania „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)” – zad. 2016/12. Katarzyna Rojecka 2021-10-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
499804 RZP.271.24.2021 „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla obszaru funkcjonalnego pn. „Warszawa Zachód” wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz promocją SUMP”. Katarzyna Rojecka 2021-10-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
495679 RZP.271.20.2021 „Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2021-2023”: Część I przedmiotu zamówienia –„Całodobowe, zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Łomianki w sezonie zimowym 2021-2023”. Część II przedmiotu zamówienia –,,Całodobowe, zimowe utrzymanie przystanków, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie miasta i gminy Łomianki w sezonie zimowym 2021-2023”. Tomasz Baran 2021-09-16 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
502803 RZP.271.25.2021 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: „Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ul. Kołłątaja i opaski ul. Kolejowej”. Katarzyna Rojecka 2021-09-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
497659 RZP.271.23.2021 Przebudowa bieżni przy boisku ICDS przy ul. Staszica – zadanie 2021/22. Katarzyna Rojecka 2021-09-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
497255 RZP.271.22.2021 Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego rozbudowy i adaptacji szkoły podstawowej w miejscowości Sadowa w gminie Łomianki na obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywności lokalnej w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i adaptacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Sadowa w Gminie Łomianki na obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywności lokalnej” zad. 2020/45. Katarzyna Rojecka 2021-08-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
496494 RZP.271.21.2021 Przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji wszystkich źródeł ciepła w lokalach i budynkach na terenie Gminy Łomianki” Tomasz Baran 2021-08-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
493657 RZP.271.19.2021 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku publicznego przedszkola oraz modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym dwulokalowym zlokalizowanym przy przedszkolu przy ul. Konopnickiej 65 w ramach zadania: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – zad. 2020/36 Tomasz Baran 2021-08-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
490997 RZP.271.17.2021 „Odwodnienie ulic – modernizacja, remonty, konserwacja i czyszczenie”. Tomasz Baran 2021-08-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
491529 RZP.271.18.2021 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: „Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ul. Kołłątaja i opaski ul. Kolejowej”. Tomasz Baran 2021-08-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
478325 RZP.271.12.2021 Kompleksowy remont łazienek, szatni oraz natrysków wraz z armaturą na trzech kondygnacjach w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 6 w Łomiankach Katarzyna Rojecka 2021-07-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
479888 RZP.271.15.2021 Budowa przedszkola miejskiego oraz placu zabaw wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi przy ul. Piaskowej w Łomiankach w ramach zadania: „Projekt i budowa nowego przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej ” – zad. 2017/20.. Katarzyna Rojecka 2021-07-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings