Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
630496 RZP.271.26.2022 Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 6. Katarzyna Rojecka 2022-07-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
631478 RZP.271.27.2022 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic Konopnickiej i Miłej w ramach zadania „Budowa Świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej – zad. 2019/41”. Katarzyna Rojecka 2022-07-11 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
623362 RZP.271.25.2022 Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2022/2023. Katarzyna Rojecka 2022-06-20 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
617979 RZP.271.23.2022 Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 6. Katarzyna Rojecka 2022-06-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
616887 RZP.271.21.2022 Budowa drogi gminnej ulicy Paderewskiego wraz infrastrukturą w Łomiankach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Paderewskiego” – zad. 2020/08. Katarzyna Rojecka 2022-06-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
616882 RZP.271.22.2022 Realizacja błękitno – zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki – 2021/03. Dorota Porębska 2022-06-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
605002 RZP.271.19.2022 „Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnieniem 2022 - 2023”. Katarzyna Rojecka 2022-05-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
602703 RZP.271.16.2022 Realizacja błękitno – zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki – 2021/03. Katarzyna Rojecka 2022-05-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
604956 RZP.271.18.2022 Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu PFU na rozbudowę Al. Chopina na odcinku od ul. Armii Poznań do ul. Cienistej w ramach zadania inwestycyjnego nr 2008/32 pn. „Budowa Al. Chopina” . Dorota Porębska 2022-05-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
603313 RZP.271.17.2022 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: „Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ul. Kołłątaja i opaski ul. Kolejowej”. Dorota Porębska 2022-05-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
588264 RZP.271.10.2022 „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łomianki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”. Tomasz Baran 2022-04-25 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
595642 RZP.272.13.2022 Budowa drogi gminnej ulicy Paderewskiego wraz infrastrukturą w Łomiankach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Paderewskiego” – zad. 2020/08. Katarzyna Rojecka 2022-04-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
623258 RZP.271.24.2022 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic Konopnickiej i Miłej w ramach zadania „Budowa Świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej – zad. 2019/41” Dorota Porębska 2022-06-10 15:52:24 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to