Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
693325 RZP.271.48.2022 Dostawa oraz montaż wyposażenia budynku Szkoły Podstawowej w Sadowej w zakresie wyposażenia sali sportowej w ramach zadania: „Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej ” – zad. 2019/06. Dorota Porębska 2022-12-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
695560 RZP.271.52.2022 Dostawa oraz montaż platform składanych dla osób z niepełnosprawnością ruchową pomiędzy częściami budynku szkoły podstawowej w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 6 w ramach zad.2021/39 tj. „Budowa windy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową w budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym”. Katarzyna Rojecka 2022-12-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
695355 RZP.271.49.2022 Dostawa oraz montaż wyposażenia budynku Szkoły Podstawowej w Sadowej w zakresie wyposażenia IT w ramach zadania: „Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej ” – zad. 2019/06. Dorota Porębska 2022-12-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
691834 RZP.271.51.2022 Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku komunalnym przy ul. Fabrycznej 2 w Łomiankach w ramach zadania: „Modernizacja budynków komunalnych” – zad. 2015/28. Katarzyna Rojecka 2022-12-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
691178 RZP.271.50.2022 Realizacja błękitno – zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki – 2021/03. Ewa Widawska 2022-12-05 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
690439 RZP.271.45.2022 „Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki oraz na terenie Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym z okresem realizacji 1.01.2023 r. - 31.12.2024”. Część I przedmiotu zamówienia - „ Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki oraz utrzymanie małych obiektów użytkowych służących rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, tj. ławek ulicznych oraz koszy, w latach 2023 - 2024”. Część II przedmiotu zamówienia - „Utrzymanie czystości na terenie Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym w Łomiankach w latach 2023 - 2024”. Katarzyna Rojecka 2022-12-12 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
692394 RZP.271.47.2022 Dostawa oraz montaż wyposażenia budynku Szkoły Podstawowej w Sadowej w zakresie wyposażenia kuchni w ramach zadania „Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej ” – zad. 2019/06. Katarzyna Rojecka 2022-11-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
674031 RZP.271.44.2022 „Sadzenie drzew oraz roślinności zimozielonej na terenie gminy Łomianki”. Część I przedmiotu zamówienia - „Sadzenie drzew na terenie gminy Łomianki”. Część II przedmiotu zamówienia - „Wykonanie nasadzeń roślinności zimozielonej na terenie sołectwa Dziekanów Leśny i Sadowa w gminie Łomianki”. Katarzyna Rojecka 2022-11-07 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
667706 RZP.271.42.2022 Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku komunalnym przy ul. Fabrycznej 2 w Łomiankach w ramach zadania: „Modernizacja budynków komunalnych” – zad. 2015/28. Katarzyna Rojecka 2022-10-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
655898 RZP.271.39.2022 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łomianki w 2023 r.” Katarzyna Rojecka 2022-09-22 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
661013 RZP.271.40.2022 Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2022/2023. Katarzyna Rojecka 2022-09-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
653770 RZP.271.38.2022 Realizacja błękitno – zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki – 2021/03. Katarzyna Rojecka 2022-09-05 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
653743 RZP.271.36.2022 Wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego dla nowego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zad. 2021/38. Dorota Porębska 2022-08-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
653688 RZP.271.37.2022 Dostawa oraz montaż wyposażenia budynku Szkoły Podstawowej w Sadowej w zakresie umeblowania pomieszczeń w ramach zadania „Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej ” – zad. 2019/06. Katarzyna Rojecka 2022-08-29 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
642211 RZP.271.34.2022 „Odwodnienie ulic – modernizacja, remonty, konserwacja i czyszczenie”. Katarzyna Rojecka 2022-08-11 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
643876 RZP.271.35.2022 Realizacja błękitno – zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki – 2021/03. Katarzyna Rojecka 2022-08-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
645809 RZP.271.33.2022 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łomianki w 2023 r.” Część I przedmiotu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łomianki w 2023. Część II przedmiotu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji z terenu gminy Łomianki w 2023. Katarzyna Rojecka 2022-08-04 14:38:50 Przetarg nieograniczony Service Go to
623258 RZP.271.24.2022 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic Konopnickiej i Miłej w ramach zadania „Budowa Świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej – zad. 2019/41” Dorota Porębska 2022-06-10 15:52:24 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to