Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
555775 RZP.271.40.2021 „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla obszaru funkcjonalnego pn. „Warszawa Zachód” wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz promocją SUMP”. Katarzyna Rojecka 2022-01-24 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
555700 RZP.271.39.2021 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz choinek świątecznych z terenu gminy Łomianki oraz z terenu Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów przy ul. Brukowej 2A w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.” Dorota Porębska 2022-01-18 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
556274 RZP.271.38.2021 Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Łomiankach i jednostek podległych w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. Katarzyna Rojecka 2021-12-31 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
541963 RZP.271.37.2021 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zad. pn.:"Projekt i budowa ulicy Kownackiej" - zad. 2020/22 Dorota Porębska 2021-12-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
538932 RZP.271.35.2021 „Odwodnienie ulic – modernizacja, remonty, konserwacja i czyszczenie”. Dorota Porębska 2021-12-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
540101 RZP.271.36.2021 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: „Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ul. Kołłątaja i opaski ul. Kolejowej”. Katarzyna Rojecka 2021-12-03 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
528725 RZP.271.34.2021 Wykonanie elementów małej architektury wraz z budową boisk w istniejącym zespole rekreacyjno - sportowym na działce ew. nr 143/3 obręb 0004 w Dziekanowie Leśnym przy ul. Rodziewiczówny w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych” – zad. 2015/20. Tomasz Baran 2021-11-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
514452 RZP.271.33.2021 Opracowanie wielowariantowej koncepcji utworzenia pasa ruchu dla autobusów (buspasa) w granicach Gminy Łomianki od ul. Brukowej do granicy z m. st. Warszawa oraz w m. st. Warszawie w pasie drogowym ul. Pułkowej do ul. Heroldów/ul. Muzealnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) z Gminy Łomianki do m. st. Warszawy”. Katarzyna Rojecka 2021-11-03 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
511401 RZP.271.30.2021 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.” Katarzyna Rojecka 2021-10-26 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
512045 RZP.271.31.2021 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: „Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ul. Kołłątaja i opaski ul. Kolejowej”. Tomasz Baran 2021-10-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
512545 RZP.271.32.2021 Zagospodarowanie pasa zieleni w pasie drogowym ulicy Zachodniej na działce 1/3 – etap I w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej” – zad. 2018/15 Tomasz Baran 2021-10-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings