Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
632553 Usługa szkolenia wraz z egzaminem dla 52 pracowników (60 szkoleń i 81 egzaminów) Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowiskach eksploatacji lub/i dozoru „E” do 1 KV oraz zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych i innych urządzeń energetycznych na stanowiskach eksploatacji lub/i dozoru Wydział Kadr i Szkolenia 2022-07-04 14:46:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
633971 T.ZZ-240-MK-1/2022 Dostawa kontenera stacyjnego z dystrybutorem płynu do spryskiwaczy oraz płynu AdBlue. Wydział Transportu 2022-07-06 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
634530 Dostawa i montaż bramy przesuwnej Wydział Inwestycji i Remontów 2022-07-07 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
622621 ZZP.2380.30.2022 Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych Sekcja Zamówień Publicznych 2022-07-08 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
628313 Usługi w zakresie lakierowania elementów nadwozi pojazdów służbowych Wydział Transportu 2022-07-08 11:17:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
633279 ZZP.2380.38.2022 Modernizacja budynku Komisariatu Policji Poznań-Jeżyce położonego przy ul. Kochanowskiego 16 - Etap I Sekcja Zamówień Publicznych 2022-07-14 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
633570 świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej i innych świadczeń z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników Policji, wydawanie na tej podstawie zaświadczeń/orzeczeń lekarskich o braku bądź istnieniu przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku, obejmującego wykonywanie następujących świadczeń zdrowotnych dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie oraz Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie Wydział Kadr i Szkolenia 2022-07-14 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
634060 Przeprowadzenie badań i czynników szkodliwych dla zdrowia i środowiska pracy w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu, ul.Szylinga 2b, 60-787 Poznań - poziom stężeń pyłów sadzy technicznej obecnych w środowisku pracy techników kryminalistyki podczas wykorzystywania proszku daktyloskopijnego Wydział Kadr i Szkolenia 2022-07-15 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
633994 Przeprowadzenie badań i czynników szkodliwych dla zdrowia i środowiska pracy w Komendzie Powiatowej Policji w Jarocinie ul. Bohaterów Jarocina 15, 63-200 Jarocin - hałas, ołów i jego związki występujące na stanowisku instruktora wyszkolenia strzeleckiego Wydział Kadr i Szkolenia 2022-07-15 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
634035 Przeprowadzenie badań i czynników szkodliwych dla zdrowia i środowiska pracy w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu, ul.Tysiąclecia 3a, 64-300 Nowy Tomyśl - natężenie hałasu, stężenie czynników chemicznych (tlenek węgla, ditlenek siarki i ołów) i zapylenia (pyły zawierające wolną krzemionkę, pył całkowity i respirabilny) na stanowisku instruktora strzelań policyjnych na strzelnicy krytej Wydział Kadr i Szkolenia 2022-07-15 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
629179 Dostawa i montaż bramy przesuwnej Wydział Inwestycji i Remontów 2022-07-02 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
632446 Naprawa gzymsu budynku Komendy Powiatowej Policji w Śremie Wydział Inwestycji i Remontów 2022-07-01 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
633051 LI.VIII.2380.106.2022.MI Zakup skanera Wydział Łączności i Informatyki 2022-07-01 12:53:00 - Supply Go to
628364 Usługi w zakresie sukcesywnych regeneracji turbosprężarek do pojazdów służbowych Wydział Transportu 2022-07-01 11:58:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
633320 Dostawa sprzętu AGD Wydział Zaopatrzenia 2022-07-01 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
627856 ZZP.2380.35.2022 Dostawa wraz z instalacją systemów zasilania awaryjnego oraz gwarantowanego dla KPP Turek Sekcja Zamówień Publicznych 2022-07-01 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
632388 Dostawa baterii Wydział Zaopatrzenia 2022-07-01 10:57:00 - Supply Go to
632176 Dostawa przetwornicy napięcia Inwerter Green Cell Wydział Zaopatrzenia 2022-07-01 09:15:00 - Supply Go to
632738 LI.VIII.2380.83.2022.MI Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Wydział Łączności i Informatyki 2022-07-01 08:40:00 - Supply Go to
632064 Zakup materiałów dla laboratorium kryminalistycznego. Wydział Zaopatrzenia 2022-06-30 10:00:00 - Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
627130 LI.I.0151.13.2022.MS Zakup serwera SUPERMICRO RACK 2U 2xScalable SC16BE1C4+X11DPi Wydział Łączności i Informatyki 2022-06-20 10:26:10 - Supply Go to
618956 LI.VIII.2380.89.2022.MI tonera Wydział Łączności i Informatyki 2022-05-27 12:40:20 - Supply Go to
593901 LI.VIII.2380.53.2022.MI Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek Wydział Łączności i Informatyki 2022-04-06 09:34:18 - Supply Go to
585923 Przeprowadzenie czynności: Dezynsekcji, Dezynfekcji, Deratyzacji w pomieszczeniach oraz pojazdach służbowych na terenie miasta Poznania oraz powiatu poznańskiego. Wydział Inwestycji i Remontów 2022-03-28 12:08:16 Zapytanie ofertowe Service Go to
581616 Usunięcie awarii przyłącza wodociągowego w obiekcie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Wydział Inwestycji i Remontów 2022-03-09 12:18:08 Zapytanie ofertowe Service Go to
574679 LI.VIII.2380.19.2022.MI Zakup dysków SSD 120GB Wydział Łączności i Informatyki 2022-02-17 14:49:24 - Supply Go to
574670 LI.VIII.2380.19.2022.MI Zakup dysków SSD 120GB Wydział Łączności i Informatyki 2022-02-17 14:49:05 - Supply Go to
573839 LI.VIII.2380.22.2022.MI Zakup telefonu komórkowego wraz z akcesoriami Wydział Łączności i Informatyki 2022-02-15 10:12:26 - Supply Go to
566255 Dostawa i montaż drzwi klasy RC4 szt. 1 i RC2 szt. 2 w budynku na terenie Oddziałów Prewencji Policji w Poznaniu ul. Taborowa 22. Wydział Inwestycji i Remontów 2022-01-31 13:40:01 Zapytanie ofertowe Service Go to
541817 LI.VIII.2380.199.2021.MI Zakup powerbanków Wydział Łączności i Informatyki 2021-11-25 13:16:19 - Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
442710 Papier pakowy w zwoju wraz z dyspenserami Wydział Zaopatrzenia 2021-10-27 10:38:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to