Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Papier pakowy w zwoju wraz z dyspenserami

Michał Kaczmarek
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Department: Wydział Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 02-04-2021 11:32:00
Placing offers : 08-04-2021 12:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

1.Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie poprzez platformę zakupową.
2. KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
3. KWP w Poznaniu wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru ofert.
4. Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie konkretnego zamówienia, a Dostawca/Wykonawca składający ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności za złożoną ofertę.
5.Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/przesyłki leżą po stronie Dostawcy/Wykonawcy.
6.Płatność - przelew z terminem płatności 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo sporządzonej faktury vat  pod wskazany przez Zamawiającego adres w zamówieniu.
7.W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt Dostawcy/Wykonawcy.
8.Dostawca/Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.
9.Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Dostawcy/Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.
10.Termin dostarczenia towaru do siedziby Zamawiającego, najpóźniej do 23 kwietnia 2021 r.


Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww. punktów i ich akceptacją. Akceptując powyższe warunki Oferent wyrażą zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Dostawca/Wykonawca nie wyraża zgody na powyższe warunki - proszę nie składać oferty.  

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Papier pakowy w zwoju Papier pakowy w zwoju. Szary lub brązowy. Wytwarzany z makulatury bez dodatków chemicznych. Szerokość 120 cm, długość minimum 200 metrów. Średnica rolki prowadzącej 5 cm. Gramatura 80 g/m2. Wytrzymały i odporny na rozdarcia. 2 pc. KWP w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a
60-844, Poznan
(0)
2 Dyspenser/stojak do papieru pakowego w zwoju o szerokości 120 cm Dyspenser/stojak do papieru pakowego w zwoju o szerokości 120 cm Wymiary: szerokość poprzeczki prowadzącej maks. 125 cm, szerokość stojaka do 135 cm, wysokość stojaka do 100 cm. Stojak wykonany z metalu. Możliwość regulacji wysokości zwoju. Łatwa wymiana rolki papieru. 2 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do 23.04.2021. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)

The number of page views: 235