Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
943985 IŚZ.271.5.2024 PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I REMONT BUDYNKU KLUBU NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO W KROŚNIEWICACH Aneta Gałek 2024-07-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
944088 IŚZ.271.6.2024 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DRÓG I ULIC NA TERENIE GMINY KROŚNIEWICE Aneta Gałek 2024-07-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
933188 IŚZ.271.4.2024 Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach wraz z adaptacją pomieszczeń na żłobek przy ul. Mickiewicza 2 Aneta Gałek 2024-06-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
930304 IŚZ.271.3.2024 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102102E NA ODCINKU OD DROGI GMINNEJ NR 102134E W KIERUNKU WSCHODNIM W MIEJSCOWOŚCI BARDZINEK, GM. KROŚNIEWICE Aneta Gałek 2024-06-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
898950 IŚZ.271.2.2024 UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 6 526 529,14 ZŁ DLA GMINY KROŚNIEWICE Aneta Gałek 2024-04-12 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
843946 IŚZ.271.8.2023 Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Krośniewice Aneta Gałek 2023-12-11 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
853612 IŚZ.271.9.2023 Dostawa paliw - oleju napędowego na potrzeby własne Gminy Krośniewice w ramach bieżącej działalności gminy Aneta Gałek 2023-12-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
824979 IŚZ.271.7.2023 DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO NA POTRZEBY WŁASNE GMINY KROŚNIEWICE Aneta Gałek 2023-10-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
740859 IŚZ.7021.11.2023 Usługa kruszenia wraz z załadunkiem materiału do kruszarki i obsługą Paweł Wojtczak 2023-03-24 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
734846 IŚZ.271.5.2023 Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków na terenie osiedla Skłóty, gm. Krośniewice Aneta Gałek 2023-03-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
735670 IŚZ.271.6.2023 Termomodernizacja budynków będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Krośniewice Aneta Gałek 2023-03-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
721713 IŚZ.271.4.2023 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW BĘDĄCYCH W ZASOBIE MIESZKANIOWYM GMINY KROŚNIEWICE Aneta Gałek 2023-02-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
707270 1/2022 Dostawa oleju napędowego na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach 2023-01-04 11:03:23 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
538859 IŚZ.271.15.2021 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY KROŚNIEWICE Aneta Gałek 2021-12-28 00:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
528997 IŚZ.271.13.2021 Rozbudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach o dźwig osobowy Aneta Gałek 2021-11-29 00:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
528685 IŚZ.271.14.2021 PRZEBUDOWA TARGOWISKA W KROŚNIEWICACH Aneta Gałek 2021-12-29 00:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
520354 IŚZ.271.12.2021 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 210 404,98 zł dla Gminy Krośniewice. Aneta Gałek 2021-11-08 00:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
514772 IŚZ.271.11.2021 PRZEBUDOWA TARGOWISKA W KROŚNIEWICACH Aneta Gałek 2021-10-21 00:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
487636 IŚZ.271.9.2021 PRZEBUDOWA TARGOWISKA W KROŚNIEWICACH Aneta Gałek 2021-08-23 00:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
489913 IŚZ.271.10.2021 MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W KROŚNIEWICACH – WYMIANA OGRODZENIA Aneta Gałek 2022-03-07 00:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
480624 IŚZ.271.8.2021 Modernizacja/przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102122E w miejscowości Szubsk Towarzystwo, gm. Krośniewice Aneta Gałek 2021-08-23 00:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
471474 IŚZ.271.6.2021 Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Krośniewice Aneta Gałek 2021-08-03 00:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
471580 IŚZ.271.7.2021 PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 102828E UL.KS.J.POPIEŁUSZKI ORAZ NR 102829E UL.MONIUSZKI (OD UL. KS.J.POPIEŁUSZKI DO UL. MICKIEWICZA) W KROŚNIEWICACH Aneta Gałek 2021-07-13 00:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to