Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
603210 IŚZ.271.4.2022 BUDOWA KABLOWEJ SIECI (LINII) OŚWIETLENIA ORAZ INSTALACJI MONITORINGU (KAMER) NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO W KROŚNIEWICACH Aneta Gałek 2022-05-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
583121 IŚZ.042.3.8.2021 Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad realizacją zadania pod nazwą: „Przebudowa targowiska w Krośniewicach” – etap II wykonanie robót budowlanych Aneta Gałek 2022-03-16 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
569116 IŚZ.271.3.2022 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102830E NA ODCINKU OD DROGI GMINNEJ NR 102111E DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WEWNĘTRZNĄ GMINY KROŚNIEWICE Aneta Gałek 2022-02-18 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
566047 IŚZ.271.1.2022 BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W M.KRZEWIE, GM. KROŚNIEWICE Aneta Gałek 2022-02-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
498046 2021/BZP 00154810/01 „Dostawa materiałów budowlanych do realizacji zadania związanego z budową infrastruktury kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągowej” Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach 2021-08-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
445374 OP.2630.1.2021 Szacowanie zakupu używanego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży. Marcin Miszczak 2021-04-27 10:01:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
409939 IŚZ.271.18.2020.AG ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY KROŚNIEWICE Aneta Gałek 2021-03-01 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
386961 IŚZ.271.16.2020.AG ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY KROŚNIEWICE Aneta Gałek 2020-11-17 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
307413 IŚZ.271.1.2020.AR ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY KROŚNIEWICE Aneta Gałek 2020-02-28 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
303408 1 Gablota informacyjna wolnostojąca Anna Straszewska 2020-01-23 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
538859 IŚZ.271.15.2021 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY KROŚNIEWICE Aneta Gałek 2021-12-28 00:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
528997 IŚZ.271.13.2021 Rozbudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach o dźwig osobowy Aneta Gałek 2021-11-29 00:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
528685 IŚZ.271.14.2021 PRZEBUDOWA TARGOWISKA W KROŚNIEWICACH Aneta Gałek 2021-12-29 00:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
520354 IŚZ.271.12.2021 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 210 404,98 zł dla Gminy Krośniewice. Aneta Gałek 2021-11-08 00:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
514772 IŚZ.271.11.2021 PRZEBUDOWA TARGOWISKA W KROŚNIEWICACH Aneta Gałek 2021-10-21 00:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
487636 IŚZ.271.9.2021 PRZEBUDOWA TARGOWISKA W KROŚNIEWICACH Aneta Gałek 2021-08-23 00:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
489913 IŚZ.271.10.2021 MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W KROŚNIEWICACH – WYMIANA OGRODZENIA Aneta Gałek 2022-03-07 00:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
480624 IŚZ.271.8.2021 Modernizacja/przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102122E w miejscowości Szubsk Towarzystwo, gm. Krośniewice Aneta Gałek 2021-08-23 00:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
471474 IŚZ.271.6.2021 Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Krośniewice Aneta Gałek 2021-08-03 00:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
471580 IŚZ.271.7.2021 PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 102828E UL.KS.J.POPIEŁUSZKI ORAZ NR 102829E UL.MONIUSZKI (OD UL. KS.J.POPIEŁUSZKI DO UL. MICKIEWICZA) W KROŚNIEWICACH Aneta Gałek 2021-07-13 00:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to