Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
520354 IŚZ.271.12.2021 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 210 404,98 zł dla Gminy Krośniewice. Aneta Gałek 2021-10-27 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
514772 IŚZ.271.11.2021 PRZEBUDOWA TARGOWISKA W KROŚNIEWICACH Aneta Gałek 2021-10-15 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
498046 2021/BZP 00154810/01 „Dostawa materiałów budowlanych do realizacji zadania związanego z budową infrastruktury kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągowej” Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach 2021-08-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
487636 IŚZ.271.9.2021 PRZEBUDOWA TARGOWISKA W KROŚNIEWICACH Aneta Gałek 2021-08-10 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
489913 IŚZ.271.10.2021 MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W KROŚNIEWICACH – WYMIANA OGRODZENIA Aneta Gałek 2021-08-09 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
480624 IŚZ.271.8.2021 Modernizacja/przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102122E w miejscowości Szubsk Towarzystwo, gm. Krośniewice Aneta Gałek 2021-07-23 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
471474 IŚZ.271.6.2021 Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Krośniewice Aneta Gałek 2021-07-14 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
471580 IŚZ.271.7.2021 PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 102828E UL.KS.J.POPIEŁUSZKI ORAZ NR 102829E UL.MONIUSZKI (OD UL. KS.J.POPIEŁUSZKI DO UL. MICKIEWICZA) W KROŚNIEWICACH Aneta Gałek 2021-07-02 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
457661 IŚZ.271.5.2021 PRZEBUDOWA ULIC: DĘBOWEJ, BRZOZOWEJ I CZĘŚCI ULICY ŁĄKOWEJ W KROŚNIEWICACH Aneta Gałek 2021-05-28 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
457642 IŚZ.271.4.2021 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY W KROŚNIEWICACH, UL. TORUŃSKA (DZIAŁKA NR 905) Aneta Gałek 2021-05-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
447061 IŚZ.7011.3.9.2019 Zapytanie w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Krośniewicach, przy ul. Toruńskiej (działka nr 905)" Aneta Gałek 2021-04-30 10:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings