Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IŚZ.271.9.2021 PRZEBUDOWA TARGOWISKA W KROŚNIEWICACH

Deadlines:
Published : 23-07-2021 12:13:00
Placing offers : 10-08-2021 11:00:00
Offers opening : 10-08-2021 11:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 146.35 2021-07-23 12:13:00 Proceeding
SWZ + Załączniki Nr 1 - 7.pdf pdf 1523.12 2021-07-23 12:13:00 Proceeding
Załączniki Nr 1 - 6 do SWZ - wersja edytowalna.doc doc 254.5 2021-07-23 12:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 do SWZ - Program funkcjonalno-użytkowy.pdf pdf 63929.79 2021-07-23 12:13:00 Proceeding
informacja o kwocie - art. 222 ust. 4 PZP.pdf pdf 192.23 2021-08-10 09:48:50 Public message
informacja z otwarcia ofert - art. 222 ust. 5 PZP.pdf pdf 178.51 2021-08-10 12:57:47 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - art. 255 ust. 3 PZP.pdf pdf 484.47 2021-08-23 12:38:04 Public message

Announcements

2021-08-23 12:38 Aneta Gałek Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający - Gmina Krośniewice przekazuje informację o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia.

zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-08-10 12:57 Aneta Gałek Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający – Gmina Krośniewice przekazuje informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-10 12:54 Aneta Gałek The message was withdrawn by the Buyer.
2021-08-10 09:48 Aneta Gałek Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający – Gmina Krośniewice przekazuje informację o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 696