Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
948536 ZP.271.15.2024.EK „Modernizacja małej obwodnicy miasta i odcinka drogi w ulicy Drzewickiej w Kostrzynie nad Odrą” Elżbieta Kościelska 2024-07-18 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
947527 ZP.271.13.2024.KB Świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Kostrzyna nad Odrą oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół poza miejsce zamieszkania z zapewnieniem opieki Katarzyna Buczma 2024-07-19 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
944475 ZP.271.14.2024.KB Wymiana nawierzchni przed budynkiem, remont wejść i wymiana ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Kostrzynie nad Odrą Katarzyna Buczma 2024-07-22 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
952446 ZP.271.16.2024.GC „Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów KSSSE w Kostrzynie nad Odrą poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury drogowej oraz wodno – kanalizacyjnej” Grzegorz Chiliński 2024-09-03 09:30:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
939289 ZP.271.11.2024.GC „Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Niepodległości 13-15 w Kostrzynie nad Odrą”. Grzegorz Chiliński 2024-07-08 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
945690 SZKOLENIE SPRZEDAWCÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ Magdalena Przybyłowska 2024-06-28 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
943550 Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:„Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Kopernika w Kostrzynie nad Odrą”. Grzegorz Chiliński 2024-06-24 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
940908 MOSIR.271.1.2024 Świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Pływalni Krytej w Kostrzynie nad Odrą Elżbieta Kościelska 2024-06-24 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
934557 Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ulicy Zielonej 33 w Kostrzynie nad Odrą Urszula Wiśniewska 2024-06-14 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
927133 ZP.271.12.2024.KB Budowa dróg na terenie Kostrzyn – Południe ul. Klonowa na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Jaworowej, ul. Południowa i ul. Ks. F. Skałby w Kostrzynie nad Odrą Katarzyna Buczma 2024-05-29 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
919929 Remont trzech lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kostrzyn nad Odrą o łącznej powierzchni 86 m2 Urszula Wiśniewska 2024-05-07 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
919931 Odnowienie oznakowania poziomego dróg gminnych i powiatowych w Kostrzynie nad Odrą Justyna Gotowicka 2024-04-30 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
914286 ZP.271.8.2024.GC „Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Kopernika w Kostrzynie nad Odrą”. Grzegorz Chiliński 2024-04-30 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
917644 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej inwestycji pn. „Przebudowa dróg w ulicach: Papierników, Chemików, Drzewna, Banaszaka w Kostrzynie nad Odrą” Grzegorz Chiliński 2024-04-29 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
825294 Dowożenie i odwożenie uczniów ze szkół podstawowych nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 w Kostrzynie nad Odrą na warsztaty w Parku Narodowym Ujście Warty Agnieszka Żurawska-Tatała 2023-10-13 11:51:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
473258 Gadżety do projektu Z Parku do Parku. Jolanta Kolanos 2021-06-21 09:45:30 Zapytanie ofertowe Supply Go to
457040 Wymiana okien oraz drzwi we wskazanych lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kostrzyn nad Odrą Piotr Antkowicz 2021-05-19 17:33:31 Zapytanie ofertowe Service Go to
443417 ZP.271.7.2021.GC „Remont II piętra starej części Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą wraz z ciągami komunikacyjnymi” Grzegorz Chiliński 2021-04-07 10:59:51 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
409618 BIEŻACE REMONTY Wioletta Lewandowska 2020-12-22 11:43:05 - Service Go to
112112 Skład, druk i kolportaż gazety samorządowej Miasta Kostrzyn nad Odrą Alicja Łukasik 2018-01-09 12:00:00 - - Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
905906 Wymiana uszkodzonej nawierzchni chodnika przy ul. Gorzowskiej 24-36 (wraz z częściowym uzupełnieniem) oraz przy ul. Osiedlowej 7-9. Justyna Gotowicka 2024-04-05 13:43:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
775586 OA.2600.3.2023.WP „Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla potrzeb użytkownika na parterze w części ogólnodostępnej w obiekcie Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Graniczna 2”. Katarzyna Buczma 2023-06-14 13:33:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
475062 ZP.271.12.2021.KB Świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą Katarzyna Buczma 2021-12-21 09:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
445609 ZP.271.8.2021.KB Dostawa energii elektrycznej dla Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz jednostek organizacyjnych Miasta Kostrzyn nad Odrą na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, zasilania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlne. Katarzyna Buczma 2021-08-02 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to