Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
851848 BZP.271.1.17.2023 Prace projektowe oraz roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: „Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i infrastrukturą towarzyszącą w Kościanie” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Katarzyna Grześkowiak 2023-12-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
858156 BZP.271.1.18.2023 Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Kościana Katarzyna Grześkowiak 2023-12-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
843474 BZP.271.1.15.2023 Ubezpieczenie majątku, Odpowiedzialności Cywilnej i innych interesów Gminy Miejskiej Kościan oraz jednostek podległych na lata 2023 – 2025. Katarzyna Grześkowiak 2023-11-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
826732 BZP.271.1.14.2023 Utrzymanie czystości pomieszczeń o powierzchni 5 407,65 m2 w budynkach Urzędu Miejskiego Kościana. Katarzyna Grześkowiak 2023-10-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
816728 BZP.271.1.12.2023 Kompleksowy zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Kościan Aneta Rabiega 2023-10-16 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
826209 BZP.271.1.13.2023 Ochrona obiektów użyteczności publicznej położonych przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie Aneta Rabiega 2023-10-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
818198 BZP.271.2.21.2023 Wykonanie i dostawa planów tyflograficznych oraz tabliczek na drzwi zgodnie z zapotrzebowaniem Urzędu Miejskiego Kościana Aneta Rabiega 2023-09-19 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
815030 BZP.271.1.20.2023 Wykonanie kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kościan dla potrzeb Urzędu Miejskiego Kościana. Katarzyna Grześkowiak 2023-09-13 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
810328 MOSiR.251.1.06.2023 Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze w obiekcie krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie (64-000), przy ul. Nacławskiej 84. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie 2023-09-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
796074 MOSiR.251.1.05.2023 Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze w obiekcie krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie (64-000), przy ul. Nacławskiej 84. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie 2023-08-11 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
795523 BZP.271.1.10.2023 Przebudowa ul. Ogrodowej w Kościanie w ramach realizacji zadania „Przebudowa ul. Ogrodowej – etap II”. Katarzyna Grześkowiak 2023-08-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
774491 BZP.271.1.9.2023 Wykonanie przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku w celu dostosowania budynku przy ul. Piłsudskiego 55 i ul. Grodziskiej 1 na nową siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie w ramach zadania „Adaptacja budynku narożnikowego znajdującego się przy Ul. Piłsudskiego 55 oraz ul. Grodziskiej 1 w Kościanie na nową siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie przy ul. Grodziskiej 1 64-000 Kościan wraz z pierwszym wyposażeniem” Aneta Rabiega 2023-06-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings