Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
444687 Zp.271.11.2021 Budowa Skweru w Dębogórzu wraz fragmentem drogi rowerowej Aleksandra Nikielska 2021-04-26 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
444255 Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kosakowo, place zabaw - 2 edycja Aleksandra Nikielska 2021-04-16 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
440380 Przebudowa drogi gminnej, ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Kosakowo Aleksandra Nikielska 2021-04-12 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
442014 ZP.271.9.2021 Odpiaszczanie i odchwaszczanie ulic, chodników oraz ścieżek rowerowych na terenie gminy Kosakowo w 2021 roku- 2 edycja Aleksandra Nikielska 2021-04-08 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
438102 ZP.271.6.2021 Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kosakowo Aleksandra Nikielska 2021-04-02 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
435279 ZP.271.7.2021 Organizacja i prowadzenie kąpielisk morskich w miejscowościach Rewa na działce o nr ewidencyjnym 146/5 i Mechelinki na działce o nr ewidencyjnym 99/1 oraz w zakresie obsługi terenów gminnych – „letnie utrzymanie plaż” w 2021 roku- 2 edycja Adriana Żuralska 2021-03-26 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
436963 ZDiZ1 Bieżące utrzymanie dróg w zakresie elementów organizacji ruchu na terenie Gminy Kosakowo 2021 roku Bartosz Gad 2021-03-24 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
430992 ZP.271.5.2021 Organizacja i prowadzenie kąpielisk morskich w miejscowościach Rewa na działce o nr ewidencyjnym 146/5 i Mechelinki na działce o nr ewidencyjnym 99/1 oraz w zakresie obsługi terenów gminnych – „letnie utrzymanie plaż” w 2021 roku Aleksandra Nikielska 2021-03-11 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
430468 ZP.271.3.2021 Odpiaszczanie i odchwaszczanie ulic, chodników oraz ścieżek rowerowych na terenie gminy Kosakowo w 2021 roku Aleksandra Nikielska 2021-03-10 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
425863 ZP.271.2.2021 Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Gminy Kosakowo w 2021 roku Aleksandra Nikielska 2021-02-25 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
421839 ZP.271.1.2021 Wykonanie prac projektowych i pełnienie nadzoru autorskiego dla realizacji zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Nadmorskiej w Mechelinkach w rejonie od Bazy Rybackiej do kanału zrzutowego, gm. Kosakowo” Aleksandra Nikielska 2021-02-22 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
413036 ZP-BPS-1 Transport dorosłych niepełnosprawnych mieszkańców gminy Kosakowo, celem zapewnienia im rehabilitacji społecznej i zawodowej Aleksandra Nikielska 2021-01-11 12:11:04 Zapytanie ofertowe Service Go to
412642 ZP-BPS-1 Transport dorosłych niepełnosprawnych mieszkańców gminy Kosakowo, celem zapewnienia im rehabilitacji społecznej i zawodowej Aleksandra Nikielska 2021-01-08 09:20:11 Zapytanie ofertowe Service Go to