Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
692672 ROŚ/1/2022 Ustawienie pojemników i odbiór odpadów komunalnych z obiektów gminnych na terenie gminy Kosakowo. Anita Ciechan 2022-12-01 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
693297 ZP.271.58.2022 Usługi pocztowe w roku 2023 na rzecz Gminy Kosakowo – 2 edycja Aleksandra Nikielska 2022-12-01 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
695559 2/2022/RO Dowóz niepełnosprawnych uczniów i opieka w czasie przewozu z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych w 2023r. Jolanta Mojsiejuk 2022-12-02 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
692763 Przeprowadzenie warsztatów z bezpieczeństwa na wodzie i ratownictwa morskiego dla uczniów szkół podstawowych na terenie gminy Kosakowo w ramach projektu: «Pomorskie Żagle Wiedzy - Partnerstwo Gminy Kosakowo», realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3 Działania 3.2 Edukacja ogólna 3 Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Aleksandra Nikielska 2022-12-06 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
697023 ZP.271.59.2022 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Aleksandra Nikielska 2022-12-06 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
688838 ZP.271.57.2022 Usługi pocztowe w roku 2023 na rzecz Gminy Kosakowo Aleksandra Nikielska 2022-11-21 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
683832 ZP.271.56.2022 Przebudowa fragmentu budynku usługowo – garażowego na potrzeby Straży Gminnej -2 EDYCJA Aleksandra Nikielska 2022-11-16 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
683670 ZP.271.55.2022 Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów, parkingów urządzonych oraz chodników przy drogach powiatowych w sezonie 2022-2023 – 3 edycja Aleksandra Nikielska 2022-11-08 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
676028 ZP.271.54.2022 Utwardzenie płytami drogowymi ulic Dobke i Kołłątaja w Pogórzu oraz Zielonej w Mostach – 3 edycja Aleksandra Nikielska 2022-10-28 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
674124 ZP.271.53.2022 Przebudowa fragmentu budynku usługowo – garażowego na potrzeby Straży Gminnej Aleksandra Nikielska 2022-10-25 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
673564 ZP.271.52.2022 Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów, parkingów urządzonych oraz chodników przy drogach powiatowych w sezonie 2022-2023 – 2 edycja Aleksandra Nikielska 2022-10-17 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
668502 ZP.271.51.2022 Utwardzenie płytami drogowymi ulic Kminkowej w Kosakowie, Dobke i Kołłątaja w Pogórzu oraz Zielonej w Mostach – 2 edycja Aleksandra Nikielska 2022-10-13 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
658782 ZP.271.44.2022 Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów, parkingów urządzonych oraz chodników przy drogach powiatowych w sezonie 2022-2023 Aleksandra Nikielska 2022-10-04 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
667078 Wykonanie chodnika wokół zbiornika retencyjnego przy ul. Kościuszki w ramach zamierzenia inwestycyjnego "Miejsce pamięci żołnierzy poległych w 1939r. Andrzej Klemenski 2022-09-30 11:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
663398 ZP.271.48.2022 Budowa ścieżek rowerowych R-10 dla odcinków AC, CD oraz organizacji ruchu dla tych odcinków oraz oznakowanie odcinków DE, EF, FK – 2 edycja Aleksandra Nikielska 2022-09-29 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
413036 ZP-BPS-1 Transport dorosłych niepełnosprawnych mieszkańców gminy Kosakowo, celem zapewnienia im rehabilitacji społecznej i zawodowej Aleksandra Nikielska 2021-01-11 12:11:04 Zapytanie ofertowe Service Go to
412642 ZP-BPS-1 Transport dorosłych niepełnosprawnych mieszkańców gminy Kosakowo, celem zapewnienia im rehabilitacji społecznej i zawodowej Aleksandra Nikielska 2021-01-08 09:20:11 Zapytanie ofertowe Service Go to