Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
883418 ZP.271.7.2024 Budowa zespołu budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą – Etap I z opcją Aleksandra Nikielska 2024-03-04 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
892762 ZP.271.13.2024 Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru branż: konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej i elektrycznej przy Rozbudowie SP w Pogórzu o skrzydło modułowe Aleksandra Nikielska 2024-03-04 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
891532 ZP.271.12.2024 Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Daliowej w Kosakowie Aleksandra Nikielska 2024-03-07 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
889140 ZP.271.11.2024 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa przystani morskiej w Mechelinkach w części obsługi turystycznej ruchu jachtowego i wyposażenia w niezbędną infrastrukturę morską” z opcją pełnienia nadzoru autorskiego – 3 edycja Aleksandra Nikielska 2024-03-08 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
892918 ZP.271.14.2024 Budowa ul. Renklodowej w Pierwoszynie Aleksandra Nikielska 2024-03-11 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
893468 ZP.271.15.2024 Przebudowa Dworku w Mostach Aleksandra Nikielska 2024-03-12 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
895474 ZP.271.17.2024 Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pogórzu o skrzydło modułowe – 3 edycja Aleksandra Nikielska 2024-03-15 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
896081 ZP.271.18.2024 Budowa dróg gminnych ul. Bahdaja i ul. Gombrowicza z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Suchy Dwór, Gm. Kosakowo w formule „zaprojektuj i wybuduj” – 2 edycja Aleksandra Nikielska 2024-03-18 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
891607 GOPS: ZP.271.4.2024 Ogłoszenie GOPS Kosakowo: Organizacja warsztatów umiejętności wychowawczych – „Szkoła dla rodziców” w 2024 r. Aleksandra Nikielska 2024-02-29 11:00:00 Zapytanie o cenę Service Go to
882836 ZP.271.6.2024 „Budowa dróg gminnych ul. Bahdaja i ul. Gombrowicza z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Suchy Dwór, Gm. Kosakowo” w formule zaprojektuj i wybuduj Aleksandra Nikielska 2024-02-20 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
885201 ZP.271.8.2024 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa przystani morskiej w Mechelinkach w części obsługi turystycznej ruchu jachtowego i wyposażenia w niezbędną infrastrukturę morską” z opcją pełnienia nadzoru autorskiego – 2 edycja Aleksandra Nikielska 2024-02-15 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
885103 ZP.271.9.2024 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej przy wykonaniu robót budowlanych remontu więźby dachowej budynku Szkoły Podstawowej w Dębogórzu Aleksandra Nikielska 2024-02-15 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
879112 ZP.271.1.2024 Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pogórzu o skrzydło modułowe – 2 edycja Aleksandra Nikielska 2024-02-08 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
880274 ZP.271.5.2024 Druk biuletynu gminnego Aleksandra Nikielska 2024-02-05 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
878508 ZP.271.4.2024 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa przystani morskiej w Mechelinkach w części obsługi turystycznej ruchu jachtowego i wyposażenia w niezbędną infrastrukturę morską” z opcją pełnienia nadzoru autorskiego Adriana Żuralska 2024-02-02 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
879005 ZP.271.3.2024 Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Gminy Kosakowo w 2024 r. Adriana Żuralska 2024-02-01 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
879757 ZDiZ Drogi Gruntowe JG Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych w roku 2024 na terenie Gminy Kosakowo Joanna Gardocka 2024-01-31 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
877280 ZP.271.2.2024 Odpiaszczanie i odchwaszczanie ulic, chodników oraz ścieżek rowerowych i parkingów na terenie gminy Kosakowo w 2024 roku Adriana Żuralska 2024-01-29 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
725355 BOI.ZP.1.2023 Dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Gminy Kosakowo Joanna Smolak 2023-02-16 15:30:25 Zapytanie ofertowe Supply Go to
413036 ZP-BPS-1 Transport dorosłych niepełnosprawnych mieszkańców gminy Kosakowo, celem zapewnienia im rehabilitacji społecznej i zawodowej Aleksandra Nikielska 2021-01-11 12:11:04 Zapytanie ofertowe Service Go to
412642 ZP-BPS-1 Transport dorosłych niepełnosprawnych mieszkańców gminy Kosakowo, celem zapewnienia im rehabilitacji społecznej i zawodowej Aleksandra Nikielska 2021-01-08 09:20:11 Zapytanie ofertowe Service Go to