Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
523147 ZP.271.37.2021 Budowa ulicy Chmielnej i Gronowej w m. Dębogórze oraz ul. Paska w m. Suchy Dwór Aleksandra Nikielska 2021-11-02 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
519613 ROŚ/1/2021 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn. „Ścieżka dydaktyczna na terenie Rezerwatu Przyrody Mechelińskie Łąki” Justyna Gajzler 2021-10-18 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
518649 Zamówienie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie: Usługa cateringowa – przygotowanie i dostawa wyżywienia dla uczestników Klubu Seniora - 2 edycja Aleksandra Nikielska 2021-10-15 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
515428 ZP.271.36.2021 „Modernizacja nawierzchni ulicy Księżycowej – drogi transportu rolnego w miejscowości Mosty, Gmina Kosakowo” Adriana Żuralska 2021-10-15 11:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
515236 ZP.271.35.2021 „Budowa oświetlenia ulicy Gdyńskiej w Mostach w ciągu drogi powiatowej nr 1517G na odcinku od ul. Wałowej do ul. Leśnej” Adriana Żuralska 2021-10-15 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
512341 ZP.271.34.2021 Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika retencyjnego w msc. Dębogórze oraz centralny system monitoringu SUW dla gminy Kosakowo Aleksandra Nikielska 2021-10-08 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
512965 ZP.271.3.2021 GOPS Kosakowo Zamówienie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie: Usługa cateringowa – przygotowanie i dostawa wyżywienia dla uczestników Klubu Seniora Aleksandra Nikielska 2021-10-04 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Service Go to
505823 ZP.271.31.2021 „Budowa ścieżki rowerowej R-10 na odcinku ŁN oraz wykonanie oznakowania SOR (Stałej Organizacji Ruchu) i budowy miejsca postojowego odcinka NO” Adriana Żuralska 2021-09-30 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
510473 ZP.271.33.2021 Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów, parkingów urządzonych oraz chodników przy drogach powiatowych w sezonie 2021-2022 Aleksandra Nikielska 2021-09-28 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
509317 ZP.EZ.3 Wykonanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjno - sportowego w Kosakowie, obejmującej zadanie z funduszu sołeckiego w 2021 r., sołectwo Kosakowo, pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni, sportowych i rekreacyjnych w Kosakowie”. Aleksandra Nikielska 2021-09-24 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
505005 ZP.271.32.2021 „Budowa dróg w gminie Kosakowo- ul. Okopowa w Dębogórzu oraz ciąg pieszo-jezdny sięgacza ul. Owocowej w Dębogórzu”- 2 edycja Adriana Żuralska 2021-09-22 11:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
413036 ZP-BPS-1 Transport dorosłych niepełnosprawnych mieszkańców gminy Kosakowo, celem zapewnienia im rehabilitacji społecznej i zawodowej Aleksandra Nikielska 2021-01-11 12:11:04 Zapytanie ofertowe Service Go to
412642 ZP-BPS-1 Transport dorosłych niepełnosprawnych mieszkańców gminy Kosakowo, celem zapewnienia im rehabilitacji społecznej i zawodowej Aleksandra Nikielska 2021-01-08 09:20:11 Zapytanie ofertowe Service Go to