Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
563344 ZP.271.2.2022 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży: konstrukcyjno - budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej podczas budowy przedszkola publicznego z oddziałem żłobkowym w Mostach Aleksandra Nikielska 2022-01-26 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
565069 ZP.271.3.2022 Usługi pocztowe w roku 2022 na rzecz Gminy Kosakowo – 2 edycja Aleksandra Nikielska 2022-01-31 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
559900 ZP.271.1.2022 Usługi pocztowe w roku 2022 na rzecz Gminy Kosakowo Aleksandra Nikielska 2022-01-21 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
561418 BOI.ZP.1.2022 Dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Gminy Kosakowo Aleksandra Nikielska 2022-01-19 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
534693 BRP.1/1/2022 Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego, 9 miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim Katarzyna Sopońska-Romachow 2022-01-11 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
558403 GOPS ZP.8.2021 OGŁOSZENIE GOPS KOSAKOWO: Dostawa artykułów biurowych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie -2 Aleksandra Nikielska 2022-01-10 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
557209 ZP.271.43.2021 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży: drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej podczas budowy ul. Chmielnej i Gronowej w Dębogórzu oraz ul. Paska w Suchym Dworze – 2 edycja Aleksandra Nikielska 2022-01-05 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
556083 ROŚ/6/2021 Wykonanie usług w zakresie interwencyjnego usuwania i utylizacji martwych zwierząt z terenów gminnych Gminy Kosakowo w 2022 roku Justyna Gajzler 2022-01-03 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
555516 ROŚ/5/2021 Usługi weterynaryjne w 2022 r. Justyna Gajzler 2021-12-30 10:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
556260 ZP-BPS-3 Transport dorosłych niepełnosprawnych mieszkańców gminy Kosakowo, celem zapewnienia im rehabilitacji społecznej i zawodowej do maja 2022 r. Aleksandra Nikielska 2021-12-29 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
551139 GOPS ZP.7.2021 OGŁOSZENIE GOPS KOSAKOWO: Dostawa artykułów biurowych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie Aleksandra Nikielska 2021-12-29 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
555022 ROŚ/4/2021 Usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu gminy Kosakowo oraz opiece nad nimi w 2022 roku. Justyna Gajzler 2021-12-29 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
413036 ZP-BPS-1 Transport dorosłych niepełnosprawnych mieszkańców gminy Kosakowo, celem zapewnienia im rehabilitacji społecznej i zawodowej Aleksandra Nikielska 2021-01-11 12:11:04 Zapytanie ofertowe Service Go to
412642 ZP-BPS-1 Transport dorosłych niepełnosprawnych mieszkańców gminy Kosakowo, celem zapewnienia im rehabilitacji społecznej i zawodowej Aleksandra Nikielska 2021-01-08 09:20:11 Zapytanie ofertowe Service Go to