Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
626736 ZP.271.1.2022 KCK Ogłoszenie Kosakowskiego Centrum Kultury: Budowa parkingu w Rewie Aleksandra Nikielska 2022-07-06 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
634425 ZP.271.13.2022 DOSTAWA 3 ŁODZI ŻAGLOWYCH Adriana Żuralska 2022-07-11 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
634454 ZP.271.30.2022 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży: konstrukcyjno - budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej podczas budowy przedszkola publicznego w Pogórzu Aleksandra Nikielska 2022-07-11 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
632185 ZP.271.28.2022 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kosakowo w roku 2023-2025 Aleksandra Nikielska 2022-07-29 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
630268 ZP.271.5.2022 Ogłoszenie GOPS Kosakowo: Transport dorosłych niepełnosprawnych mieszkańców gminy Kosakowo, celem zapewnienia im rehabilitacji społecznej i zawodowej - realizacja usług do końca 2022 r. Aleksandra Nikielska 2022-06-30 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
622107 ZP.271.25.2022 Budowa gminnego przedszkola publicznego w Pogórzu przy ul. Kościuszki, Gmina Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą - 3 edycja Aleksandra Nikielska 2022-06-21 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
622093 ZP.271.26.2022 Bieżące utrzymanie dróg w zakresie elementów organizacji ruchu na terenie Gminy Kosakowo w 2022 r.- 2 edycja Adriana Żuralska 2022-06-17 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
622769 ZP.271.27.2022 „Opracowanie i złożenie w imieniu Wójta Gminy wniosku wraz z załącznikami o wydanie decyzji ZRiD dla budowy ulic w Gminie Kosakowo: ulica Agawy, Maciejkowa, Szarotki oraz obecnie działka nr 79/1, obręb Dębogórze która w mpzp przeznaczona jest pod drogę, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID”- 4 edycja Adriana Żuralska 2022-06-13 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
621417 GOPS Kosakowo ZP.271.4.2022 Ogłoszenie GOPS Kosakowo: Organizacja warsztatów umiejętności wychowawczych – „Szkoła dla rodziców” - 2 edycja Aleksandra Nikielska 2022-06-09 10:00:00 Zapytanie o cenę Service Go to
620991 ZP.271.2022.GGN Wykonanie operatów szacunkowych Aleksandra Nikielska 2022-06-09 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
614191 ZP.271.21.2022 Bieżące utrzymanie dróg w zakresie elementów organizacji ruchu na terenie Gminy Kosakowo w 2022 r. Adriana Żuralska 2022-06-01 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
617538 ZP.271.22.2022 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy odcinka drogi ul. Gdyńska Aleksandra Nikielska 2022-06-01 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
616874 ZP.271.24.2022 Opracowanie i złożenie w imieniu Wójta Gminy wniosku wraz z załącznikami o wydanie decyzji ZRiD dla budowy ulic w Gminie Kosakowo: ulica Agawy, Maciejkowa, Szarotki oraz obecnie działka nr 79/1, obręb Dębogórze która w mpzp przeznaczona jest pod drogę, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID”- 3 edycja Aleksandra Nikielska 2022-05-31 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
616127 Przewóz autokarowy uczniów szkół podstawowych z województwa pomorskiego wraz z opiekunami w ramach Projektu "Pomorskie Żagle Wiedzy – Partnerstwo Gminy Kosakowo", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spójności Aleksandra Nikielska 2022-05-30 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
413036 ZP-BPS-1 Transport dorosłych niepełnosprawnych mieszkańców gminy Kosakowo, celem zapewnienia im rehabilitacji społecznej i zawodowej Aleksandra Nikielska 2021-01-11 12:11:04 Zapytanie ofertowe Service Go to
412642 ZP-BPS-1 Transport dorosłych niepełnosprawnych mieszkańców gminy Kosakowo, celem zapewnienia im rehabilitacji społecznej i zawodowej Aleksandra Nikielska 2021-01-08 09:20:11 Zapytanie ofertowe Service Go to