Proceeding: ZP-BPS-1 Transport dorosłych niepełnosprawnych mieszkańców gminy Kosakowo, celem zapewnienia im rehabilitacji społecznej i zawodowej

Aleksandra Nikielska
Gmina Kosakowo
Deadlines:
Posted : 08-01-2021 09:55:00
Placing offers: 11-01-2021 12:11:04
Opening offers : 13-01-2021 09:35:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

Przedmiotem postępowania jest realizacja usługi transportu dorosłych niepełnosprawnych mieszkańców gminy Kosakowo, celem zapewnienia im rehabilitacji społecznej i zawodowej w ośrodku prowadzonym przez Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „Razem”.


Transport w/w osób odbywać się będzie z miejsca zamieszkania do ośrodka i z ośrodka do miejsca zamieszkania, zgodnie z kalendarzem pracy Stowarzyszenia Wspierającego Osoby Niepełnosprawne  Umysłowo „Razem”.

Wykonawca otrzyma wykaz osób objętych dowozem, wszystkie osoby są mieszkańcami Gminy Kosakowo


Do obowiązków Wykonawcy należy:

1.       Zapewnienie ciągłości dowożenia osób niepełnosprawnych.

2.       Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia pojazdu sprawnego technicznie i ubezpieczonego (OC).

3.       Wykonawca zachowuje szczególną dbałość o dobro osób niepełnosprawnych w czasie jazdy oraz przy wsiadaniu i wysiadaniu z samochodu.

4.       Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód wynikających z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi.

5.       Podczas wykonywania usługi Wykonawca nie jest uprawniony do przewożenia w pojeździe  jakichkolwiek innych osób niż wskazane niepełnosprawne  osoby. 

Podana w formularzu ofertowym ilość kilometrów jest szacunkowa może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Liczba miesięcy jest przyjętą przez Zamawiającego średnią z ostatnich lat. Możliwe jest kontynuowanie usługi przez 12 miesięcy lub skrócenie do 10 miesięcy. W trakcie trwającej epidemii możliwe jest czasowe zaprzestanie wykonywania usług.

Rozliczenie z wykonawcą odbywać się będzie na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów według stawki podanej w formularzu ofertowym.

Załącznikiem do ogłoszenia jest wzór umowy.


Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 58 732 50 16

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Umowa o świadczenie usług transportu.docx docx 21.21 2021-01-08 09:55:00 Proceeding

Announcements

2021-01-11 12:11 Aleksandra Nikielska Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Zamówienie zostało anulowane ze względu na konieczność zwiększenia ilości kilometrów, które należało wycenić w formularzu ofertowym. Postępowanie ogłoszone powtórnie .Nie zmieniono daty otwarcia. Link do postepowania https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/413458
Prosimy o ponowne złożenie ofert.

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 cena za 1 km szacunkowa liczba kilometrów to 55 dziennie przez 20 dni w miesiącu przez 11 miesięcy w roku 12100 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. (0)
3 Termin realizacji - od dnia zawarcia umowy do 31.12.2021 r. (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. (0)

The number of page views: 122