Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
680923 WSR.271.41.2022 Zaciągniecie długoterminowego kredytu w kwocie 27 300 117,85 PLN na pokrycie deficytu w kwocie 15 921 707,85 PLN i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 11 378 410,00 PLN. Referat ds. zamówień publicznych 2022-12-07 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
695969 WSR.271.61.2022 Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Miasta Pruszków oraz jego jednostek budżetowych. Referat ds. zamówień publicznych.. 2022-12-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
695153 WSR.271.58.2022 Przebudowa ul. Pasażerskiej w Pruszkowie Referat ds. zamówień publicznych.. 2022-12-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
698949 WSR.271.59a.2022 Ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego i odpowiedzialności cywilnej Referat ds. zamówień publicznych. 2022-12-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
689515 WSR.271.43.2022 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach programu „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR. Referat ds. zamówień publicznych 2022-12-15 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
689629 WSR.57.2022 Konserwacja oświetlenia ulic, placów i parków miasta Pruszkowa oraz remonty oświetlenia ulic i usuwanie awarii w systemie oświetlenia ulicznego Referat ds. zamówień publicznych.. 2022-12-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
695253 WSR.271.60.2022 Usługi weterynaryjne w zakresie: Część 1 – Opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu Miasta Pruszkowa. Część 2 – Wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt domowych posiadających właścicieli, elektroniczne znakowanie zwierząt oraz usypianie ślepych miotów w ramach programu zapobiegania bezdomności zwierząt. Referat ds. zamówień publicznych.. 2022-12-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
678389 WSR.271.51.2022 Utrzymanie czystości, porządku oraz konserwacja zieleni na terenach miejskich - 10 części/rejonów Referat ds. zamówień publicznych. 2022-11-30 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
692221 WSR.271.59.2022 Ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego i odpowiedzialności cywilnej Referat ds. zamówień publicznych. 2022-11-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
683188 WSR.271.54.2022 Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Pruszkowie do placówek oświatowych. Referat ds. zamówień publicznych.. 2022-11-25 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
677529 WSR.271.53.2022 Zimowe utrzymanie ulic miejskich w Pruszkowie w 2023 r. Referat ds. zamówień publicznych.. 2022-11-14 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
681804 WSR.271.55.2022 Promocja miasta Pruszkowa w czasie rozgrywek sportowych z podziałem na części: Część 1 - Promocja miasta poprzez sport - promocja poprzez piłkę nożną: Promocja Pruszkowa poprzez zespół piłki nożnej, biorący udział w rozgrywkach e Winner II ligi piłki nożnej. Część 2 - Promocja miasta przez sport – koszykówka kobiet – Energa Basket Liga Kobiet. Część 3 - Promocja miasta przez sport – koszykówka mężczyzn - II liga koszykówki mężczyzn. Część 4 - Promocja miasta przez sport – karate. Referat ds. zamówień publicznych. 2022-11-03 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
667456 WSR.271.52.2022 Budowa ul. Paderewskiego oraz ul. Bąki (KDL-28) w Pruszkowie Referat ds. zamówień publicznych. 2022-10-10 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
667414 WSR.271.37a.2022 Zmiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ul. Latter w Pruszkowie Referat ds. zamówień publicznych. 2022-10-10 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
667015 WSR.271.45a.2022 Wykonywanie oznakowania pionowego oraz poziomego na drogach gminnych na terenie Miasta Pruszkowa. Referat ds. zamówień publicznych.. 2022-10-07 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings