Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
888368 WSR.271.2.2024 Modernizacja placu zabaw przy ul. Tadeusza w Pruszkowie W ramach zadania ,,Modernizacja placu zabaw przy ul. Tadeusza. Utworzenie integracyjnego placu zabaw dla dzieci” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu ,,Dostępna przestrzeń publiczna”. Referat ds. zamówień publicznych.. 2024-02-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
893491 WSR.12.2024 Budowa ulicy Przytorowej w Pruszkowie Referat ds. zamówień publicznych.. 2024-03-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
885204 WSR.271.3.2024 Budowa Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Moniuszki 9 w Pruszkowie Referat ds. zamówień publicznych. 2024-02-26 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
884018 WSR.1.2024 Budowa hali sportowej o konstrukcji łukowej z obudową pneumatyczną wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Topolowej 10 w Pruszkowie Referat ds. zamówień publicznych. 2024-02-23 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
884956 WSR.271.5.2024 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leszczynowej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Sosnowej w Pruszkowie. Referat ds. zamówień publicznych.. 2024-02-22 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
880759 WSR.271.4.2024 Przebudowa ul. Hubala w Pruszkowie Referat ds. zamówień publicznych. 2024-02-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
852019 WSR.271.53.2023 Rozbiórka wraz z uprzątnięciem terenu dwóch wolnostojących parterowych budynków nr 4 i nr 5, znajdujących się na działce o nr ew. 261/3 obr. 22 przy ul. Lipowej 53/55 w Pruszkowie Referat ds. zamówień publicznych. 2023-12-07 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
854484 WSR.271.52.2023 Usługi weterynaryjne w zakresie: Część 1. Opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu Miasta Pruszkowa. Część 2. Wykonywanie zabiegów kastracji zwierząt domowych posiadających właścicieli, elektroniczne znakowanie zwierząt oraz usypianie ślepych miotów w ramach programu zapobiegania bezdomności zwierząt. Referat ds. zamówień publicznych.. 2023-12-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
840042 WSR.271.50.2023 Dowóz dzieci niepelnosprawnych zamieszkałych w Pruszkowie do placówek oświatowych Referat ds. zamówień publicznych.. 2023-11-30 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
839909 WSR.271.49.2023 Zimowe utrzymanie ulic miejskich w Pruszkowie w 2024 roku. Referat ds. zamówień publicznych. 2023-11-30 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
818859 WSR.271.42.2023 Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 30 830 183,85 PLN na pokrycie deficytu w kwocie 21 734 683,85 PLN i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 9 095 500,00 PLN Referat ds. zamówień publicznych.. 2023-11-03 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
836538 WSR.271.51.2023 I Część – dostawa 4 sztuk symulatora dla pieszych dla 4 Szkół Podstawowych w Pruszkowie II Część- dostawa 4 sztuk Mobilnego miasteczka ruchu drogowego dla 4 Szkół Podstawowych w Pruszkowie Referat ds. zamówień publicznych. 2023-11-02 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
854483 WSR.271.48.2023 Zakup licencji, sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pn.: „E- usługi dla szkół w ramach ZIT” w tym: Część 1: Zakup sprzętu dydaktycznego oraz oprogramowania dla szkół Gminy Miasta Pruszków. Część 2: Zakup sprzętu dydaktycznego oraz oprogramowania dla szkół. Referat ds. zamówień publicznych. 2023-12-15 08:24:42 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
718098 WSR.271.6.2023 Przebudowa ul. Groblowej w Pruszkowie Referat ds. zamówień publicznych. 2023-03-17 08:27:49 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to