Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WSR.271.6.2023 Przebudowa ul. Groblowej w Pruszkowie

Referat ds. zamówień publicznych.
Gmina Miasto Pruszków
Deadlines:
Published : 20-01-2023 10:11:00
Placing offers : 17-03-2023 08:27:49
Offers opening : 17-03-2023 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
WSR.271.6.2023 - ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 52.96 2023-01-20 10:11:00 Proceeding
WSR.271.6.2023 - SWZ z załacznikami.zip zip 2263.25 2023-01-20 10:11:00 Proceeding
WSR.271.6.2023 - zalacznik nr 8 - dokumentacja I.zip zip 725 2023-01-20 10:11:00 Proceeding
WSR.271.6.2023 - zalacznik nr 8 - dokumentacja II.zip zip 1772.07 2023-01-20 10:11:00 Proceeding
WSR.271.6.2023 - zalacznik nr 8 - dokumentacja III.zip zip 18972.98 2023-01-20 10:11:00 Proceeding
WSR.271.6.2023 - zalacznik nr 8 - dokumentacja IV.zip zip 68811.88 2023-01-20 10:11:00 Proceeding
WSR.271.6.2023 - zalacznik nr 8 - dokumentacja V.zip zip 77803.38 2023-01-20 10:11:00 Proceeding
WSR.271.6.2023 - zalacznik nr 8 - dokumentacja VI.zip zip 19797.9 2023-01-20 10:11:00 Proceeding
WSR.271.4.6.2023 (17) - pytania i udzielone odpowiedzi, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.zip zip 221.96 2023-02-01 12:14:22 Public message
WSR.271.4.6.2023 (18) - pytania udzielone odpowiedzi.pdf pdf 234.24 2023-02-02 11:58:26 Public message
WSR.271.4.6.2023 (19) - pytania i udzielone odpowiedzi.pdf pdf 205.09 2023-02-03 10:44:29 Public message
WSR.271.4.6.2023 (27) - pytania i udzielone odpowiedzi, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.zip zip 361.74 2023-02-16 09:06:37 Public message
WSR.271.6.2023 (44) - pytania i udzielone odpowiedzi, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.zip zip 285.76 2023-02-27 13:18:11 Public message
WSR.271.5.6.2023 - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 219.39 2023-03-15 11:29:58 Public message

Announcements

2023-03-17 08:27 Referat ds. zamówień publicznych. Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Unieważnienie postępowania nastąpiło w dniu 15.03.2023 r. pismem WSR.271.5.6.2023
2023-03-15 11:29 Referat ds. zamówień publicznych. WSR.271.5.6.2023 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

WSR.271.5.6.2023 - z [...].pdf

2023-02-27 13:18 Referat ds. zamówień publicznych. WSR.271.4.6.2023 (44) - pytania i udzielone odpowiedzi, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

WSR.271.6.2023 (44) [...].zip

2023-02-16 09:06 Referat ds. zamówień publicznych. WSR.271.4.6.2023 (27) - pytania i udzielone odpowiedzi, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

WSR.271.4.6.2023 (27 [...].zip

2023-02-03 10:44 Referat ds. zamówień publicznych. WSR.271.4.6.2023 (19) - pytania i udzielone odpowiedzi

WSR.271.4.6.2023 (19 [...].pdf

2023-02-02 11:58 Referat ds. zamówień publicznych. WSR.271.4.6.2023 (18) - pytania i udzielone odpowiedzi.

WSR.271.4.6.2023 (18 [...].pdf

2023-02-02 11:46 Referat ds. zamówień publicznych. The message was withdrawn by the Buyer.
2023-02-01 12:14 Referat ds. zamówień publicznych. WSR.271.4.6.2022 (17) - pytania i udzielone odpowiedzi, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

WSR.271.4.6.2023 (17 [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1983