Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
720402 2023/BZP 00059512/01 Naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń małej architektury w obrębie Administracji Budynków Mieszkalnych w Zielonej Górze wraz z Nowym Miastem Justyna Smolska 2023-02-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
708940 2022/BZP 00510914/01 Dostawa samochodów dostawczych brygadowych dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze Justyna Smolska 2023-01-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
708697 Dostawa materiałów biurowych i papieru ksero dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze w roku 2023 – 2 zadania Renata Bugajska 2023-01-04 10:37:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
705952 2022/BZP 00497258/01 Dostawa samochodu osobowego typu SUV - hybrydowy dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze Justyna Smolska 2022-12-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
701001 4/2022 Świadczenie usług polegających na wywozie nieczystości płynnych z szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków odbierających nieczystości płynne na obszarze administrowanym przez ZGM w Zielonej Górze (Stare i Nowe Miasto).. Wioletta Markowska 2022-12-13 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
700298 3/2022 Dezynfekcja, dezynsekacja i deratyzacja w budynkach komunalnych na terenie m. Zielona Góra ( Stare i Nowe Miasto) Wioletta Markowska 2022-12-12 13:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
700286 2/2022 Konserwacjia i roczne pomiary elektryczne dźwigów i platform w budynkach komunalnych na terenie m. Zielona Góra Wioletta Markowska 2022-12-12 13:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
701041 5/2021 Świadczenie usług kominiarskich wraz z jednorocznym przeglądem przewodów kominowych w bydynkach komunalnych na terenie m. Zielona Góra. Julita Chabraszewska 2022-12-12 12:40:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
700234 1/2022 Konserwacja instalacji domofonowych w budynkach komunalnych na terenie m. Zielona Góra Wioletta Markowska 2022-12-12 12:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
694348 Dostawa prasy i wydawnictw periodycznych dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze w roku 2023 Renata Bugajska 2022-12-05 11:09:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
693916 2022/BZP 00452127/01 Świadczenie usług konserwacji instalacji c.o. i c.w.u., obsługa i konserwacja kotłowni oraz pełnienie dyżurów technicznych w zakresie c.o., c.w.u., z.w., kanalizacji i instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGM oraz w budynkach stanowiących bazy i siedziby ZGM w Zielonej Górze Justyna Smolska 2022-12-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
418807 Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze Paweł Czarnecki 2021-02-04 14:25:54 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
623162 Remont elewacji frontowej budynku wpisanego do historycznego układu urbanistycznego pod nr 75 położonego przy ul. Drzewnej 27 w Zielonej Górze. Jerzy Maćkowiak 2022-06-30 14:20:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
445494 Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Kompleksu Przyrodniczo – Edukacyjnego mini zoo przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze dz.nr 956/3. w ramach projektu pn.: "Europark - Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020. Inwestor posiada program funkcjonalno-użytkowy na rozbudowę mini zoo (z możliwością wykorzystania przy opracowaniu dokumentacji). Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – zgodnie z zasadą konkurencyjności. Justyna Smolska 2021-04-29 13:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to