Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Remont elewacji frontowej budynku wpisanego do historycznego układu urbanistycznego pod nr 75 położonego przy ul. Drzewnej 27 w Zielonej Górze.

Deadlines:
Published : 06-06-2022 13:56:00
Placing offers : 21-06-2022 11:00:00
Offers opening : 21-06-2022 12:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 609253778

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
PROJEKT BUDOWLANY.pdf pdf 3532.06 2022-06-06 13:56:00 Proceeding
TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI .pdf pdf 1938.87 2022-06-06 13:56:00 Proceeding
STWIOR .pdf pdf 746.55 2022-06-06 13:56:00 Proceeding
PRZEDMIAR.pdf pdf 59.25 2022-06-06 13:56:00 Proceeding
DECYZJA dr-bb.6743.575.2021MP.pdf pdf 816.05 2022-06-06 13:56:00 Proceeding
DECYZJA KONSERWATORA ZABYTKÓW.pdf pdf 1602.83 2022-06-06 13:56:00 Proceeding
PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI.docx docx 12.42 2022-06-06 13:56:00 Proceeding
DYSPONOWANIE OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA.docx docx 13.81 2022-06-06 13:56:00 Proceeding
ZDOLONOŚCI TECHNICZNE WYKONAWCY.docx docx 12.89 2022-06-06 13:56:00 Proceeding
ZASADY OCENY OFERT W POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIACH .docx docx 13.96 2022-06-06 13:56:00 Criterion
ZASADY OCENY OFERT W POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIACH .docx docx 13.96 2022-06-06 13:56:00 Criterion
WZÓR UMOWY.doc doc 117.5 2022-06-06 13:56:00 Criterion

Announcements

2022-06-30 14:20 Jerzy Maćkowiak Zamawiający unieważnia postępowanie . Ceny realizacji zamówienia zaoferowane przez wykonawców którzy wzięli udział w postępowaniu przekraczają budżet który zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia .

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Remont elewacji frontowej budynku wpisanego do historycznego układu urbanistycznego pod nr 75 położonego przy ul. Drzewnej 27 w Zielonej Górze. - 1 pc. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Zjednoczenia 110
65-120, Zielona Góra
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7747 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 80% Offer value

ZASADY OCENY OFERT W [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Przedłużenie okresu gwarancji 20% Zamawiający będzie brał pod uwagę wydłużenie okresu gwarancji ( tzn. dodatkowy okres gwarancji ) podany przez Wykonawcę w ofercie, jednak nie więcej niż o 24 miesiące.

ZASADY OCENY OFERT W [...].docx

(0)
3 Ustawa z dn.13.04.2022 o p. działaniu agresjina Ukrainę - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Termin realizacji - Do 28.10.2022r. Termin wykonania zamówienia jest uzasadniony związaniem z Umową nr DI-RE.4125.7.2022 z miastem Zielona Góra o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Warunki płatnośći - Płatność za faktury częściowe w terminie 21 dni, za fakturę koncową 30 dni od daty złożenia w Zakładzie. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Umowa - wzór - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

WZÓR UMOWY.doc

(0)
(0)

The number of page views: 469