Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
923940 Gpr.271.2.2024 „Budowa oświetlenia drogi gminnej w Widaczu”-etap Andrzej Mocek 2024-05-17 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
919380 Gpr.271.1.2.2024 „Rozbudowa budynku wiejskiego o garaż Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubli” Sabina Kuternoga 2024-05-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
908502 Gpr.271.1.1.2024 „Rozbudowa budynku wiejskiego o garaż Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubli” Sabina Kuternoga 2024-04-19 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
908176 Dr.271.2.2024 Modernizacja nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Frysztak Piotr Stefanik 2024-04-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
886951 Or.271.1.2024 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i obowiązkowe ubezpieczenie Członków OSP Halina Kolanko 2024-02-19 13:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
884215 Dr.271.1.2024 Dostawa kruszyw kamiennych (wraz z rozplantowaniem na koronie drogi) na potrzeby bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Frysztak w 2024 r. . Piotr Stefanik 2024-02-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
860019 Or.271.5.2023 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego Halina Kolanko 2023-12-18 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
824875 FN.271.1.2023 Bankowa obsługa budżetu Gminy Frysztak i jej jednostek organizacyjnych w latach 2024-2028 Grzegorz Banaś 2023-12-04 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
846567 IPZ.042.1.3.2023 Dostawa przyczepki ze stelażem i plandeką Łukasz Fafara 2023-11-17 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
840732 Gpr.271.8.2023 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Frysztak Andrzej Mocek 2023-11-17 09:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
757014 Gpr.271.2.2023 Rozbudowa i modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowo-rekreacyjnego na terenie GOSiR we Frysztaku Andrzej Mocek 2023-05-09 09:58:45 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
750164 Gpr.271.1.2023 Rozbudowa i modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowo-rekreacyjnego na terenie GOSiR we Frysztaku Andrzej Mocek 2023-04-25 12:05:18 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
578197 Dr.271.2.2022 „Dostawa kruszyw kamiennych (wraz z rozplantowaniem na koronie drogi) na potrzeby bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Frysztak w 2022 r.. Piotr Stefanik 2022-12-29 11:27:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
515084 Gpr,271.23.2021 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Frysztak w latach 2022-2023 Piotr Stefanik 2021-12-08 12:06:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
481064 Dr.271.3.2021 „Remont drogi gminnej nr 112162 R w km 0+000-2+050 wraz z remontem przepustów w km 0+858, 1+484 i 1+619 w miejscowościach Twierdza i Glinik Dolny”. Piotr Stefanik 2021-08-16 11:46:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
481044 Dr.271.2.2021 „Modernizacja nawierzchni dróg gminnych i placów na terenie Gminy Frysztak w 2021 r.”. Piotr Stefanik 2021-08-16 10:37:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
482603 Gpr.271.16.2021 Dostawa ciągnika rolniczego w formie leasingu operacyjnego Andrzej Mocek 2021-07-28 13:59:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
475221 Gpr.271.16.2021 Dostawa ciągnika rolniczego w formie leasingu operacyjnego Andrzej Mocek 2021-07-09 13:32:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
432628 Dr.271.1.2021 „Dostawa kruszyw kamiennych (wraz z rozplantowaniem na koronie drogi) na potrzeby bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Frysztak w roku 2021” Piotr Stefanik 2021-03-25 09:58:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to