Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
774775 Fn.271.1.2023 Konkurs na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Frysztak Grzegorz Banaś 2023-06-26 12:45:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
766441 Dr.271.2.2023 Modernizacja nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Frysztak Piotr Stefanik 2023-05-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
764090 Gpr.271.3.2023 Rozbudowa i modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowo-rekreacyjnego na terenie GOSiR we Frysztaku Andrzej Mocek 2023-05-25 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
750030 OSP 1/2023 Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Glinik Dolny Ochotnicza Straż Pożarna w Gliniku Dolnym 2023-04-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
748095 Or.271.4.2023 Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina – „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT -EU” Piotr Stefanik 2023-04-11 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
731730 Or.271.2.2023 Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina – „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT -EU Piotr Stefanik 2023-03-03 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
730315 Dr.271.1.2023 Dostawa kruszyw kamiennych (wraz z rozplantowaniem na koronie drogi) na potrzeby bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Frysztak w 2023 r. Piotr Stefanik 2023-03-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
726449 Or.271.1.2023 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i obowiązkowe ubezpieczenie członków OSP Halina Kolanko 2023-02-17 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
705744 Or.271.6.2022 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego Halina Kolanko 2022-12-22 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
672622 Gpr.271.10.2022 Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Frysztak Piotr Stefanik 2022-10-21 09:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
664466 Dr.271.4.2022 Zimowe utrzymanie dróg, ulic, parkingów oraz placów na terenie Gminy Frysztak w sezonie zimowym 2022/2023 Piotr Stefanik 2022-09-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
757014 Gpr.271.2.2023 Rozbudowa i modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowo-rekreacyjnego na terenie GOSiR we Frysztaku Andrzej Mocek 2023-05-09 09:58:45 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
750164 Gpr.271.1.2023 Rozbudowa i modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowo-rekreacyjnego na terenie GOSiR we Frysztaku Andrzej Mocek 2023-04-25 12:05:18 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
578197 Dr.271.2.2022 „Dostawa kruszyw kamiennych (wraz z rozplantowaniem na koronie drogi) na potrzeby bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Frysztak w 2022 r.. Piotr Stefanik 2022-12-29 11:27:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
515084 Gpr,271.23.2021 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Frysztak w latach 2022-2023 Piotr Stefanik 2021-12-08 12:06:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
481064 Dr.271.3.2021 „Remont drogi gminnej nr 112162 R w km 0+000-2+050 wraz z remontem przepustów w km 0+858, 1+484 i 1+619 w miejscowościach Twierdza i Glinik Dolny”. Piotr Stefanik 2021-08-16 11:46:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
481044 Dr.271.2.2021 „Modernizacja nawierzchni dróg gminnych i placów na terenie Gminy Frysztak w 2021 r.”. Piotr Stefanik 2021-08-16 10:37:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
482603 Gpr.271.16.2021 Dostawa ciągnika rolniczego w formie leasingu operacyjnego Andrzej Mocek 2021-07-28 13:59:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
475221 Gpr.271.16.2021 Dostawa ciągnika rolniczego w formie leasingu operacyjnego Andrzej Mocek 2021-07-09 13:32:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
432628 Dr.271.1.2021 „Dostawa kruszyw kamiennych (wraz z rozplantowaniem na koronie drogi) na potrzeby bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Frysztak w roku 2021” Piotr Stefanik 2021-03-25 09:58:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to