Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
600498 SWZ NR 33/2022/Kalisz USŁUGA UBEZPIECZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN „ CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA” Agata Domańska 2022-06-14 13:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
589765 UA.271.1.5.2022 Zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 32 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 08 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 03 80 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 28 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 27* wraz z usługą ich odbioru i transportu z podziałem na części Daria Pietrzak 2022-04-28 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
596132 UA.271.1.7.2022 Dostawa drutu do taśmowania do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” Elżbieta Chojnacka 2022-04-14 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
591195 UA.271.1.6.2022 Usługi przeglądów, remontów oraz napraw wraz z dostawą części do pojazdów i maszyn w 2022 roku w zakresie działalności Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „ORLI STAW z podziałem na części Daria Pietrzak 2022-04-04 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
572430 UA.271.1.3.2022 Zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków w ZUOK „Orli Staw” Daria Pietrzak 2022-03-03 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
565057 UA.271.1.2.2022 Dostawa i sukcesywne wymiany taśm w przenośnikach taśmowych w sortowni i kompostowni w ZUOK „Orli Staw” Marta Kiszewska 2022-02-01 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
556448 U7A.271.1.19.2021 Zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków w ZUOK „Orli Staw” Daria Pietrzak 2022-01-25 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
559899 UA.271.1.1.2022 Dostawa i sukcesywne wymiany ogumienia w sprzęcie transportowym należącym do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na części Marta Kiszewska 2022-01-18 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
543199 UA.271.1.13.2021 Zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF – odpadów o kodach 19 12 12 i 19 12 04 wraz z usługą ich odbioru i transportu Daria Pietrzak 2021-12-30 13:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
554453 UA.271.1.18.2021 Dostawa drutu do taśmowania do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” Daria Pietrzak 2021-12-28 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings