Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
739910 UA.271.1.8.2023 „ Modernizacja gospodarki odpadami ZKG - rozbudowa systemu energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz rozbudowa zaplecza techniczno–administracyjnego ZUOK Orli Staw” Marta Kiszewska 2024-03-07 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
892445 UA.271.1.2.2024 Dostawa drutu do taśmowania do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” Marta Kiszewska 2024-03-11 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
890984 UA.271.1.1.2024 Zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF – odpadów o kodach 19 12 12 i 19 12 04 wraz z usługą ich odbioru i transportu Daria Pietrzak 2024-03-26 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
855146 UA.271.1.20.2023 Świadczenie usługi ostatecznego oczyszczania ścieków przemysłowych pochodzących z terenu ZUOK "Orli Staw" Marta Kiszewska 2023-12-07 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
849749 UA.271.1.19.2023 Dostawa oleju opałowego lekkiego – część I oraz dostawa gazu propan – część II dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” Elżbieta Chojnacka 2023-11-27 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
843637 UA.271.1.17.2023 Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie ZUOK "Orli Staw" – część I oraz na terenie SPO znajdującej się w Sieradzu – część II Elżbieta Chojnacka 2023-11-20 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
844550 UA.271.1.18.2023 Dostawa drutu do taśmowania do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” Marta Kiszewska 2023-11-17 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
827462 UA.271.1.16.2023 „Dostawa energii elektrycznej dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” wraz z usługą bilansowania na odkupie energii w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.” Aleksandra Adamska 2023-11-03 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
819769 UA.271.1.14.2023 Dostawa paliw na potrzeby sprzętu transportowego ZKG "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z podziałem na części Beata Wiktorowska 2023-10-17 12:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
825495 UA.271.1.15.2023 Dostawa drutu do taśmowania do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” Elżbieta Chojnacka 2023-10-09 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
815347 UA.271.1.13.2023 Dostawa fabrycznie nowych kontenerów do Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu z podziałem na części Elżbieta Chojnacka 2023-09-25 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
791657 UA.271.1.11.2023 Zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF – odpadów o kodach 19 12 12 i 19 12 04 wraz z usługą ich odbioru i transportu Daria Pietrzak 2023-08-10 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
791085 UA.271.1.12.2023 Dostawa części zamiennych do przerzucarki Biofix do ZUOK „Orli Staw” Daria Pietrzak 2023-07-19 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings