Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
505031 UA.271.1.8.2021 Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95 oraz gazu propan-butan dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” Daria Pietrzak 2021-10-08 12:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
483682 UA.271.1.6.2021 Dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej do ZUOK „Orli Staw” Daria Pietrzak 2021-08-24 12:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
486003 UA.271.1.7.2021 Dostawa drutu do taśmowania do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw" Beata Wiktorowska 2021-07-29 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
462746 UA.271.1.4.2021 Zaprojektowanie i rozbudowa instalacji odgazowania kwatery II składowiska odpadów Daria Pietrzak 2021-06-10 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
464244 UA.271.1.5.2021 Dostawa drutu do taśmowania do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” Beata Wiktorowska 2021-06-07 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
454924 UA.271.1.3.2021 Dostawa wózka widłowego z chwytakiem do bel Beata Wiktorowska 2021-05-14 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
448548 UA.271.1.2.2021 Dostawa drutu do taśmowania do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw" Beata Wiktorowska 2021-04-30 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
422869 UA.271.1.1.2021 Świadczenie usługi, w podziale na Zadania, w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków – Zadanie nr 1 oraz na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych, znajdującej się przy ul. Dzigorzewskiej 4, 98 – 200 Sieradz – Zadanie nr 2 Beata Wiktorowska 2021-02-18 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
410742 UA.271.1.17.2020 Zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 03 80 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 28 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 32 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 27* oraz zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 08, wraz z usługą ich odbioru i transportu z podziałem na zadania Daria Pietrzak 2021-01-28 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
405293 UA.271.1.14.2020 Zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF – odpadów o kodach 19 12 12 i 19 12 04 wraz z usługą ich odbioru i transportu Daria Pietrzak 2021-01-11 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
387593 UA.271.1.10.2020 Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej 95 dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” Daria Pietrzak 2020-11-20 12:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings