Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
556448 U7A.271.1.19.2021 Zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków w ZUOK „Orli Staw” Daria Pietrzak 2022-01-25 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
565057 UA.271.1.2.2022 Dostawa i sukcesywne wymiany taśm w przenośnikach taśmowych w sortowni i kompostowni w ZUOK „Orli Staw” Marta Kiszewska 2022-02-01 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
559899 UA.271.1.1.2022 Dostawa i sukcesywne wymiany ogumienia w sprzęcie transportowym należącym do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na części Marta Kiszewska 2022-01-18 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
543199 UA.271.1.13.2021 Zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF – odpadów o kodach 19 12 12 i 19 12 04 wraz z usługą ich odbioru i transportu Daria Pietrzak 2021-12-30 13:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
554453 UA.271.1.18.2021 Dostawa drutu do taśmowania do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” Daria Pietrzak 2021-12-28 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
548791 UA.271.1.17.2021 Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” Daria Pietrzak 2021-12-16 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
533370 UA.271.1.10.2021 „Dostawa energii elektrycznej dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na okres od 01.03.2022 r. do 31.12.2022 r.” Aleksandra Adamska 2021-12-15 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
546456 UA.271.1.16.2021 Zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF – odpadów o kodzie 19 12 12 wraz z usługą ich odbioru i transportu Daria Pietrzak 2021-12-10 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
544120 UA.271.1.14.2021 Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie ZUOK "Orli Staw" - część I oraz na terenie SPO znajdującej się w Sieradzu - część II Daria Pietrzak 2021-12-08 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
537887 UA.271.1.12.2021 Świadczenie usługi ostatecznego oczyszczania ścieków przemysłowych pochodzących z terenu ZUOK "Orli Staw" w podziale na część I, II, III Daria Pietrzak 2021-11-26 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
536422 UA.271.1.11.2021 Zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 32 wraz z usługą ich odbioru i transportu z podziałem na części Daria Pietrzak 2021-11-24 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
518669 UA.271.1.9.2021 „Dostawa energii elektrycznej dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na okres od 01.01.2022 r. do 28.02.2022 r.” Aleksandra Adamska 2021-10-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings