Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SWZ NR 48/2024/Kalisz USŁUGA UBEZPIECZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN „CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA”

Deadlines:
Published : 08-04-2024 10:05:00
Placing offers : 04-06-2024 13:00:00
Offers opening : 04-06-2024 13:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
F620 SWZ Przetarg nieograniczony UE.pdf pdf 479.35 2024-04-08 10:05:00 Proceeding
F640 Zał 3,4,5,6,13,14,18, 19 do SWZ .DOC DOC 198 2024-04-08 10:05:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 102.24 2024-04-08 10:05:00 Proceeding
Zał nr 2 JEDZ.xml xml 131.16 2024-04-08 10:05:00 Proceeding
Zał nr 7,8,9 do SWZ Projekty umów generalnych.pdf pdf 443.87 2024-04-08 10:05:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 123.38 2024-05-07 09:43:20 Public message
Zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 189.28 2024-05-07 09:43:20 Public message
F640 Zał 4 do SWZ Formularz oferty Pakiet I - modyfikacja 1.DOC DOC 115 2024-05-10 13:05:03 Public message
Odpowiedzi na pytania i zmiany do SWZ 1.pdf pdf 507.07 2024-05-10 13:05:03 Public message
Zał nr 9 do SWZ Projekt UG Pakiet III modyfikacja 1.pdf pdf 277.66 2024-05-10 13:05:03 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 123.24 2024-05-13 10:03:06 Public message
Zmiana terminu składania ofert 2.pdf pdf 187.52 2024-05-13 10:03:06 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3.pdf pdf 144.92 2024-05-22 13:51:01 Public message
Zmiana terminu składania ofert 3(2).pdf pdf 189.25 2024-05-22 13:51:01 Public message
F178 Odpowiedź na pytania i zmiany do SWZ 2.pdf pdf 269.74 2024-05-27 13:11:33 Public message
F640 Zał 4 do SWZ modyfikacja 2.DOC DOC 115.5 2024-05-27 13:11:33 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4.pdf pdf 125.9 2024-05-27 13:11:33 Public message
Zał nr 7 korekta Projekt umowy generalnej Pakiet 1.pdf pdf 306.17 2024-05-27 13:11:33 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 5.pdf pdf 125.75 2024-05-29 09:48:24 Public message
Zmiana terminu składania ofert 5.pdf pdf 189.34 2024-05-29 09:48:24 Public message
F617 Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf pdf 175.85 2024-06-04 13:03:06 Public message
F489 Informacja o otwarciu ofert.pdf pdf 185.32 2024-06-04 14:03:01 Public message
f153 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na st ronę(1)(1).pdf pdf 562.3 2024-06-14 14:19:20 Public message

Announcements

2024-06-14 14:19 Agata Domańska INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

f153 informacja o w [...].pdf

2024-06-04 14:03 Agata Domańska Informacja z otwarcia ofert

F489 Informacja o ot [...].pdf

2024-06-04 13:03 Agata Domańska Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

F617 Informacja o kw [...].pdf

2024-05-29 09:48 Agata Domańska Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana terminu skład [...].pdf

2024-05-27 13:11 Agata Domańska Odpowiedzi na pytania i zmiany do SWZ 2

F178 Odpowiedź na py [...].pdf

F640 Zał 4 do SWZ mo [...].DOC

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zał nr 7 korekta Pro [...].pdf

2024-05-22 13:51 Agata Domańska Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana terminu skład [...].pdf

2024-05-13 10:03 Agata Domańska Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana terminu skład [...].pdf

2024-05-10 13:05 Agata Domańska Odpowiedzi na pytania i zmiany do SWZ 1

F640 Zał 4 do SWZ Fo [...].DOC

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Zał nr 9 do SWZ Proj [...].pdf

2024-05-10 13:03 Agata Domańska The message was withdrawn by the Buyer.
2024-05-07 09:43 Agata Domańska Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana terminu skład [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1446