Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SWZ NR 33/2022/Kalisz USŁUGA UBEZPIECZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN „ CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA”

Deadlines:
Published : 13-04-2022 15:22:00
Placing offers : 07-06-2022 13:00:00
Offers opening : 07-06-2022 13:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
F620 SWZ Przetarg nieograniczony UE.pdf pdf 363.5 2022-04-13 15:22:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 183.57 2022-04-13 15:22:00 Proceeding
Zał 3, 4, 5, 6, 13,14 do SWZ.doc doc 166 2022-04-13 15:22:00 Proceeding
Zał nr 2 JEDZ.zip zip 17.85 2022-04-13 18:54:19 Proceeding
pytania i wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ 1.PDF PDF 119.94 2022-05-04 09:40:23 Public message
2022-OJS087-237460-pl.pdf pdf 72.1 2022-05-04 09:40:23 Public message
pytania i wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ 2.7z 7z 288.92 2022-05-17 09:46:15 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 75.37 2022-05-17 09:46:15 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 70.52 2022-05-23 11:06:08 Public message
Zmiany do SWZ.pdf pdf 106.17 2022-05-23 11:06:08 Public message

Announcements

2022-05-23 11:06 Agata Domańska Zamawiający publikuje zmiany do SWZ wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiany do SWZ.pdf

2022-05-23 10:56 Agata Domańska The message was withdrawn by the Buyer.
2022-05-17 09:46 Agata Domańska Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania i wyjaśnienie do SWZ wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia.

pytania i wyjaśnieni [...].7z

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-05-04 09:40 Agata Domańska Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania i wyjaśnienie do SWZ wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia.

pytania i wyjaśnieni [...].PDF

2022-OJS087-237460-p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 823