Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
824516 16/KOMP/PSDZ/RPOWP/2023 „Dostawa komputerów i oprogramowania w ramach projektu „Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego”, RPPD.03.03.01-20-0235/19” Karolina Matyszewska - Marczukiewicz 2023-10-06 06:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
821249 12/KUR/BPM/RPOWP/2023 „Usługa organizacji i realizacji szkolenia specjalistycznego dla nauczycieli w ramach projektu „Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach” Karolina Matyszewska - Marczukiewicz 2023-09-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
789803 11/WYJAZDY/PSDZ/RPOWP/2023 ”Usługa organizacji i realizacji 2 wizyt studyjnych doradców zawodowych oraz nauczycieli kształcenia zawodowego w firmach ramach projektu Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego” UDA-RPPD.03.03.01-20-0235/19” Karolina Matyszewska - Marczukiewicz 2023-07-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
769794 10/KUR/BPM/RPOWP/2023 „Usługa organizacji i realizacji szkoleń specjalistycznych dla nauczycieli w ramach projektu „Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach” cz. I-VI” Karolina Matyszewska - Marczukiewicz 2023-05-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
769792 09/WYJAZDY/PUCŚ/RPOWP/2023 „Usługa organizacji i realizacji wyjazdów i wycieczek dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu „Podlaski uczeń cyfrowego świata – projekt rozwoju kompetencji cyfrowych wśród uczniów szkół podstawowych i ogólnokształcących województwa podlaskiego”” Karolina Matyszewska - Marczukiewicz 2023-05-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
759879 07/KUR/MZK2/RPOWP/2023 „Usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów i szkoleń zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu „Młodzi- zawodowo kompetentni na rynku pracy - 2 edycja” UDA-RPPD.03.03.01-20-0225/19- cz. I- II” Karolina Matyszewska - Marczukiewicz 2023-05-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
753209 06/KUR/TIP/RPOWP/2023 „Usługi organizacji szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu „Technologie innowacyjne przyszłością ZST w Czartajewie” UDA - RPPD.03.03.01-20-0261/19 – Cz. I-IV” Karolina Matyszewska - Marczukiewicz 2023-04-26 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
732954 05/WDR/60PLUS/POWER/2023 „Usługa wdrożenia w 32 instytucjach otoczenia biznesu IOB elementów doradczych modelu pracownik60plus, w tym narzędzi badawczych, diagnostycznych, doradczych... w projekcie „Praca60plus...”” Karolina Matyszewska - Marczukiewicz 2023-03-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
721922 03/TARGI/MZK2/RPOWP/2022 „Usługa organizacji i realizacji 4 wyjazdów edukacyjnych na uczelnie wyższe dla uczniów ramach projektu „Młodzi- zawodowo kompetentni na rynku pracy- 2 edycja” UDA-RPPD.03.03.01-20-0225/19” Karolina Matyszewska - Marczukiewicz 2023-02-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
721920 02/KUR/MZK2/RPOWP/2023 „Usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów i szkoleń zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu „Młodzi- zawodowo kompetentni na rynku pracy - 2 edycja” UDA-RPPD.03.03.01-20-0225/19- cz. I- V” Karolina Matyszewska - Marczukiewicz 2023-02-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
713800 01/KUR/PSDZ/RPOWP/2023 Usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla nauczycieli w ramach projektu „Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego” UDA-RPPD.03.03.01-20-0235/19 cz. I-II” Karolina Matyszewska - Marczukiewicz 2023-01-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
725810 04/KUR/60PLUS/POWER/2023 „Usługa organizacji i realizacji szkoleń wdrożeniowych dla 160 użytkowników .... w projekcie „Praca60plus: interdyscyplinarny model przedłużenia aktywności zawodowej pracowników....”” Karolina Matyszewska - Marczukiewicz 2023-02-22 12:23:25 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to