Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
538573 15/WYP/60PLUS/POWER/2021 „Dostawa wyposażenia wzorcowej Pracowni Ergonomii Pracy (PEP) realizowana w ramach projektu „praca60plus: interdyscyplinarny model przedłużenia aktywności zawodowej pracowników w wieku emerytalnym realizowany w obszarze ergonomii, elastyczności i walidacji środowisk pracy” cz. I-IV” Karolina Matyszewska - Marczukiewicz 2021-12-02 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
538550 14/WYP/60PLUS/POWER/2021 „Dostawa wyposażenia wzorcowej Pracowni Ergonomii Pracy (PEP) realizowana w ramach projektu „praca60plus: interdyscyplinarny model przedłużenia aktywności zawodowej pracowników w wieku emerytalnym realizowany w obszarze ergonomii, elastyczności i walidacji środowisk pracy” cz. I-VI” Karolina Matyszewska - Marczukiewicz 2021-12-02 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
538328 16/KUR/KP/RPOWP/2021 „Usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów i szkoleń zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu „Kształcimy profesjonalistów” UDA-RPPD.03.03.01-20-0227/19 - cz. I-IX” Karolina Matyszewska - Marczukiewicz 2021-11-28 23:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
531358 13/KUR/CKBOF/BZP/RPOWP/2021 „Usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” UDA-RPPD.03.03.02-20-0001/16-00 - cz. I oraz usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów i szkoleń zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu „Budujemy przyszłość zawodowców ZSOiZ Czyżewie” UDA-RPPD.03.03.01-20-0186/18 - cz. II-X” Karolina Matyszewska - Marczukiewicz 2021-11-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
521394 12/OPR/60PLUS/POWER/2021 „Usługi opracowania narzędzi badawczych, diagnostycznych, doradczych, walidacyjnych i rekrutacyjnych dla pracodawców, specjalistów HR oraz doradców z instytucji otoczenia biznesu wspierających proces przedłużania aktywności zawodowej pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach zgodnie z założeniami teoretycznymi i praktycznymi interdyscyplinarnego modelu praca60plus w projekcie „Praca60plus: interdyscyplinarny model przedłużenia aktywności zawodowej pracowników w wieku emerytalnym realizowany w obszarze ergonomii, elastyczności i walidacji środowisk pracy” cz. I-V” Karolina Matyszewska - Marczukiewicz 2021-10-22 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
517175 11/WYP/60PLUS/POWER/2021 „Dostawa wyposażenia wzorcowej Pracowni Ergonomii Pracy (PEP) realizowana w ramach projektu „praca60plus: interdyscyplinarny model przedłużenia aktywności zawodowej pracowników w wieku emerytalnym realizowany w obszarze ergonomii, elastyczności i walidacji środowisk pracy” cz. I-IV” Karolina Matyszewska - Marczukiewicz 2021-10-22 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
517070 10/WYP/60PLUS/POWER/2021 „Dostawa wyposażenia wzorcowej Pracowni Ergonomii Pracy (PEP) realizowana w ramach projektu „praca60plus: interdyscyplinarny model przedłużenia aktywności zawodowej pracowników w wieku emerytalnym realizowany w obszarze ergonomii, elastyczności i walidacji środowisk pracy” cz. I-VI” Karolina Matyszewska - Marczukiewicz 2021-10-22 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
514721 9/INFO/60PLUS/POWER/2021 Usługi opracowania informatycznego w zakresie opracowania internetowych narzędzi do realizacji zadań merytorycznych w projekcie „Praca60plus: interdyscyplinarny model przedłużenia aktywności zawodowej pracowników w wieku emerytalnym realizowany w obszarze ergonomii, elastyczności i walidacji środowisk pracy” Karolina Matyszewska - Marczukiewicz 2021-10-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
506830 8/KOMP/CKBOF/PUC/RPOWP/2021 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, akcesoriów komputerowych w ramach projektów „Podlaski uczeń cyfrowego świata – projekt rozwoju kompetencji cyfrowych wśród uczniów szkół podstawowych i ogólnokształcących województwa podlaskiego” oraz „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” - cz. I-II Karolina Matyszewska - Marczukiewicz 2021-09-23 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
467988 4/KUR/IWP/RPOWP/2021 Usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów i szkoleń zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu „Inwestycja w przyszłość” WND-RPPD.03.03.01-20-0206/18 cz. I-III Karolina Matyszewska - Marczukiewicz 2021-06-17 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings