Search

Proceedings

Logo Firmy
BZP.271.77.2023 Odbiór i zagospodarowanie odpadów na terenie Miasta Zakopane (ID 825417)
Gmina Miasto Zakopane

Current proceedings: 26-10-2023 11:00:00
Logo Firmy
DFP.271.136.2023.KK Dostawa materiałów okulistycznych (DFP.271.136.2023.KK) (ID 825244)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Current proceedings: 26-10-2023 11:00:00
Logo Firmy
4WSzKzP.SZP.2612.103.2023 DOSTAWA APARATÓW USG I ECHOKARDIOGRAFÓW (ID 825551)
4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

Current proceedings: 26-10-2023 11:00:00
Logo Firmy
ZP-23-143UN Transport pacjentów dializowanych siedzących, z domu do Stacji Dializ i z powrotem. (ID 825254)
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Current proceedings: 27-10-2023 08:00:00
Logo Firmy
DZP/PN/73/2023 Dostawa produktów medycznych i implantów (ID 825325)
Szpital Powiatowy w Zawierciu

Current proceedings: 27-10-2023 09:00:00
Logo Firmy
AS.ŁCR.271.8.2023 Wynajem długoterminowy mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego. (ID 823489)
Łużyckie Centrum Recyklingu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Current proceedings: 27-10-2023 09:00:00
Logo Firmy
88/PN/ZP/U/2023 88/PN/ZP/U/2023 - Usługa przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej wraz z naprawami (ID 825427)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr. 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Current proceedings: 27-10-2023 09:00:00
Logo Firmy
ZP-9/2023 Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sośnicowice (ID 820444)
Urząd Miejski w Sośnicowicach

Current proceedings: 27-10-2023 09:00:00
Logo Firmy
NZZ/63/P/23 Dostawa produktów leczniczych w zakresie programów lekowych (ID 823711)
Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr. Jana Biziela

Current proceedings: 27-10-2023 09:00:00
Logo Firmy
2023/S 185-578199 DZP.271-31/23 Sukcesywna dostawa leków (ID 823318)
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

Current proceedings: 27-10-2023 09:30:00
Logo Firmy
D-43/2023 Dostawy leków i wyrobów medycznych dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu. (ID 823288)
Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Current proceedings: 27-10-2023 10:00:00
Logo Firmy
DI-Z.26.32.2023 Dostawa urządzeń robotycznych do rehabilitacji dla Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. w Kamiennej Górze (ID 820255)
Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Current proceedings: 27-10-2023 10:00:00
Logo Firmy
NZ.261.51.2023 NZ.261.51.2023 Dostawy sprzętu jednorazowego oraz materiałów wszczepialnych do procedur wewnątrznaczyniowych (ID 820707)
Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze

Current proceedings: 27-10-2023 10:00:00
Logo Firmy
D10.251.67.B.2023 D10.251.67.B.2023 - Dostawa narzędzi chirurgicznych dla Szpitala Copernicus (ID 817473)
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Canceled proceedings: 21-09-2023 13:01:41
Logo Firmy
ZP-23-150UN DOSTAWA AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU DO SZYBKIEJ IDENTYFIKACJI BAKTERII ORAZ GRZYBÓW W TECHNOLOGII SPEKTOMETRII MASOWEJ (ID 819835)
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Canceled proceedings: 26-09-2023 13:49:44
Logo Firmy
ZPZ-47/08/23 Dostawa środków kontrastowych (ID 819797)
SP ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii W Olsztynie

Canceled proceedings: 18-09-2023 16:09:44
Logo Firmy
ZP-8/2023 Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sośnicowice (ID 814569)
Urząd Miejski w Sośnicowicach

Canceled proceedings: 12-09-2023 09:41:26
Logo Firmy
Dostawy opakowań i artykułów gospodarczych dla Działu Żywienia na okres 12 miesięcy (ID 821366)
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego

Canceled proceedings: 28-09-2023 07:50:41
Logo Firmy
Usunięcie odpadów z działek o nr ewid. 1412, 1414, 1415 i 1417/6 w mieście Starachowice (ID 824488)
Urząd Miejski Starachowice

Canceled proceedings: 28-09-2023 16:10:05
Logo Firmy
Dostawa części tramwajowych (ID 823315)
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. we Wrocławiu

Canceled proceedings: 26-09-2023 09:21:41
Logo Firmy
ZP/10/2023 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o we Wronkach. IX.2023 (ID 823115)
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. we Wronkach (PK Wronki)

Canceled proceedings: 29-09-2023 16:41:41
Logo Firmy
USŁUGI PRZEGLĄDÓW SERWISOWYCH SPRZĘTU LABORATORYJNEGO (ID 823964)
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Canceled proceedings: 27-09-2023 10:14:32
Logo Firmy
WCh_Z.262.3.14_9.2023.1 Sukcesywne dostawy gazów w butlach (ID 822444)
Politechnika Warszawska

Canceled proceedings: 27-09-2023 14:10:39
Logo Firmy
ZPIZ/TP/U/19/2023 Samochodowy transport sanitarny świadczony przez Wykonawcę na rzecz Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi. (ID 822355)
Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi Szpital im. J. Babińskiego

Canceled proceedings: 26-09-2023 13:50:34
Logo Firmy
SA.270.31.2023 Dostawa mobilnego agregatu prądotwórczego (ID 822849)
Nadleśnictwo Zaporowo

Canceled proceedings: 26-09-2023 12:11:09
Logo Firmy
Badanie sprawozdania finansowego MWiO sp. z o.o. w Grudziądzu za rok 2023 i 2024 (ID 813377)
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu

Proceeding closed: 30-09-2023 23:59:00
Logo Firmy
Dostawa telefonów GSM (ID 822577)
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Proceeding closed: 30-09-2023 16:00:00
Logo Firmy
3/09/BS/NJ/2023 ZAKUP PRZESIEWACZA (ID 818468)
CEMENTOWNIA ODRA SA

Proceeding closed: 30-09-2023 13:59:00
Logo Firmy
Badanie sprawozdania finasowego (ID 820092)
Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o.

Proceeding closed: 30-09-2023 10:57:00
Logo Firmy
Wymiana zwrotnicy N9 wraz w pasowaniem się do istniejącego układu torowego na zajezdni przy ulicy słowiańskiej we Wrocławiu (ID 813834)
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. we Wrocławiu

Proceeding closed: 30-09-2023 10:42:00
Logo Firmy
95/09/2023 Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki 95/09/2023 (ID 822416)
Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych

Proceeding closed: 29-09-2023 23:59:00
Logo Firmy
96/09/2023 Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki 96/09/2023 (ID 822418)
Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych

Proceeding closed: 29-09-2023 23:59:00
Logo Firmy
100/09/2023 Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki 100/09/2023 (ID 822431)
Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych

Proceeding closed: 29-09-2023 23:59:00
Logo Firmy
89/09/2023 Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki 89/09/2023 (ID 822397)
Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych

Proceeding closed: 29-09-2023 23:59:00