Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07 z Z/I Bełchatów, Z/I Julków, Z/I Dylów A, Z/I Gotartów /2024

Barbara Dąbrówka
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 09-07-2024 10:50:00
Placing offers : 13-08-2024 11:00:00
Offers opening : 13-08-2024 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 169.88 2024-07-09 10:50:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 358.73 2024-07-09 10:50:00 Proceeding
espd-request.xml xml 116.86 2024-07-09 10:50:00 Proceeding
Załacznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 17.48 2024-07-09 10:50:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.7z 7z 575.17 2024-07-09 10:50:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.1 2024-07-09 10:50:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 19.25 2024-07-09 10:50:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.docx docx 20.48 2024-07-09 10:50:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie dotyczące Konsorcjum.docx docx 26.57 2024-07-09 10:50:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 18.98 2024-07-09 10:52:39 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ - art. 125.docx docx 17.65 2024-07-09 10:54:33 Proceeding
Odpowiedzi z dnia 16.07.2024.pdf pdf 62.13 2024-07-16 14:35:33 Public message
Bełchatów 1.jpg jpg 3621.68 2024-07-16 14:35:33 Public message
Dylów 2.jpg jpg 139.58 2024-07-16 14:35:33 Public message
Gotartów 1.jpg jpg 3953.98 2024-07-16 14:35:33 Public message
Julków 1.jpeg jpeg 4201.4 2024-07-16 14:35:33 Public message

Announcements

2024-07-16 14:35 Barbara Dąbrówka Odpowiedzi z dnia 16.07.2024 r.

Odpowiedzi z dnia 16 [...].pdf

Bełchatów 1.jpg

Dylów 2.jpg

Gotartów 1.jpg

Julków 1.jpeg

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 387