List of proceedings: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

The following list is presenting inquiries and auctions are taking place at the Open Nexus purchasing platform

ACTUAL PROCEEDINGSPROCEEDINGS ENDED

id Transaction name Buyer Ends at Kind Actions
330603 Budowa oświetlenia ulicy Toruńskiej pom nr 362 - 3... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2020-04-03 09:00:00 Inquiry go to
323235 „Dostawa ogrodzenia ochronno-naprowadzającego dla ... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2020-03-13 23:59:00 Inquiry go to
323105 Budowa systemu oświetlenia wertykalnego istniejący... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2020-03-12 09:00:00 Inquiry go to
316412 Usługa czyszczenia powierzchni wiat, ławek wolnost... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2020-03-02 13:00:00 Inquiry go to
317210 Wykonanie i dostawa kart NXP Mifare 2K Plus X 4B ... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2020-02-27 13:00:00 Inquiry go to
308007 Dostawa materiałów eksploatacyjnych CPV 30192113-6 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2020-02-06 11:07:00 Inquiry go to
305594 Utrzymanie i bieżąca konserwacja urządzeń pokładow... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2020-01-31 12:00:00 Inquiry go to
305709 Utrzymanie i bieżąca konserwacja urządzeń torowych... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2020-01-31 12:00:00 Inquiry go to
305039 Budowa infrastruktury dla pieszych oraz rowerzystó... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2020-01-30 10:00:00 Inquiry go to
300924 „Dostawa: dysku, drona, pendrive oraz gimbala, CPV... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2020-01-21 09:50:00 Inquiry go to
302474 - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2020-01-16 12:07:51 - go to
275164 Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Tor... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2020-01-16 10:30:00 - go to
291357 Transport materiałów drogowych z załadunkiem na te... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2019-12-23 11:00:00 Inquiry go to
291506 Wykonanie, ustawienie i utrzymanie tablic z nazwam... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2019-12-23 10:00:00 Inquiry go to
290882 Dostęp do nieprzenoszalnego, niewyłacznego prawa d... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2019-12-20 14:19:00 Inquiry go to
281557 Utrzymanie i serwis obszarowego systemu pomiarowo ... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2019-12-20 10:00:00 Inquiry go to
281688 Bieżąca konserwacja i utrzymanie układów sterowani... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2019-12-20 10:00:00 Inquiry go to
290137 Wywóz wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2019-12-20 10:00:00 Inquiry go to
290068 Wywóz wód opadowych i roztopowych z pasa drogoweg... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2019-12-20 10:00:00 Inquiry go to
287653 Wykonanie usług w zakresie obsługi technicznej ora... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2019-12-20 10:00:00 Inquiry go to
287564 Wykonanie usług w zakresie obsługi technicznej ora... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2019-12-19 10:00:00 Inquiry go to
285058 Wykonanie robót budowlanych zabezpieczających i na... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2019-12-13 10:00:00 Inquiry go to
283166 Czyszczenie kanalizacji deszczowej ulicznej na ter... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2019-12-13 10:00:00 Inquiry go to
285846 Dostawa rejestratora sieciowego wraz z dyskami twa... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2019-12-13 09:00:00 Inquiry go to
285026 „Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem oraz mo... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2019-12-11 13:36:00 Inquiry go to
285022 Dostawa drukarek, materiałów eksploatacyjnych i ni... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2019-12-11 13:31:00 Inquiry go to
286837 Dostawa wraz z pierwszym uruchomieniem Kyocera-Mi... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2019-12-10 14:15:00 Inquiry go to
281741 Dostawa 2 sztuk laminatorów. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2019-12-07 15:09:00 Inquiry go to
278954 Konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń sygnalizac... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2019-12-05 10:30:00 - go to
277545 Audyt rekompensaty ex-ante i ex-post w tramwajowym... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2019-11-28 13:00:00 Inquiry go to