Lista postępowań prowadzonych przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Poniższa lista przedstawia aktualnie odbywające się na platformie Open Nexus Zapytania Ofertowe oraz Aukcje elektroniczne firmy

POSTĘPOWANIA AKTUALNEPOSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE

id Nazwa transakcji Wystawiający Data zakończenia Rodzaj Akcje
172224 Postępowanie: Budowa systemu Park and Ride wraz z ... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2019-03-18 10:00:00 Zapytanie przejdź
200978 Usługa czyszczenia powierzchni wiat, ławek wolnost... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2019-03-06 13:00:00 Zapytanie przejdź
197336 Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2019-02-28 12:00:00 Zapytanie przejdź
197917 Wykonanie usługi dotyczącej opracowania dokumentac... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2019-02-28 12:00:00 Zapytanie przejdź
198067 Utrzymanie i bieżąca konserwacja urządzeń torowych... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2019-02-25 12:00:00 Zapytanie przejdź
198098 Utrzymanie i bieżąca konserwacja urządzeń pokładow... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2019-02-25 12:00:00 Zapytanie przejdź
189150 „Kontrola biletów w pojazdach lokalnego transportu... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2019-02-25 10:00:00 Zapytanie przejdź
196332 Wykonanie usługi polegającej na realizacji działań... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2019-02-18 12:00:00 Zapytanie przejdź
189913 Dostawa dysków twardych Seagate CPV 30234000-8 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2019-01-26 14:36:00 Zapytanie przejdź
189909 Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem oraz mon... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2019-01-26 14:27:00 Zapytanie przejdź
187170 Wykonanie, ustawienie i utrzymanie tablic z nazwam... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2019-01-18 10:00:00 Zapytanie przejdź
182301 Okresowe przeglądy techniczne OT i naprawy awaryjn... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2018-12-21 10:00:00 Zapytanie przejdź
182161 Wykonanie usług w zakresie obsługi technicznej ora... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2018-12-21 10:00:00 Zapytanie przejdź
181553 Bieżaca konserwacja i utrzymanie układu sterowania... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2018-12-20 10:00:00 Zapytanie przejdź
181529 „Utrzymania i serwisu obszarowego Systemu pomiaro... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2018-12-20 10:00:00 Zapytanie przejdź
174662 Konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń sygnalizac... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2018-12-17 10:30:00 Zapytanie przejdź
179573 Transport materiałów drogowych z załadunkiem w 201... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2018-12-13 10:00:00 Zapytanie przejdź
179649 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2018-12-12 15:00:00 Zapytanie przejdź
180303 Zakup środków czystości przez ZDMiKP w Bydgoszczy Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2018-12-12 12:00:00 Zapytanie przejdź
179150 Wywóz wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2018-12-12 10:00:00 Zapytanie przejdź
178389 Usługa informatyczna związana z koniecznością dost... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2018-12-08 14:53:00 Zapytanie przejdź
178381 Dostawa notebooka Lenovo wraz z oprogramowaniem or... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2018-12-08 14:35:00 Zapytanie przejdź
178365 Dostawa materiałów eksploatacyjnych. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2018-12-08 14:18:00 Zapytanie przejdź
178137 Zakup wraz z dostawą prasy codziennej od 01.01.201... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2018-12-07 08:54:00 Zapytanie przejdź
177751 Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem oraz mon... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2018-12-07 08:52:00 Zapytanie przejdź
164474 JEDZ do postępowania - Nr sprawy 044/2018 - Zarząd... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2018-11-30 12:45:00 Zapytanie przejdź
173021 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2018-11-23 15:00:00 Zapytanie przejdź
173386 Usługa polegająca na montażu pięciu wiat przystank... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2018-11-23 13:00:00 Zapytanie przejdź
171715 Wymiana zaworu trójdrożnego w szafie klimatyzacyjn... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2018-11-19 10:00:00 Zapytanie przejdź
163400 Audyt rekompensaty ex-ante i ex-post w tramwajowym... Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 2018-10-19 13:00:00 Zapytanie przejdź