Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
633000 Przegląd serwisowy agregatu wraz materiałami eksploatacyjnymi w obiekcie ZDMiKP w Bydgoszczy Mirosław Gzella 2022-07-06 12:22:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
631788 030_2022 Zaprojektowanie i przebudowa przepustu drogowego nad kanałem wodnym w ciągu ul. Wypaleniska w Bydgoszczy (lokalizacja wysokość ul. Wypaleniska 3) Marlena Krzyżaniak 2022-07-12 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
625780 023/2022 Budowa sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych na ulicy Nad Torem oraz Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy w systemie projektuj i buduj Bogna Klimczewska 2022-06-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
622181 029/2022 Wymiana dylatacji na północnych mostach w ciągu ul.Focha w Bydgoszczy Alicja Kruszczyńska 2022-06-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
623582 027/2022 Budowa doświetleń wertykalnych przejść dla pieszych na terenie miasta Bydgoszczy - w systemie projektuj i buduj Małgorzata Czajkowska 2022-06-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
627086 "Przewężenia jezdni ulicy Ogińskiego na wysokości ulicy Szymanowskiego w Bydgoszczy” Ewa Jucha 2022-06-24 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
623583 028/2022 Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych płytami ażurowymi w Bydgoszczy w 2022 r. Julia Suchocka 2022-06-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
623955 026/2022 Przebudowa chodnika przy ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich na os. Błonie(Program BBO) Monika Sangórska 2022-06-22 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
617341 025/2022 Utrzymanie oznakowania poziomego na terenie miasta Bydgoszczy w 2022 r. Małgorzata Gorzkiewicz 2022-06-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
620563 "Przewężenia jezdni ulicy Ogińskiego na wysokości ulicy Szymanowskiego w Bydgoszczy” Ewa Jucha 2022-06-10 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
617185 024_2022 „Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów 13 na os. Kapuściska w Bydgoszczy- w ramach programu BBO” Marlena Krzyżaniak 2022-06-08 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
613579 Wycinka drzew przy ul. Władysławy Kieliotis w Bydgoszczy – udrożnienie działki drogowej nr 4/13 oraz 5/7 obręb 0291 Ewa Jucha 2022-06-03 09:31:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
620459 "Przewężenia jezdni ulicy Ogińskiego na wysokości ulicy Szymanowskiego w Bydgoszczy” Ewa Jucha 2022-05-31 12:21:04 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
594162 Usługa polegająca na dostawie i montażu ośmiu nowych wiat przystankowych na przystankach Toruńska – Wypaleniska k. / Stomil, Toruńska – Wypaleniska k. / Łęgnowo, Toruńska – Przyłubska k. / Stomil, Toruńska – Przyłubska k. / Łęgnowo, Dworzec Łęgnowo k. / Stomil, Toruńska – Wieża Ciśnień k. / Stomil, Toruńska – Wieża Ciśnień k. / Łęgnowo i Platnowska – Otorowska k. / Łęgnowo w Bydgoszczy. Anna Rapkiewicz-Ziętala 2022-04-11 09:42:09 Zapytanie ofertowe Supply Go to
489576 Analiza kosztów i korzyści wykorzystania autobusów zeroemisyjnych do świadczenia usług komunikacji miejskiej na obszarze Bydgoszczy i gmin ościennych dla których Miasto Bydgoszcz jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego – na mocy zawartych porozumień międzygminnych. Anna Rapkiewicz-Ziętala 2021-08-10 13:20:22 Zapytanie ofertowe Service Go to
424665 Usługa czyszczenia powierzchni wiat, ławek wolnostojących, ogrodzeń z poliwęglanu i tablic ITS na terenie Miasta Bydgoszczy w 2021 roku, polegająca na mechanicznym myciu, wraz z usuwaniem graffiti: wiat, ławek, ogrodzeń i tablic informacyjnych. Anna Rapkiewicz-Ziętala 2021-03-03 08:31:36 Zapytanie ofertowe Service Go to
228702 Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego poprzez przebudowę istniejących schodów oraz utwardzenie ciągu pieszego zlokalizowanego pomiedzy ulicami Nakielska i Żyzna w Bydgoszczy Ewa Jucha 2019-05-29 13:24:38 - - Go to
161237 Audyt rekompensaty ex-ante i ex-post w tramwajowym i autobusowym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy Magdalena Bonalska 2018-10-10 13:00:00 - - Go to
149719 Opracowanie Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu pn. "Zakup autobusów zeroemisyjnych wraz z infrastrukturą ładowania dla miasta Bydgoszczy." Wioletta Olszewska 2018-08-22 09:00:00 - - Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
535678 Dostawa płyt chodnikowych kamiennych, granitowych Dominik Malcer 2021-11-26 08:23:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
513972 Dostawa płyt chodnikowych kamiennych, granitowych – 50 szt. Dominik Malcer 2021-11-12 13:11:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to