Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
797762 038/2023 Przebudowa ul. Wojska Polskiego w obszarze kładki dla pieszych zlokalizowanej przy ul. Boya-Żeleńskiego w Bydgoszczy w systemie projektuj i buduj Bogna Klimczewska 2023-10-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
765398 019/2023 Przebudowa ulicy Pogodnej i Syrokomli w Bydgoszczy Monika Sangórska 2023-10-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
809479 040/2023 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla rozbudowy ul. Nakielskiej w Bydgoszczy na odcinku od ul. Lisiej do ul. Bronikowskiego. Wioletta Olszewska 2023-10-06 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
791346 035/2023 Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy trasy WZ etap 1, na odcinku od ul. Lelewela do ul. Łęczyckiej w Bydgoszczy Małgorzata Gorzkiewicz 2023-10-09 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
784590 028/2023 Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do zajezdni MZK Małgorzata Czajkowska 2023-10-09 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
782463 024/203 Zainstalowanie parkomatów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Bydgoszczy wraz z prowadzeniem czynności techniczno - organizacyjnych związanych z ich kompleksowym serwisem, utrzymaniem i pobieraniem opłat za parkowanie w latach 2023 - 2033 Julia Suchocka 2023-10-09 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
815174 046/2023 Przebudowa ulic: Geodetów, Wyzwolenia i Wierchowej w Bydgoszczy w ramach części Wielkiej Petli Fordonu Alicja Kruszczyńska 2023-10-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
821274 047/2023 Budowa parkingu na os. Czyżkówko w Bydgoszczy (Program BBO) w systemie projektuj i buduj Małgorzata Czajkowska 2023-10-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
819457 Budowa chodnika na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO) - ul. Toruńska od ul. Kieleckiej w kierunku do pierwszego wjazdu po stronie południowej Ewa Jucha 2023-09-28 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
811444 041/2023 Budowa sieci kablowej oświetlenia drogowego przy ul.Jagiellońskiej w Bydgoszczy Małgorzata Gorzkiewicz 2023-09-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
813159 043/2023 Nabrzeże Stary Fordon - nasadzenia krzewów wzdłuż ul. Promenada Agata Głaczyńska 2023-09-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
815525 Dostawa 9 szt. mobilnych miasteczek rowerowych Agnieszka Lesińska 2023-09-26 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
818886 Budowa oświetlenia ulicy Toruńskiej na odcinku - od słupa 2/25/14 w kierunku przejazdu kolejowego w Bydgoszczy Marcin Rydzewski 2023-09-25 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
792213 029/2023 Przebudowa ulic w obszarze Starego Rynku wraz z przebudową Rybiego Rynku w Bydgoszczy Bogna Klimczewska 2023-09-11 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
769826 027/2023 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Przebudowa Węzła Wschodniego w Bydgoszczy" Alicja Kruszczyńska 2023-09-05 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
797628 037/2023 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy części Wielkiej Pętli Fordonu w Bydgoszczy Edyta Radzieja 2023-09-04 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
808095 Utwardzenie ul. Wioślarskiej na os. Brdyujście w Bydgoszczy (Program BBO) - zatoka sięgacza Ewa Jucha 2023-08-31 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
802905 036/2023 Budowa ulicy Gersona na os. Górzyskowo w Bydgoszczy (Program BBO) w systemie projektuj i buduj. Wioletta Olszewska 2023-08-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
736109 008/2023 Budowa układu drogowego związana z budową siedziby Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w systemie projektuj i buduj Alicja Kruszczyńska 2023-08-07 10:26:20 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
679573 Konwersja danych i ich udostępnienie za pomocą usług WMS (Web Map Service) i WFS (Web Feature Service) Ewa Jucha 2022-10-21 11:17:02 Zapytanie o informację Service Go to
620459 "Przewężenia jezdni ulicy Ogińskiego na wysokości ulicy Szymanowskiego w Bydgoszczy” Ewa Jucha 2022-05-31 12:21:04 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
594162 Usługa polegająca na dostawie i montażu ośmiu nowych wiat przystankowych na przystankach Toruńska – Wypaleniska k. / Stomil, Toruńska – Wypaleniska k. / Łęgnowo, Toruńska – Przyłubska k. / Stomil, Toruńska – Przyłubska k. / Łęgnowo, Dworzec Łęgnowo k. / Stomil, Toruńska – Wieża Ciśnień k. / Stomil, Toruńska – Wieża Ciśnień k. / Łęgnowo i Platnowska – Otorowska k. / Łęgnowo w Bydgoszczy. Anna Rapkiewicz-Ziętala 2022-04-11 09:42:09 Zapytanie ofertowe Supply Go to
489576 Analiza kosztów i korzyści wykorzystania autobusów zeroemisyjnych do świadczenia usług komunikacji miejskiej na obszarze Bydgoszczy i gmin ościennych dla których Miasto Bydgoszcz jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego – na mocy zawartych porozumień międzygminnych. Anna Rapkiewicz-Ziętala 2021-08-10 13:20:22 Zapytanie ofertowe Service Go to
424665 Usługa czyszczenia powierzchni wiat, ławek wolnostojących, ogrodzeń z poliwęglanu i tablic ITS na terenie Miasta Bydgoszczy w 2021 roku, polegająca na mechanicznym myciu, wraz z usuwaniem graffiti: wiat, ławek, ogrodzeń i tablic informacyjnych. Anna Rapkiewicz-Ziętala 2021-03-03 08:31:36 Zapytanie ofertowe Service Go to
228702 Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego poprzez przebudowę istniejących schodów oraz utwardzenie ciągu pieszego zlokalizowanego pomiedzy ulicami Nakielska i Żyzna w Bydgoszczy Ewa Jucha 2019-05-29 13:24:38 - - Go to
161237 Audyt rekompensaty ex-ante i ex-post w tramwajowym i autobusowym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy Magdalena Bonalska 2018-10-10 13:00:00 - - Go to
149719 Opracowanie Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu pn. "Zakup autobusów zeroemisyjnych wraz z infrastrukturą ładowania dla miasta Bydgoszczy." Wioletta Olszewska 2018-08-22 09:00:00 - - Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
535678 Dostawa płyt chodnikowych kamiennych, granitowych Dominik Malcer 2021-11-26 08:23:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
513972 Dostawa płyt chodnikowych kamiennych, granitowych – 50 szt. Dominik Malcer 2021-11-12 13:11:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to