Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
723083 Usługa czyszczenia powierzchni wiat, ławek wolnostojących, ogrodzeń z poliwęglanu i tablic ITS na terenie Miasta Bydgoszczy w 2023 roku, polegająca na mechanicznym myciu, wraz z usuwaniem graffiti: wiat, ławek, ogrodzeń i tablic informacyjnych. Marta Kloska 2023-02-13 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
714089 002/2023 Remonty nawierzchni chodników na terenie miasta Bydgoszczy w 2023 r. Julia Suchocka 2023-02-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
722590 003/2023 Rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Bydgoszczy Małgorzata Czajkowska 2023-02-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
713330 001/2023 Utrzymanie oznakowania pionowego na terenie miasta Bydgoszczy w 2023 r. Wioletta Olszewska 2023-01-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
717469 Budowa systemu detekcji radarowej oraz wideo sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ulicy Toruńska 426 w Bydgoszczy Marcin Rydzewski 2023-01-26 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
692218 048/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy i przebudowy sieci tramwajowej oraz przebudowy układu drogowego w Bydgoszczy. Część 1 Julia Suchocka 2023-01-16 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
702659 071/2022 Usługa utrzymania w stałej sprawności (ciągłej pracy) urządzeń działających w ramach systemu ITS w Bydgoszczy w 2023 roku Bogna Klimczewska 2023-01-12 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
701867 069/2022 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Bydgoszczy w 2023 r. Wioletta Olszewska 2023-01-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
703768 074/2022 Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń poboru opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Bydgoszczy w 2023r. Edyta Radzieja 2023-01-04 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
702017 073/2022 Awaryjne remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy w 2023 r. Małgorzata Gorzkiewicz 2022-12-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
672497 049/2022 Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Nowotoruńskiej i Hutniczej w Bydgoszczy Marlena Krzyżaniak 2022-12-29 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
686787 061/2022 Bydgoski Rower Aglomeracyjny 2023 Alicja Kruszczyńska 2022-12-22 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
683022 059/2022 Przebudowa i budowa mostów w Bydgoszczy – prace projektowe Małgorzata Gorzkiewicz 2022-12-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
679573 Konwersja danych i ich udostępnienie za pomocą usług WMS (Web Map Service) i WFS (Web Feature Service) Ewa Jucha 2022-10-21 11:17:02 Zapytanie o informację Service Go to
620459 "Przewężenia jezdni ulicy Ogińskiego na wysokości ulicy Szymanowskiego w Bydgoszczy” Ewa Jucha 2022-05-31 12:21:04 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
594162 Usługa polegająca na dostawie i montażu ośmiu nowych wiat przystankowych na przystankach Toruńska – Wypaleniska k. / Stomil, Toruńska – Wypaleniska k. / Łęgnowo, Toruńska – Przyłubska k. / Stomil, Toruńska – Przyłubska k. / Łęgnowo, Dworzec Łęgnowo k. / Stomil, Toruńska – Wieża Ciśnień k. / Stomil, Toruńska – Wieża Ciśnień k. / Łęgnowo i Platnowska – Otorowska k. / Łęgnowo w Bydgoszczy. Anna Rapkiewicz-Ziętala 2022-04-11 09:42:09 Zapytanie ofertowe Supply Go to
489576 Analiza kosztów i korzyści wykorzystania autobusów zeroemisyjnych do świadczenia usług komunikacji miejskiej na obszarze Bydgoszczy i gmin ościennych dla których Miasto Bydgoszcz jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego – na mocy zawartych porozumień międzygminnych. Anna Rapkiewicz-Ziętala 2021-08-10 13:20:22 Zapytanie ofertowe Service Go to
424665 Usługa czyszczenia powierzchni wiat, ławek wolnostojących, ogrodzeń z poliwęglanu i tablic ITS na terenie Miasta Bydgoszczy w 2021 roku, polegająca na mechanicznym myciu, wraz z usuwaniem graffiti: wiat, ławek, ogrodzeń i tablic informacyjnych. Anna Rapkiewicz-Ziętala 2021-03-03 08:31:36 Zapytanie ofertowe Service Go to
228702 Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego poprzez przebudowę istniejących schodów oraz utwardzenie ciągu pieszego zlokalizowanego pomiedzy ulicami Nakielska i Żyzna w Bydgoszczy Ewa Jucha 2019-05-29 13:24:38 - - Go to
161237 Audyt rekompensaty ex-ante i ex-post w tramwajowym i autobusowym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy Magdalena Bonalska 2018-10-10 13:00:00 - - Go to
149719 Opracowanie Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu pn. "Zakup autobusów zeroemisyjnych wraz z infrastrukturą ładowania dla miasta Bydgoszczy." Wioletta Olszewska 2018-08-22 09:00:00 - - Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
535678 Dostawa płyt chodnikowych kamiennych, granitowych Dominik Malcer 2021-11-26 08:23:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
513972 Dostawa płyt chodnikowych kamiennych, granitowych – 50 szt. Dominik Malcer 2021-11-12 13:11:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to