List of proceedings: Gmina Krasocin

The following list is presenting inquiries and auctions are taking place at the Open Nexus purchasing platform

ACTUAL PROCEEDINGS

id Transaction name Buyer Ends at Kind Actions
No data


PROCEEDINGS ENDED

id Transaction name Buyer Ends at Kind Actions
398719 Udrożnienie drogi w miejscowości Cieśle poprzez us... Gmina Krasocin 2020-11-26 14:00:00 Inquiry go to
392546 UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY KR... Gmina Krasocin 2020-11-18 10:00:00 - go to
392910 Budowa dwóch wiat wolnostojących dz. ew. 678/2 w K... Gmina Krasocin 2020-11-10 10:00:00 Inquiry go to
360616 Opracowanie projektu zagospodarowania terenu w msc... Gmina Krasocin 2020-07-13 12:00:00 Inquiry go to
349427 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych ... Gmina Krasocin 2020-07-06 12:00:00 - go to
355853 Sprzedaż i dostawa laptopów z oprogramowaniem do r... Gmina Krasocin 2020-06-18 10:00:00 Inquiry go to
352102 Sprzedaż i dostawa laptopów z oprogramowaniem do r... Gmina Krasocin 2020-06-08 10:00:00 Inquiry go to
346559 Sprawdzenia warunków widoczności przejazdów kolejo... Gmina Krasocin 2020-05-25 12:00:00 Inquiry go to
337493 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: ... Gmina Krasocin 2020-04-29 12:00:00 Inquiry go to
328483 Dostawa tablic informacyjnych/pamiątkowych w ramac... Gmina Krasocin 2020-03-30 12:00:00 Inquiry go to
280135 Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Krasocin Gmina Krasocin 2020-02-13 12:00:00 - go to
251298 Remont muru oporowego na ul. Źródłowej w Olesznie.... Gmina Krasocin 2019-09-06 10:00:00 Inquiry go to
225463 Remont podłogi w sali gimnastycznej w SP w Mieczyn... Gmina Krasocin 2019-05-29 12:00:00 Inquiry go to
201775 Zakup i dostawa elektronarzędzi i narzędzi warszta... Gmina Krasocin 2019-03-06 12:00:00 Inquiry go to
193377 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: ... Gmina Krasocin 2019-02-07 10:00:00 Inquiry go to
186784 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: ... Gmina Krasocin 2019-01-17 10:00:00 Inquiry go to
184583 Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego ... Gmina Krasocin 2019-01-10 10:00:00 Inquiry go to
180606 Dostawa 7 szt. iluminacji świątecznych „przewieszk... Gmina Krasocin 2018-12-12 12:00:00 Inquiry go to
167966 Zapytanie poniżej progu - dostawy Gmina Krasocin 2018-11-02 10:35:00 Inquiry go to
167007 Dostawa oryginałow tonerów Gmina Krasocin 2018-10-26 13:09:00 Inquiry go to
154456 Doposażenie skweru w miejscowości Wola Świdzińska,... Gmina Krasocin 2018-09-14 10:00:00 Inquiry go to
151230 Budowa siłowni zewnętrznej wraz z montażem wyposaż... Gmina Krasocin 2018-08-31 12:00:00 Inquiry go to
150563 Zapytanie poniżej progu - dostawy Gmina Krasocin 2018-08-21 10:24:00 Inquiry go to
149595 Budowa siłowni zewnętrznej wraz z montażem wyposaż... Gmina Krasocin 2018-08-20 12:00:00 Inquiry go to
149676 Zakup artykułów spożywczych dla porzeb Urzędu Gmin... Gmina Krasocin 2018-08-13 12:00:00 Inquiry go to
148527 dostawa artykułów biurowych i tonerów Gmina Krasocin 2018-08-06 13:00:00 Inquiry go to
148124 Dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Placówek O... Gmina Krasocin 2018-08-03 10:00:00 Inquiry go to
146837 Dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Placówek O... Gmina Krasocin 2018-07-27 10:00:00 Inquiry go to
146685 „Wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów K... Gmina Krasocin 2018-07-25 10:00:00 Inquiry go to
146695 „Wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów K... Gmina Krasocin 2018-07-25 10:00:00 Inquiry go to