Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
612334 RI.271.1.5.2022.MW Przebudowa dróg w miejscowości Mieczyn, Ludynia, Zabrody i remont drogi Nr 335002T Czostków-Gruszczyn Marta Wytrych 2022-05-30 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
610394 RI.271.2.14.2022.MW Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na plac wiejski w Świdnie (dz. ew. 4322) Marta Wytrych 2022-05-18 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
608380 RI.271.2.12.2022.MW Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa ul. Szkolnej w Olesznie Marta Wytrych 2022-05-12 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
591457 RI.271.1.4.2022.MW Przebudowa ulicy Szkolnej w Olesznie Marta Wytrych 2022-04-11 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
587970 RI.271.2.29.2022.MW Dostawa i montaż ogrodzenia działki wiejskiej nr 449 w Karolinowie Marta Wytrych 2022-03-25 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
583965 RI.271.1.3.2022.MW "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krasocin" /zaprojektuj i wybuduj/ Marta Wytrych 2022-03-25 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
567883 RI.271.1.1.2022.MW Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont budynku po byłej strażnicy OSP Krasocin w celu prowadzenia działalności kulturalnej Marta Wytrych 2022-02-24 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
571123 RI.271.1.2.2022.MW Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krasocin /zaprojektuj i wybuduj/ Marta Wytrych 2022-02-23 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
572611 RI.271.2.2.2022.MW Dostawa agregatu prądotwórczego mobilnego napędzanego silnikiem wysokoprężnym Marta Wytrych 2022-02-17 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
545048 RI.271.2.31.2021.MW Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ul. Zielone Wzgórze, ul. Podgórskiej, ul. Św. Wojciecha, ul. Północnej i ul. Spacerowej w Olesznie Marta Wytrych 2021-12-15 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
508627 8.1.1-9/2021 Dostawa środków czystości Centrum Usług Wspólnych 2021-09-23 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
167007 Dostawa oryginałow tonerów Zdzisława Robak 2018-10-26 13:09:00 - - Go to