Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
663187 RI.271.1.13.2022.MW PRZEBUDOWA STADIONU SPORTOWEGO W BUKOWIE Marta Wytrych 2022-10-04 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
654941 RI.271.1.12.2022.MW Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Krasocin Marta Wytrych 2022-09-26 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
650202 RI.271.1.11.2022.MW Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Krasocin Marta Wytrych 2022-09-12 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
656055 8.1.1-9/2021 Dostawa artykułów plastycznych, papierniczych i pomocy do prowadzenia zajęć Centrum Usług Wspólnych 2022-09-05 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
656009 8.1.1-9/2021 Dostawa środków czystości Centrum Usług Wspólnych 2022-09-05 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
649141 RI.271.2.25.2022.MW Utwardzenie terenu przy budynku Przedszkola w Olesznie Marta Wytrych 2022-08-17 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
646657 CUW.261.3.2022.GS "DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GMINY KRASOCIN W ROKU SZKOLNYM 2022/2023" Centrum Usług Wspólnych 2022-08-16 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
636012 RI.271.1.9.2022.MW Dostawa oleju opałowego do Placówek Oświatowych Gminy Krasocin, budynków komunalnych Gminy Krasocin, kotłowni przy Urzędzie Gminy w Krasocinie i Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie Marta Wytrych 2022-08-08 12:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
641008 RI.271.2.19.2022.MW Dostawa wodomierzy z nakładkami przystosowanych do odczytu radiowego oraz modułów telemetryczny GSM z funkcjonalnością rejestratora, umożliwiający monitoring stanu wodomierza i ciśnienia w sieci wodociągowej Marta Wytrych 2022-07-26 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
633077 RI.271.1.8.2022.MW Utworzenie świetlicy wiejskiej w msc. Czostków Marta Wytrych 2022-07-18 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
635161 „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Krasocin do szkół specjalnych oraz ośrodków rehabilitacyjno- edukacyjno- wychowawczych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.” Centrum Usług Wspólnych 2022-07-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
167007 Dostawa oryginałow tonerów Zdzisława Robak 2018-10-26 13:09:00 - - Go to