Postępowanie: Akumulator do kamery Sony NP-FV 50 - 1 szt., akumulator do latarki Explorer - 1 szt., akumulator do aparatu Canon EOS 400 D - 1 szt.

Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 10-10-2017 09:25:41
Zakończenie: 13-10-2017 09:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

1. Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu
2. Opis przedmiotu zamówienia: Akumulator do kamery Sony NP-FV 50 - 1 szt., akumulator do latarki Explorer - 1 szt., akumulator do aparatu Canon EOS 400 D - 1 szt.
Cenę należy skalkulować wraz z transportem do KWP zs. w Radomiu
3. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty złożenia pisemnego zamówienia
4. Osoba wyznaczona do kontaktów z wykonawcami: Aneta Frańczuk, tel. (48) 345-23-42
5. Kryteria wyboru ofert: cena obejmująca wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Adres firmy
11 Listopada 37/59
26-600 Radom

Zmiany w postępowaniu

2017-10-18 14:38 Aneta Frańczuk W postępowaniu udział wzięło trzy firmy.
Po sprawdzeniu złożonych ofert jako najkorzystniejsza została wybrana firma:
BALTRADE, ul.Kartuska 493, 80-298 Gdańsk

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Akumulator do kamery Sony NP-FV 50 - 1 szt. - (0)
2 Akumulator do latarki Explorer - 1 szt. - (0)
3 Akumulator do aparatu Canon EOS 400 D - 1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3275 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - 14 dni, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość