Postępowanie: Posterunek Policji Kosów Lacki –modernizacja dachu , wymiana pieca, wymiana instalacji odgromowej”

Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 04-10-2017 15:43:52
Zakończenie: 12-10-2017 15:30:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

1. Termin realizacji zamówienia - do 15-12-2017 r.
2. Kryteria wyboru ofert - najniższa cena.
3. Warunki gwarancji i rękojmi - 5 lat.
4. Miejsce i termin złożenia ofert - 12-10-2017. do godz. 15.30 na platformie zakupowej , na adres e-mail: wir.kwp@ra.policja.gov.pl
lub na adres WIiR KWP zs w Radomiu,
26-600 Radom, ul. 11-Listopada 37/59.
5. Termin otwarcia ofert - 13.10.2017r.
6. Dopuszcza się negocjacje z przynajmniej trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.
W przypadku braku takiej ilości ofert Zamawiający podejmie negocjacje ze wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli oferty.

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Posterunek Policji w Kosowie Lackim
ul. Łąkowa 3
08-330 Kosów Lacki

Zmiany w postępowaniu

2017-10-11 09:58 Konrad Banasik Zamawiający informuje iż należy przewidzieć:
- montaż ław kominiarskich
- montaż wyłazu dachowego
2017-10-09 11:37 Konrad Banasik W odpowiedzi na pismo z dnia 9.10.2017 i zawarte w nim pytanaa: czy remontując dach należy przewidzieć remont kominów, masztu antenowego, montaż płotków p. śnieżnych i kalenicy Zamawiający udziela odpowiedzi:
Należy przewidzieć:
- remont kominów
- montaż płotków p. śnieżnych
- montaż kalenic
2017-10-05 13:05 Konrad Banasik Dokonano edycji następujących elementów postępowania: data zakończenia

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Posterunek Policji Kosów Lacki –modernizacja dachu , wymiana pieca, wymiana instalacji odgromowej” -

Projekt umowy.pdf

Opis przedmiotu zamó [...].pdf

1. Kosów lacki BUD.. [...].pdf

2.sanitarne remont [...].pdf

4. EL Kosów Lacki 20 [...].pdf

kotłownia PRZEDMIAR. [...].pdf

1 kpl. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3302 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - 15-12-2017 r. (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość