Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Rewitalizacja terenów rekreacyjnych w mieście

Zamówienia Publiczne
Gmina Miejska Zawidów
Deadlines:
Published : 10-07-2024 07:54:00
Placing offers : 31-07-2024 10:00:00
Offers opening : 31-07-2024 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zal_1_formularz_ofertowy.doc doc 151 2024-07-10 07:54:00 Proceeding
zal_2_oswiadczenia_podm_udost_zas.docx docx 88.37 2024-07-10 07:54:00 Proceeding
zal_3_oswiadczenia_wykonawcy.docx docx 85.4 2024-07-10 07:54:00 Proceeding
zal_4_oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc doc 105.5 2024-07-10 07:54:00 Proceeding
zal_5_oswiadczenie_wykoawcy_podmiot_udosępniającego_zasoby.docx docx 86.3 2024-07-10 07:54:00 Proceeding
zal_6_wykaz_osob.doc doc 104.5 2024-07-10 07:54:00 Proceeding
zal_7_Wykaz_uslug.docx docx 86.55 2024-07-10 07:54:00 Proceeding
zal_8_projekt_umowy.docx docx 124.54 2024-07-10 07:54:00 Proceeding
2024_BZP 00404283_01_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 136.94 2024-07-10 07:54:00 Proceeding
zal_9_dok_tech.zip zip 28869.2 2024-07-10 08:40:00 Proceeding
SWZ_09.07.pdf pdf 530.02 2024-07-10 08:46:07 Proceeding
odpowiedzi_23.07.pdf pdf 359.83 2024-07-23 12:08:13 Public message

Announcements

2024-07-23 12:08 Zamówienia Publiczne Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zamawiający odpowiada na pytania zadane w dn. 22.07.2024 r.

odpowiedzi_23.07.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 416