Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: VOL/EE/122/2024 Przetarg nieograniczony na dostawę i odkup energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 122/2024 Voltra

Deadlines:
Published : 05-07-2024 12:42:00
Placing offers : 09-08-2024 11:00:00
Offers opening : 09-08-2024 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu tj.

1)     Gmina Miejska Skórcz

Adres: ul. Główna 40, 83-220 Skórcz

NIP: 592-226-09-99

2)     Gmina Żarów

Adres: ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

NIP: 884-236-52-32

3)     Gminne Centrum Kultury i Sportu

Adres: ul. Piastowska 10, 58-130 Żarów

NIP: 884-108-60-79

4)     Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie

Adres: ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów

NIP: 884-106-24-75

5)     Gmina Dębnica Kaszubska

Adres: ul. ks. Antoniego Kani 16A, 76-248 Dębnica Kaszubska

NIP: 839-219-23-97

6)     Miasto Radlin

Adres: ul. Rymera 15, 44-310 Radlin

NIP: 647-189-72-11

7)     Gmina Stopnica

Adres: ul. Tadeusza Kościuszki 2; 28-130 Stopnica

NIP: 655-176-85-27

8)     Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy

Adres: ul. Kazimierza Wielkiego 15, 28-130 Stopnica

NIP: 655-196-37-89

9)     Gmina Olesno

Adres: ul. Władysława Jagiełły 1, 33-210 Olesno

NIP: 871-177-12-27

10)  Gmina Łaziska

Adres: Łaziska 76, 24-335 Łaziska

NIP: 717-180-12-59

11)  Gmina Wronki

Adres: ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki

NIP: 763-100-20-06

12)  Gmina Tarłów

Adres: ul. Rynek 2, 27-515 Tarłów

NIP: 863-158-91-82

13)  Gmina Młynary

Adres: ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary

NIP: 578-310-94-18

14)  Ośrodek Kultury w Młynarach

Adres: ul. Dworcowa 10, 14-420 Młynary

NIP: 582-127-66-39

15)  Gmina Śliwice

Adres: ul. ks dr. St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice

NIP: 561-149-44-07

16)  Gminny Ośrodek Kultury

Adres: ul. Dworcowa 39, 89-530 Śliwice

NIP: 561-000-26-03

17)  Gmina Karczew

Adres: ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew

NIP: 532-196-20-30

18)  Centrum Kultury i Sportu w Karczewie

Adres: ul. Bohaterów Westerplatte 55, 05-480 Karczew

NIP: 532-185-73-56

19)  Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie

Adres: ul. Widok 2, 05-480 Karczew

NIP: 532-185-65-46

20)  Gmina Trzebiel

Adres: ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel

NIP: 928-207-80-63

21)  Gmina Czorsztyn

Adres: ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy

NIP: 735-285-14-10

22)  Centrum Kultury Gminy Czorsztyn

Adres: ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy

NIP: 735-001-87-48

23)  Gminna Biblioteka Publiczna w Kluszkowcach

Adres: ul. Karpacka 22, 34-440 Kluszkowce

NIP: 735-244-56-15

24)  Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia

Adres: ul. Gorczańska 6, 34-436 Maniowy

NIP: 735-218-43-33

25)  Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu

Adres: ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ

NIP: 735-217-86-57

26)  Gmina Książki

Adres: ul. Bankowa 4, 87-222 Książki

NIP: 878-175-18-33

27)  Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres: ul. Ks. Kujawskiego 8, 87-222 Książki

NIP: 878-154-91-03

28)  Gminny Ośrodek Kultury

Adres: ul. Szkolna 4, 87-222 Książki

NIP: 878-100-06-76

29)  Gminna Biblioteka Publiczna w Książkach

Adres: ul. Szkolna 2, 87-222 Książki

NIP: 878-175-76-00

30)  Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej

Adres: pl. Płk. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl

NIP: 795-215-63-51

31)  Gmina Miejska Kętrzyn

Adres: ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn

NIP: 742-205-13-31

32)  Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwo Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie

Adres: ul. Traugutta 27, 11-400 Kętrzyn

NIP: 742-158-83-65

33)  Miejska Biblioteka Publiczna w Kętrzynie

Adres: Plac Zamkowy 1, 11-400 Kętrzyn

NIP: 742-103-39-63

34)  Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego

Adres: Plac Zamkowy 1, 11-400 Kętrzyn

NIP: 742-103-38-39

35)  Kętrzyńskie Centrum Kultury

Adres: ul. Sikorskiego 24a, 11-400 Kętrzyn

NIP: 742-103-39-40

36)  Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” 

Adres: ul. Dworcowa 6, 11-400 Kętrzyn

NIP: 742-000-13-69

37)  Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Adres: ul. Poznańska 6, 11-400 Kętrzyn

NIP: 742-000-09-15

38)  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Sp. z o.o.

Adres: ul. Budowlana 1, 11-400 Kętrzyn   

NIP: 742-000-08-55

39)  Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Bielsk Podlaski

Adres: ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski

NIP: 543-020-04-31

40)  Powiat Wielicki

Adres: ul. Rynek Górny 2, 32-020 Wieliczka

NIP: 683-174-27-30

41)  Powiat Toruński

Adres: ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń

NIP: 956-208-68-85

42)  Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego

Adres: ul. Polna 115, 115A, 87-100 Toruń

NIP: 879-220-18-52

43)  Powiat Sejneński

Adres: ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny

NIP: 844-213-96-38

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do:

  • Zadawania pytań do SWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  •  tel. 22 101 02 02
  •  e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE.pdf pdf 185.34 2024-07-05 12:42:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:EE:122:2024.pdf pdf 810.65 2024-07-05 12:42:00 Proceeding
Załaczniki - VOL:EE:122:2024.zip zip 1912.84 2024-07-05 12:42:22 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 505