Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/2418/23/2024 Renowacja studni rozprężnych rewizyjnych DN1000 wraz ze spocznikami i kinetami z wykorzystaniem paneli GRP

Deadlines:
Published : 04-07-2024 15:09:00
Placing offers : 19-07-2024 09:00:00
Offers opening : 19-07-2024 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zaprasza do zapoznania się z dokumentacją przetargową i do przedstawienia oferty na wykonanie renowacji studni rozprężnych rewizyjnych DN1000 wraz ze spocznikami i kinetami
z wykorzystaniem paneli GRP (suma głębokości 6 szt. studni ok. 33,5 mb.) w ul. Częstochowska, Rzymska w Kaliszu.

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1_Częstochowska_Elektryczna_studnie renowacja.pdf pdf 441.73 2024-07-04 15:09:00 Subject of the order
2_Rzymska_studnie renowacja.pdf pdf 795.49 2024-07-04 15:09:00 Subject of the order
Pismo przewodnie do Zapytania Ofertowego.docx docx 44.61 2024-07-04 15:09:00 Subject of the order
załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 27.32 2024-07-04 15:09:00 Subject of the order
załącznik nr 2 - Projekt umowy.doc doc 118 2024-07-04 15:09:00 Subject of the order
załącznik nr 3 - D132 Regulamin Porządkowy PWiK.docx docx 132.51 2024-07-04 15:09:00 Subject of the order
załączniki nr 4-9.docx docx 45.29 2024-07-04 15:09:00 Subject of the order
Pismo przewodnie do Zapytania Ofertowego-po modyfikacji.docx docx 44.19 2024-07-17 11:14:41 Public message
załącznik nr 1 - Formularz ofertowy-po modyfikacji.docx docx 27.33 2024-07-17 11:14:41 Public message
załącznik nr 2 - Projekt umowy-po modyfikacji.doc doc 117.5 2024-07-17 11:14:41 Public message
załączniki nr 4-9 - po modyfikacji.docx docx 45.36 2024-07-17 11:14:41 Public message
Zestawienie ofert.pdf pdf 108.35 2024-07-19 12:11:23 Public message
Dokumentacja podstawowych czynności postępowania - renowacja studni.pdf pdf 773.96 2024-07-23 14:14:55 Public message

Announcements

2024-07-23 14:14 Anna Kędzia Rozstrzygnięcie postępowania

Dokumentacja podstaw [...].pdf

2024-07-23 14:14 Anna Kędzia The message was withdrawn by the Buyer.
2024-07-19 12:11 Magdalena Włodarek Zestawienie ofert

Zestawienie ofert.pd [...].pdf

2024-07-19 08:53 Magdalena Włodarek Link do transmisji online z otwarcia postępowania: https://youtube.com/live/gX4YeBJAz7s?feature=share
2024-07-17 11:14 Magdalena Włodarek Dzień dobry!
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Kaliszu informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia wystąpił błąd dotyczący głębokości studni (z 27 m - na 33,5 mb).
W załączeniu dokumentacja po modyfikacji.
Z poważaniem
Magdalena Włodarek

Pismo przewodnie do [...].docx

załącznik nr 1 - For [...].docx

załącznik nr 2 - Pro [...].doc

załączniki nr 4-9 - [...].docx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Renowacja studni rozprężnych rewizyjnych DN1000 wraz ze spocznikami i kinetami z wykorzystaniem paneli GRP -

1_Częstochowska_Elek [...].pdf

2_Rzymska_studnie re [...].pdf

Pismo przewodnie do [...].docx

załącznik nr 1 - For [...].docx

załącznik nr 2 - Pro [...].doc

załącznik nr 3 - D13 [...].docx

załączniki nr 4-9.do [...].docx

1 building work Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kaliszu
Nowy Świat 2a
62-800, Kalisz
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2810 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Wynagrodzenie ryczałtowe zostanie pomniejszone o kwotę wynikającą z kosztów poniesionych za zajęcie pasa drogowego, na podstawie faktury Vat wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin rozpoczęcia: należy uzgodnić z Koordynatorem PWIK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (jednakże nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy). Termin zakończenia i rozliczenia zadania: 31.10.2024r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Gwarancja - Gwarancja: 60 m-cy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Termin gwarancji biegnie od dnia następującego po odbiorze końcowym robót. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 451