Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 68/FZ/2024 Zapytanie o cenę na dostawę czujników temperatury 68/FZ/2024

Deadlines:
Published : 03-07-2024 13:46:00
Placing offers : 11-07-2024 10:00:00
Offers opening : 11-07-2024 10:05:00
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy zaprasza Wykonawców do składania ofert w zapytaniu o cenę dla postępowania na:

Dostawa czujników temperatury


Kryterium wyboru oferty jest cena.

Ofertę można złożyć poprzez platformę lub w wersji pisemnej do dnia 11.07.2024 r. do godz. 10:00. 

Wszystkie dokumenty złożone w formie elektronicznej, muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy. 

UWAGA: W przypadku braku certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego prosimy o złożenie oferty w formie pisemnej.

Adres dostarczenia oferty w wersji pisemnej: Kancelaria Zamawiającego ul. Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz z dopiskiem: 

Dostawa czujników temperatury.


Oferty złożone lub dostarczone do siedziby Zamawiającego po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 

Zastrzegamy, że postępowanie nie musi zakończyć się wyborem wykonawcy.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod adresem zaopatrzenie@kpec.bydgoszcz.pl 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Wymagania techniczne czujniki temperatur.pdf pdf 270.21 2024-07-03 13:46:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku wpisu na listę.docx docx 20.74 2024-07-03 13:46:00 Proceeding
Pytania nr 2 Czujniki temperatury.pdf pdf 300.21 2024-07-08 06:57:49 Public message
Obudowa poz.1.png png 32.67 2024-07-08 06:57:49 Public message
Pytania nr 1 Czujniki temperatury.pdf pdf 306.53 2024-07-08 06:55:21 Public message

Announcements

2024-07-08 06:57 Bartosz Trzeciakowski W załączeniu pytania i odpowiedzi do postępowania.

Pytania nr 2 Czujnik [...].pdf

Obudowa poz.1.png

2024-07-08 06:55 Bartosz Trzeciakowski The message was withdrawn by the Buyer.
2024-07-08 06:55 Bartosz Trzeciakowski W załączeniu pytania i odpowiedzi do postępowania.

Pytania nr 1 Czujnik [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Czujnik temperatury przylgowy/powierzchniowy Pt1000 według załącznika nr 1 200 set - (0)
2 Czujnik temperatury Pt1000uniwersalny według załącznika nr 1 200 pc. - (0)
3 Czujnik temperatury otoczenia Pt1000 według załącznika nr 1 80 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2499 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki techniczne - Spełnienie warunków technicznych zapisanych w załączniku nr 1 Attachment required (0)
3 Termin płatności - 30 dni (0)
4 Wpis do ewidencji - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający wymaga załączenia pliku) Attachment required (0)
5 Dokumenty - Aktualne karty doboru urządzeń i inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań technicznych Zamawiającego Attachment required (0)
6 Termin realizacji - 31.07.2024 (0)
7 Oświadczenie o braku wpisu na listę - załącznik nr 2 (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 222