Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: C/24/2024 Zagospodarowanie terenu przy ul. Dembowskiego w Szczecinie

Deadlines:
Published : 28-06-2024 08:37:00
Placing offers : 19-07-2024 09:00:00
Offers opening : 19-07-2024 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 149.1 2024-06-28 08:37:00 Proceeding
SWZ z zalacznikami.zip zip 41116.65 2024-06-28 08:37:00 Proceeding
1-wyjasnienia SWZ.docx docx 26.44 2024-07-09 14:13:33 Public message
1 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 46.61 2024-07-15 12:51:29 Public message
2 - wyjaśnienia i zmiana SWZ.zip zip 387.71 2024-07-15 12:52:13 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 19.92 2024-07-19 11:48:23 Public message

Announcements

2024-07-19 11:48 Joanna Kordecka Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2024-07-19 09:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 830 000,00 zł brutto
2024-07-15 12:52 Joanna Kordecka 2 - wyjaśnienia i zmiana SWZ

2 - wyjaśnienia i zm [...].zip

2024-07-15 12:51 Joanna Kordecka 1 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

1 - Ogłoszenie o zmi [...].pdf

2024-07-09 14:13 Joanna Kordecka Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

1-wyjasnienia SWZ.do [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 699