Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WGK.271.5.2024 Miasto Łomża. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.10.2024r. do 30.06.2025r.

Anna Biała
Miasto Łomża
Deadlines:
Published : 28-06-2024 11:18:00
Placing offers : 30-07-2024 10:00:00
Offers opening : 30-07-2024 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2024-OJS125-00383731-pl.pdf pdf 114.28 2024-06-28 11:18:00 Proceeding
SWZ_Łomza_M_PV.pdf pdf 956.81 2024-06-28 11:18:00 Proceeding
Zal_1_Wykaz_PPE.xlsx xlsx 26.68 2024-06-28 11:18:00 Proceeding
Zal_2_Formularz_oferty wraz z zał. nr 2a.docx docx 42.73 2024-06-28 11:18:00 Proceeding
Zal_3_JEDZ.doc doc 217.5 2024-06-28 11:18:00 Proceeding
Zal_3a_Oswiadczenie_wykluczenie.doc doc 47 2024-06-28 11:18:00 Proceeding
Zal_4_Oswiadczenie_umowa_OSD.doc doc 35.5 2024-06-28 11:18:00 Proceeding
Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.doc doc 43.5 2024-06-28 11:18:00 Proceeding
Zal_6_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 38 2024-06-28 11:18:00 Proceeding
Zal_7_Oswiadczenie_wspolnie.doc doc 47.5 2024-06-28 11:18:00 Proceeding
Zal_8_Projektowane_postanowienia_Umowy_uwagiBPR.pdf pdf 697.29 2024-06-28 11:18:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 17_07_2024 edytowalne.pdf pdf 493.13 2024-07-17 13:17:52 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ z dnia 17_07_2024.pdf pdf 1338.81 2024-07-17 13:17:52 Public message

Announcements

2024-07-17 13:17 Anna Biała W załączeniu Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 17.07.2024 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „„Miasto Łomża. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.10.2024r. do 30.06.2025r.’’, nr sprawy: WGK.271.5.2024.

Wyjaśnienia treści [...].pdf

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 579