Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Remont nawierzchni hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach wraz z doposażeniem

Deadlines:
Published : 24-06-2024 14:56:00
Placing offers : 09-07-2024 11:00:00
Offers opening : 09-07-2024 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 117.51 2024-06-24 14:56:00 Proceeding
SWZ.docx docx 110.98 2024-06-24 14:56:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 24687.99 2024-06-24 14:56:00 Proceeding
Załącznik nr 1 SWZ formularz ofertowy.docx docx 40 2024-06-24 14:56:00 Proceeding
Załącznik nr 2 SWZ projektowane postanowienia umowy.docx docx 63.61 2024-06-24 14:56:00 Proceeding
Załącznik nr 2 SWZ projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 220.96 2024-06-24 14:56:00 Proceeding
Załącznik nr 3 SWZ oswiadczenie wykonawcy.docx docx 28.64 2024-06-24 14:56:00 Proceeding
Załącznik nr 4 SWZ zobowiązanie podmiotu .docx docx 26.93 2024-06-24 14:56:00 Proceeding
Załącznik nr 5 SWZ oswiadczenie podmiotu udostepniającego zasoby.docx docx 28.98 2024-06-24 14:56:00 Proceeding
Załącznik nr 6 SWZ oświadczenie wykonawców wspolnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 26.6 2024-06-24 14:56:00 Proceeding
Załącznik nr 7 SWZ oświadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji.docx docx 25.65 2024-06-24 14:56:00 Proceeding
Załącznik nr 8 SWZ wykaz osob skierowanych do realizacji zamówienia.docx docx 26.57 2024-06-24 14:56:00 Proceeding
Załącznik nr 9 SWZ wykaz robót budowlanych.docx docx 28.82 2024-06-24 14:56:00 Proceeding
Załącznik nr 10 SWZ oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 25.13 2024-06-24 14:56:00 Proceeding
Załącznik nr 11 SWZ przedmiar robót.pdf pdf 335.45 2024-06-24 14:56:00 Proceeding
Załącznik nr 12 SWZ kosztorys ofertowy.docx docx 66.91 2024-06-24 14:56:00 Proceeding
Załącznik nr 13 SWZ projekt techniczny.pdf pdf 16997.28 2024-06-24 14:56:00 Proceeding
Wyjaśnienie nr 1 do SWZ.docx docx 15.3 2024-07-05 10:17:01 Public message
Wyjaśnienie nr 1 do SWZ.pdf pdf 442.55 2024-07-05 10:17:01 Public message
Wyjaśnienie nr 2 do SWZ.docx docx 14.93 2024-07-05 11:36:42 Public message
Wyjaśnienie nr 2 do SWZ.pdf pdf 306.77 2024-07-05 11:36:42 Public message
informacja z otwarcia ofert.docx docx 22.36 2024-07-09 13:24:08 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 205.15 2024-07-09 13:24:08 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty.docx docx 25.63 2024-07-11 13:47:01 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 619.3 2024-07-11 13:47:01 Public message

Announcements

2024-07-11 13:47 Mariola Zastróżna - Prostak Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniej [...].docx

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2024-07-09 13:24 Mariola Zastróżna - Prostak Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].docx

informacja z otwarci [...].pdf

2024-07-09 11:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to : 610 000,00 zł
2024-07-05 11:36 Mariola Zastróżna - Prostak Wyjaśnienie nr 2 do SWZ

Wyjaśnienie nr 2 do [...].docx

Wyjaśnienie nr 2 do [...].pdf

2024-07-05 10:17 Mariola Zastróżna - Prostak Wyjaśnienie nr 1 do SWZ

Wyjaśnienie nr 1 do [...].docx

Wyjaśnienie nr 1 do [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 546