Postępowanie: BIELIZNA JEDNORAZOWA

Marta Dereś
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Oddział: Wydział Zaopatrzenia
Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 11-09-2017 08:22:01
Zakończenie: 14-09-2017 10:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

1.Transport: koszt pokrywa Wykonawca
2. Sposób zapłaty: do 30 dni od daty otrzymania faktury
3. Fakturę prosimy wystawić na:
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
ul Podwale 31-33
50-040 Wrocław
NIP 896-000-47-80
4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.
5. Towar wraz z fakturą należy dostarczyć na Magazyn KWP we Wrocławiu, ul Sokolnicza 12, 53-676 Wrocław do godziny 15.00.
6. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym towarze Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru bez wad w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia.
7.Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego i złożoną przez dostawcę/wykonawcę ofertą - Zamawiający odeśle towar na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8.Termin wykonania dostawy towaru:7 dni roboczych od daty dostarczenia zamówienia.
9. KWP we Wrocławiu zastrzega, że przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy, a Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do KWP we Wrocławiu.

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Magazyn KWP we Wrocławiu
Sokolnicza 12
53-676 Wrocław

Zmiany w postępowaniu

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 BIELIZNA JEDNORAZOWA -

BIELIZNA JEDNORAZOWA [...].docx

50 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2802 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Odblokuj formularz
Pytania do postępowania