Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 130005975 Sprzęt do badań dielektrycznych (lab. B+R) (Zakład Tele-Fonika Kable S.A. - Myślenice)

Deadlines:
Published : 19-06-2024 13:08:00
Placing offers : 26-06-2024 16:00:00
Offers opening : -
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


zapraszamy do złożenia oferty na dostawę do Zakładu Tele-Fonika Kable S.A. urządzenia do badania wytrzymałości dielektrycznej poprzez poniższy formularz elektroniczny.


 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis urządzenia: urządzenie służy do określenia wytrzymałości na przebicia (wytrzymałości elektrycznej, wytrzymałości dielektrycznej) materiałów izolacyjnych.


Wymagania TF:

Wykonywanie testów napięciem 50kV  w systemie AC / DC

Wanna olejowa 

Badaniu będą poddawane płytki (np. 100mmx100mmx1mm)

Termostatowanie

Świadectwo wzorcowania fabrycznego, opcjonalnie świadectwo akredytowane

Dokładność pomiaru +/- 0,05 kV

Pomiar prądu upływu (opcjonalnie)

Możliwość regulacji czasu narastania napięcia

Regulacja czasu przyłożenia napięcia zadanego

Możliwość stosowania elektrod w różnych kształtach

Możliwość rejestracji danych (w tym napięcia przebicia); podłączenie do komputera

Możliwość łatwej kalibracji przez producenta w przypadku rozkalibrowania (darmowa kalibracja w trakcie trwania gwarancji. Poza gwarancją – wycenić).

Szkolenie z obsługi urządzenia

Czas realizacji max. 5 miesięcy

Oferent musi podać wymagania co do instalacji urządzenia
 1. Zamawiający wymaga od oferenta, którego OFERTA ZOSTANIE WYBRANA zabezpieczeń w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej (gwarancja musi być nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na pierwsze żądanie):

 1. gwarancji zwrotu zaliczek (Gwarancja na wszystkie i pełne zaliczki wpłacona w wysokości 1:1, ważna do momentu podpisania protokołu odbioru).

 2. gwarancji usunięcia wad i usterek, ważna od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego do końca okresu trwania gwarancji oraz rękojmi.


Gwarancje zostaną wystawione w formie i treści zaakceptowanej przez Zamawiającego.

Wystawca gwarancji musi podlegać regulacjom KNF.


 1. Wykonawca, którego OFERTA ZOSTANIE WYBRANA, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie do dostarczenia następujących dokumentów:

 1. Pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu wykonawcy, o ile nie wynika z dokumentów rejestrowych;

 2. Dedykowana polisa ubezpieczeniowa OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i  przedmiotu zamówienia na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż wartość zamówienia.

 3. Powyższy warunek uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem ważnej przez cały okres obowiązywania umowy, polisy ubezpieczeniowej.


 1. Spełnienie wymagań prawnych i BHP w zależności od specyfiki oferty:

 1. Oferent ma obowiązek spełnić / zapewnić wszystkie wymagania prawne jakie są związane z oferowanym sprzętem lub usługą.

 2. Oferent ma obowiązek wypełnić klauzulę sankcyjną stanowiącą załącznik do zapytania ofertowego.

 3. Jeśli spełnienie wymagań prawnych lub BHP wiąże się z wyższą kwotą oferty trzeba to wyszczególnić.Zastrzegamy, że postępowanie przetargowe może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:

- niewystarczających środków na realizację zamówienia,

- zmiany zapotrzebowania Zamawiającego,


W przypadku: 


-pytań merytorycznych, proszę o kontakt z:


Panem Janem Dziok, e-mail: jan.dziok@tfkable.com      M: +48 665 375 285 

Panem Piotrem Flasińskim, e-mail: piotr.flasinski@tfkable.com  , tel. +48 12 652 5441

Panią Katarzyną Hawryłko-Byrska, e- mail: katarzyna.hawrylko@tfkable.com   tel. (+48) 665812 196


 lub poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"
- pytań związanych z obsługą platformy zakupowej, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00, tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 


Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogólne_warunki_umów_TELE-FONIKA_Kable_S.A_18.03.2022.pdf pdf 447.23 2024-06-19 13:08:00 Criterion
Klauzula Kontrahenta.docx docx 16.63 2024-06-19 13:08:00 Criterion
Oświadczenie o rachunku bankowym (Biała Lista).docx docx 13.2 2024-06-19 13:08:00 Criterion
Wymagania BHP i ochrony środowiska.doc doc 68 2024-06-19 13:08:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Sprzęt do badań dielektrycznych (lab. B+R) Sprzęt do badań dielektrycznych (lab. B+R) 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , USD: 3.9498 PLN, EUR: 4.2796 PLN, CHF: 4.4410 PLN, GBP: 5.0939 PLN, SEK: 0.3652 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni - proszę potwierdzić wpisując ,,Akceptuję” lub wpisać własne w ofercie (0)
3 Oferta Z CENĄ - Proszę o załączenie oferty Attachment required (0)
4 Oferta BEZ CEN - Proszę o załączenie oferty NIE ZAWIERAJĄCEJ CEN Attachment required (0)
5 Termin realizacji - do 30.12.2024 r. - proszę potwierdzić wpisując ,,Akceptuję" lub wpisać własny w ofercie (0)
6 Koszty dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję” lub wskazać inne w ofercie (0)
7 Okres gwarancji - 24 miesiące – proszę potwierdzić wpisując ,,Akceptuję” (0)
8 Warunki gwarancji - Proszę o załączenie warunków gwarancji Attachment required (0)
9 Ogólne Warunki Zakupu TELE-FONIKA KABLE S.A. - Załączamy OWZ, proszę potwierdzić wpisując ,,Akceptuję” lub załączyć własne warunki

Ogólne_warunki_umów_ [...].pdf

(0)
10 Oświadczenie – klauzula sankcyjna Kontrahenta/Dostawcy - Proszę o załączenie podpisanego skanu lub podpisanego elektronicznie dokumentu Attachment required

Klauzula Kontrahenta [...].docx

(0)
11 Oświadczenie dotyczące numeru rachunku bankowego - Proszę o załączenie podpisanego skanu lub podpisanego elektronicznie dokumentu Attachment required

Oświadczenie o rachu [...].docx

(0)
12 Polisa OC - Proszę o załączenie aktualnej polisy OC firmy Attachment required (0)
13 Wymagania dla Wykonawców/Podwykonawców w zakresie BHP i ochrony środowiska - Proszę o załączanie podpisanego skanu lub podpisanego elektronicznie dokumentu Attachment required

Wymagania BHP i ochr [...].doc

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 301