Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Zapytanie ofertowe z dnia 19 czerwca 2024 r. Kompleksowe wykonanie urządzeń zabawowo-sportowych oraz dostawy i montażu urządzeń na terenie placówki ZSS przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3 w Świdnicy.

Urszula Łomńska
Starostwo Powiatowe w Świdnicy Department: Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy
Deadlines:
Published : 19-06-2024 10:47:00
Placing offers : 28-06-2024 10:00:00
Offers opening : 28-06-2024 10:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Kod CPV

37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

37530000-2 Artykuły do zabaw na wolnym powietrzu

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

51121000-6 Usługi instalowania sprzętu do ćwiczeń fizycznych

 

Realizacja zamówienia obejmuje trzy zadania:

 

1. URZĄDZENIE ZABAWOWE – tor przeszkód dla dzieci od 5 do 9 lat

 

2. SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA  – 6 urządzeń

(typu: orbitrek, biegacz, wioślarz, prasa nożna, wyciąg górny + wyciskanie, wahadło + twister)

 

3. ZESTAW DRĄŻKÓW, DRABINEK, PORĘCZY DO KALISTENIKI

 

               Urządzenia jak i montaż urządzeń wykonane zgodne z polską normą - dopuszczone do użytkowania w szkole.

 

               Oferta winna obejmować komplet robót i materiałów w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczną oraz wszelkie roboty pomocnicze i towarzyszące niezbędne do wykonania w/w robót. Ofertę prosimy przedstawić jako łączną wartość.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zapytaniu ofertowym, formularzu rzeczowym oraz projekcie umowy.

Terminy realizacji zamówienia: do dnia 31 sierpnia 2024 r.

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe.doc doc 1339.5 2024-06-19 10:47:00 Proceeding
Projekt umowy.doc doc 64.5 2024-06-19 10:47:00 Proceeding
Formularz (wzór) oferty.doc doc 74.5 2024-06-19 10:47:00 Criterion
Formularz rzeczowy.doc doc 1267.5 2024-06-19 10:47:00 Criterion
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.doc doc 159.5 2024-06-28 11:18:25 Public message

Announcements

2024-06-28 11:18 Urszula Łomńska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].doc

2024-06-26 10:53 Urszula Łomńska Odpowiedzi na pytania - informacja z dnia 26 czerwca 2024 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy zapytania ofertowego pn. „Kompleksowe wykonanie urządzeń zabawowo-sportowych, dostawy i montażu urządzeń na terenie placówki ZSS przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3 w Świdnicy”.

Zamawiający Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy informuje, że wpłynęły pytania do ww. postępowania. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Pytanie:
Proszę o zmianę zapisów w specyfikacji urządzeń siłowni plenerowych: "urządzenia przeznaczone dla dzieci powyżej 13 lat i dorosłych" na następujący: "urządzenia przeznaczone dla osób powyżej 140cm wzrostu" Taki zapis jest zgodny z normą PN: 16630:2015 siłowni plenerowych - określający granicę wzrostu, a nie wieku osoby.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapisy na "urządzenia przeznaczone dla osób powyżej 140cm wzrostu".

2. Pytanie:
Czy Zamawiający dopuści urządzenie tor przeszkód na wysokość upadku 60cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający informuje, iż ww. odpowiedzi stanowią integralną część dokumentacji powyższego postępowania i wiążą wszystkich Wykonawców.

Sporządziła: Elżbieta Kinal.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2930 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value

Formularz (wzór) ofe [...].doc

Formularz rzeczowy.d [...].doc

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 321