Postępowanie: Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Beneficjentów projektu "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Starachowice z grupy docelowej"

Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 08-09-2017 13:40:04
Zakończenie: 14-09-2017 12:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Beneficjentów projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom gminy Starachowice z grupy docelowej”, realizowanego w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Programu Innowacyjna Gospodarka.

Usługa dostępowa świadczona będzie na terenie miasta Starachowice dla 30 gospodarstw domowych (abonentów) posiadających własne komputery klasy PC. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania dostępu od 31.10.2017 do 31.12.2018.

Adres dostawy

Gmina Starachowice
Radomska 45
27-200 Starachowice

Zmiany w postępowaniu

2017-09-20 09:54 Agata Maciąg Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Szanowni Państwo,
w związku z rozbieżną interpretacją wypełniania pól obowiązkowych podczas składania ofert, co uniemożliwiło Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty, niniejsze zapytanie ofertowe uznaje się za nierozstrzygnięte. Zaproszenie do powtórnego zapytania ofertowego dotyczącego świadczenia usługi dostępu do internetu dla Beneficjentów projektu "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Starachowice z grupy docelowej" zostanie wysłane do Państwa przez platformę zakupową w najszybszym możliwym terminie.

Z poważaniem
Sebastian Krawczyk
kierownik Referatu Obsługi Informatycznej
2017-09-20 09:38 Agata Maciąg Szanowni Państwo,
w związku z rozbieżną interpretacją wypełniania pól obowiązkowych podczas składania ofert, co uniemożliwiło Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty, niniejsze zapytanie ofertowe uznaje się za nierozstrzygnięte. Zaproszenie do powtórnego zapytania ofertowego dotyczącego świadczenia usługi dostępu do internetu dla Beneficjentów projektu "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Starachowice z grupy docelowej" zostanie wysłane do Państwa przez platformę zakupową w najszybszym możliwym terminie.

Z poważaniem
Sebastian Krawczyk
kierownik Referatu Obsługi Informatycznej

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Usługa świadczenia dostępu do sieci Internet - 1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2802 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - najniższa cena za usługę dostępu do sieci internet dla 30 gospodarstw domowych (0)
2 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Pytania do postępowania