Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1/2024 Remont i przebudowa budynku plebani parafii p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach

Dariusz Lewandowski
Gmina Golina
Deadlines:
Published : 18-06-2024 11:16:00
Placing offers : 03-07-2024 10:00:00
Offers opening : 03-07-2024 10:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


Oferta winna być sporządzona wg wzoru Formularza Oferty (załącznik nr 2 do SWZ)

Na ofertę składają się dokumenty, wymienione w pkt XV ppkt 12. SWZ,


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ Parafia Kawnice 18.06.2024.pdf pdf 1641.52 2024-06-18 11:16:00 Proceeding
Zalącznik nr 8-9 do SWZ zobowiązanie innego podmiotu i wspólne oświadczenie.docx docx 1475.07 2024-06-18 11:16:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ dokumentacja projektowa.rar rar 21741.45 2024-06-18 11:16:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ- Formularz Oferty.docx docx 1454.8 2024-06-18 11:16:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 1.docx docx 1478.8 2024-06-18 11:16:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz robót budowlanych_.docx docx 1474.86 2024-06-18 11:16:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz osób.docx docx 1474.86 2024-06-18 11:16:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - projekt umowy.pdf pdf 1102.06 2024-06-18 11:16:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx docx 1473.78 2024-06-18 11:16:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ- Formularz Oferty.docx docx 1454.8 2024-06-18 11:16:00 Criterion
Informacja o unieważnieniu postępowania 1_2024 Kawnice.pdf pdf 148.83 2024-07-05 11:36:08 Public message

Announcements

2024-07-05 11:36 Dariusz Lewandowski Informacja o unieważnieniu postępowania 1/2024

Informacja o unieważ [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Remont i przebudowa budynku plebani parafii p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach Zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną - załącznik nr 1 do SWZ 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2930 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value Attachment required

Załącznik nr 2 do SW [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Gwarancja i rękojmia 40% Okres gwarancji i rękojmi należy wpisać w załączonym formularzu ofertowym - załącznik nr 2 do SWZ (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 412