Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Ogłoszenie nr 2024/BZP 00369504/01 MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. ADAMA MICKIEWICZA W JELENIEJ GÓRZE (RZ.271.21.2024)

Wydział Zamówień Publicznych
Miasto Jelenia Góra Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 17-06-2024 13:52:00
Placing offers : 02-07-2024 10:00:00
Offers opening : 02-07-2024 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja.zip zip 22156.9 2024-06-17 13:52:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu_17.06.2024 r..pdf pdf 76.04 2024-06-17 13:52:00 Proceeding
TOM I SWZ_Instrukcja dla Wykonawców.doc doc 599.5 2024-06-17 13:52:00 Proceeding
TOM I SWZ_Instrukcja dla Wykonawców.pdf pdf 589.66 2024-06-17 13:52:00 Proceeding
TOM II SWZ_Projekt umowy.pdf pdf 314.94 2024-06-17 13:52:00 Proceeding
TOM III SWZ_Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 163.15 2024-06-17 13:52:00 Proceeding
Informacja o złożonych ofertach_02.07.2024.pdf pdf 813.71 2024-07-02 13:49:18 Public message

Announcements

2024-07-02 13:49 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo, Zamawiający informuje, iż na stronie prowadzonego postępowania opublikowano "Informację o ofertach złożonych w postępowaniu" z dnia 02.07.2024 r.

Informacja o złożony [...].pdf

2024-07-02 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 453 307,64 PLN.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 696