Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 56/2024 56/2024- Zakup i dostawa sekwenatora NGS

Deadlines:
Published : 14-06-2024 11:14:00
Placing offers : 29-07-2024 09:00:00
Offers opening : 29-07-2024 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
56 2024 sekwenator.docx docx 167.81 2024-06-14 11:14:00 Proceeding
56 2024 sekwenator.pdf pdf 839.56 2024-06-14 11:14:00 Proceeding
JEDZ PDF.pdf pdf 68.46 2024-06-14 11:14:00 Proceeding
JEDZ XML.xml xml 83.27 2024-06-14 11:14:00 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 115.25 2024-06-14 11:14:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 96.99 2024-07-19 09:44:42 Public message
formularz cenowy.docx docx 21.21 2024-07-19 09:46:16 Public message
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 6803.01 2024-07-19 09:46:16 Public message
projekt umowy.docx docx 25.84 2024-07-19 09:46:16 Public message
projekt umowy.docx docx 26.1 2024-07-19 11:20:38 Public message

Announcements

2024-07-19 11:20 Zamówienia Publiczne W załączeniu skorygowany projekt umowy

projekt umowy.docx

2024-07-19 09:46 Zamówienia Publiczne W załączeniu projekt umowy wraz z załącznikami

formularz cenowy.doc [...].docx

odpowiedzi na pytani [...].pdf

projekt umowy.docx

2024-07-19 09:44 Zamówienia Publiczne W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1750