Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2/DOK/VI/2024 „Świadczenie usługi ochrony obiektu Dzielnicowego Ośrodka Kultury Ursynów położonego w Warszawie przy ul Kajakowej 12b, wraz z usługami towarzyszącymi, w tym obsługą szatni.” – numer sprawy 2/DOK/VI/2024

Deadlines:
Published : 13-06-2024 13:52:00
Placing offers : 24-06-2024 08:00:00
Offers opening : 24-06-2024 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
edytowalne załączniki.docx docx 36.64 2024-06-13 13:52:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 13.06.2024.pdf pdf 148.24 2024-06-13 13:52:00 Proceeding
Opis Przedmiotu Zamówienia - część III SWZ.pdf pdf 437.17 2024-06-13 13:52:00 Proceeding
swz zatwierdzona 13.06.2024 r..pdf pdf 2679.98 2024-06-13 13:52:00 Proceeding
SKM_C36824061911280.pdf pdf 502.01 2024-06-19 12:31:17 Public message
zaktualizowane projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 225.58 2024-06-19 12:31:17 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 202.44 2024-06-24 11:28:33 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - platforma zakupowa.pdf pdf 122.14 2024-07-03 11:48:53 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 69.56 2024-07-15 20:53:26 Public message

Announcements

2024-07-15 20:53 Tomasz Myszkowski Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2024-07-03 11:48 Tomasz Myszkowski Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 03.07.2024 r.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2024-06-24 11:28 Tomasz Myszkowski Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2024-06-24 08:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zgodnie z art. 222 ust. 4 Prawo Zamówień Publicznych wynosi: 179 566,33 zł gross
2024-06-19 12:31 Tomasz Myszkowski Odpowiedzi na pytania do SWZ. UWAGA! Zmiana Projektowanych postanowień umowy

SKM_C36824061911280. [...].pdf

zaktualizowane proje [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 500