Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AB.272.9.2024 Kępińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

Gabriela Miszkinis
Powiat Kępiński
Deadlines:
Published : 25-06-2024 10:41:00
Placing offers : 29-07-2024 10:00:00
Offers opening : 29-07-2024 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 4078.44 2024-06-25 10:41:00 Proceeding
SWZ_KEPINSKA_GZ.pdf pdf 904.27 2024-06-25 10:41:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 381.26 2024-06-25 10:41:00 Proceeding
Zapytania i odpowiedzi do SWZ.pdf pdf 349.24 2024-07-09 08:16:51 Public message
Zapytania i odpowiedzi do SWZ 2.pdf pdf 414.08 2024-07-16 10:28:33 Public message
Zal_1a_Wykaz_PPE_Zmiana_01.xls xls 312 2024-07-16 10:28:33 Public message
Zal_8_Umowa_Zmiana_01.doc doc 240 2024-07-16 10:28:33 Public message
Zapytania i Odpowiedzi do SWZ 03.pdf pdf 267.85 2024-07-22 15:01:23 Public message
formatka - dla klienta nowa.xlsx xlsx 1131.19 2024-07-22 15:01:23 Public message

Announcements

2024-07-22 15:01 Gabriela Miszkinis Zapytania i odpowiedzi na SWZ

Zapytania i Odpowied [...].pdf

formatka - dla klien [...].xlsx

2024-07-16 10:28 Gabriela Miszkinis Zapytania i odpowiedzi do treści SWZ

Zapytania i odpowied [...].pdf

Zal_1a_Wykaz_PPE_Zmi [...].xls

Zal_8_Umowa_Zmiana_0 [...].doc

2024-07-09 08:16 Gabriela Miszkinis Zapytania i odpowiedzi na SWZ

Zapytania i odpowie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 685