Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: COZL/DZP/MBK/3412/TP-77/24 Dostawa odczynników do oznaczania przeciwciał CMV, EBV, Toksoplazmozy, Boreliozy, HIV, Clostridium Difficilae, Helicobacter pylori wraz z dzierżawą analizatora na okres 36 mcy.

Deadlines:
Published : 19-06-2024 09:01:00
Placing offers : 28-06-2024 09:00:00
Offers opening : 28-06-2024 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 87.35 2024-06-19 09:01:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 664.05 2024-06-19 09:01:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 126.14 2024-06-19 09:01:00 Proceeding
Odpowiedzi na zapytania .pdf pdf 709.85 2024-06-25 08:06:39 Public message
Informacja o kwocie .pdf pdf 554.37 2024-06-28 09:16:49 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 562.87 2024-06-28 13:52:07 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf pdf 785.11 2024-07-04 12:50:34 Public message

Announcements

2024-07-04 12:50 Monika Karwacka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2024-06-28 13:52 Monika Karwacka Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-06-28 09:16 Monika Karwacka Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2024-06-25 08:06 Monika Karwacka Odpowiedzi na zapytania.

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 273