Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Serwis chłodnic Funke (12778357)

Agnieszka Chmielewska
Górażdże Department: Grupa GÓRAŻDŻE
Deadlines:
Published : 12-06-2024 12:12:00
Placing offers : 18-06-2024 12:12:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie o ofertę - RFQ
Type: Service

Requirements and specifications

OPIS WYMAGAŃ

Górażdże Cement S.A. działając w imieniu własnym na podstawie art. 71 k.c. zaprasza  Państwa do wzięcia udziału w postępowaniu na wykonanie usługi w zakresie 

Serwis chłodnic Funke

Dodatkowych informacji udzielą Państwu:

  • Robert Tarkowski 601 233 989 – w sprawach merytorycznych

  • Agnieszka Chmielewska agnieszka.chmielewska@heidelbergmaterials.com – w sprawach handlowych

Załączniki – wymagania wewnętrzne Górażdże Cement: 

  1. Wytyczne z zakresu ochrony środowiska dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.

  2. Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A

  3. Kodeks Etyczny Dostawców

  4. Ogólne warunki zakupów 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OWZ_GC.pdf pdf 282.68 2024-06-12 12:12:00 Proceeding
ochrona_srodowiska-wytyczne GC.pdf pdf 10291.87 2024-06-12 12:12:00 Proceeding
BHP-wymagania GC dla wykonawców.pdf pdf 181.73 2024-06-12 12:12:00 Proceeding
BHP-wymagania GC dla dostawców odbiorców.pdf pdf 228.79 2024-06-12 12:12:00 Proceeding
Kodeks Etyczny _Listopad 2020.asd.pdf pdf 110.05 2024-06-12 12:12:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Serwis chłodnic Funke Wykonanie serwisu dwóch chłodnic Funke typ TYP FP22-77-1-NH-O 10.0bar Zakres prac: 1. Rozłożenie chłodnic 2. Wyczyszczenie płyt 3. Sprawdzenie płyt 4. Wymiana uszczelnień między-płytowych 5. Montaż chłodnic 6. Montaż dodatkowych (dołożenie) 30 szt nowych płyt z uszczelkami. 7. Wykonanie próby ciśnieniowej z certyfikacją. 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2810 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Termin realizacji 15% proszę o podanie Państwa propozycji terminowej (0)
2 Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych 10% Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań (0)
3 Price 65% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
4 Referencje 5% Prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych (0)
5 Kondycja finansowa spółki 5% Prosimy o załączenie sprawozdania finansowego za ostatni rok i/lub zaświadczenia o niezaleganiu w US i ZUS oraz potwierdzenie składania deklaracji VAT (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 208