Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IZP.271.16.2024 Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Cegłów.

Agnieszka Płochocka
Gmina Cegłów
Deadlines:
Published : 12-06-2024 14:37:00
Placing offers : 28-06-2024 10:00:00
Offers opening : 28-06-2024 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 116.44 2024-06-12 14:37:00 Proceeding
SWZ- IZP.271.16.2024-DU.pdf pdf 415.19 2024-06-12 14:37:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ.docx docx 17.88 2024-06-12 14:37:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.docx docx 19.1 2024-06-12 14:37:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.docx docx 16.88 2024-06-12 14:37:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ.docx docx 17.03 2024-06-12 14:37:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ.docx docx 16.55 2024-06-12 14:37:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ-umowa projekt.docx docx 101.12 2024-06-12 14:37:00 Proceeding
Zał. Nr 7 do SWZ- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.zip zip 108070.99 2024-06-12 14:37:00 Proceeding
Odpowiedzi 18.06.2024- IZP.271.16.2024-DU.pdf pdf 216.37 2024-06-18 13:30:10 Public message
Rys 4.pdf pdf 193.77 2024-06-18 13:30:10 Public message
Rys 5.pdf pdf 142.73 2024-06-18 13:30:10 Public message
Odpowiedz i zmiana terminu- IZP.271.16.2024 (004) (002).pdf pdf 211.99 2024-06-25 12:14:19 Public message
Zmiana ogłoszenia-IZP.271.16.2024.pdf pdf 38.97 2024-06-25 12:14:19 Public message
Załącznik nr 6 do SWZ-istotne postanowienia umowy (002).docx docx 90.88 2024-06-25 12:14:19 Public message
IZP.271.16.2024- informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 252.68 2024-06-28 13:15:59 Public message

Announcements

2024-06-28 13:15 Agnieszka Płochocka Zamawiający Gmina Cegłów na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) informuje o złożonych ofertach.

IZP.271.16.2024- inf [...].pdf

2024-06-28 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: cz. I-700.000,00 zł., cz. II- 1.100.000,00 zł. cz. III- 326.000,00 zł. brutto.
2024-06-25 12:14 Agnieszka Płochocka W związku z wystąpieniami złożonymi przez Wykonawców, w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) przekazuję odpowiedzi na zadane pytania.

Odpowiedz i zmiana t [...].pdf

Zmiana ogłoszenia-IZ [...].pdf

Załącznik nr 6 do SW [...].docx

2024-06-18 13:30 Agnieszka Płochocka W związku z wystąpieniami złożonymi przez Wykonawców, w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje odpowiedzi na zadane pytania.

Odpowiedzi 18.06.202 [...].pdf

Rys 4.pdf

Rys 5.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 641