Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Z/50/PN/24 Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego dla Oddziału Urologii Ogólnej i Poradni Chorób Piersi -znak sprawy Z/50/PN/24

Deadlines:
Published : 12-06-2024 08:10:00
Placing offers : 17-07-2024 12:00:00
Offers opening : 17-07-2024 12:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.zip zip 78.43 2024-06-12 08:10:00 Proceeding
SWZ_Z_50_PN_24.pdf pdf 483.47 2024-06-12 08:10:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ FORMULARZ OFERTOWY.docx docx 22.85 2024-06-12 08:10:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY.xls xls 70.5 2024-06-12 08:10:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ_GRUPA.docx docx 20.24 2024-06-12 08:10:00 Proceeding
ZALACZNIK_NR_4_DO_SWZ_PROJEKTOWANE_POSTANOWIENIA_UMOWY_+_AB_5.06.2024.pdf pdf 459.72 2024-06-12 08:10:00 Proceeding
ZAŁACZNIK DO PROJEKTOWANYCH POSTANOWIEŃ UMOWY.pdf pdf 117.42 2024-06-12 08:10:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ OŚWIADCZENIE_AKTUALNOŚĆ.docx docx 20.3 2024-06-12 08:10:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ .ZAD.1.docx docx 23.75 2024-06-12 08:10:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ .ZAD.3.docx docx 23.98 2024-06-12 08:10:00 Proceeding
MODYFIKACJA I.pdf pdf 281.45 2024-06-27 08:48:56 Public message
OGŁOSZENIE O ZMIANIE.pdf pdf 116.75 2024-06-27 08:48:56 Public message
ODPOWIEDZI I.pdf pdf 295.17 2024-07-03 09:49:31 Public message
ODPOWIEDZI II.pdf pdf 291.07 2024-07-03 09:49:31 Public message
ODPOWIEDZI III.pdf pdf 355.61 2024-07-03 09:49:31 Public message
ZALACZNIK_NR_4_DO_SWZ_PROJEKTOWANE_POSTANOWIENIA_UMOWY_po modyf.pdf pdf 461.66 2024-07-03 09:49:31 Public message
MODYFIKACJA II.pdf pdf 280.87 2024-07-11 08:19:34 Public message
Ogłoszenie o zmianie II.pdf pdf 117.77 2024-07-11 08:19:34 Public message
ODPOWIEDZI .pdf pdf 276.97 2024-07-11 08:23:50 Public message
ZALACZNIK_NR_4_DO_SWZ_PROJEKTOWANE_POSTANOWIENIA_UMOWY_po modyf.2.pdf pdf 461.81 2024-07-11 08:23:50 Public message
KWOTA JAKĄ ZAMIERZA.pdf pdf 212.86 2024-07-17 12:04:43 Public message
zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 226.3 2024-07-17 13:36:36 Public message

Announcements

2024-07-17 13:36 Barbara Kozicz Zbiorcze otwarcie ofert

zbiorcze zestawienie [...].pdf

2024-07-17 12:04 Barbara Kozicz kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

KWOTA JAKĄ ZAMIERZA. [...].pdf

2024-07-11 08:23 Barbara Kozicz ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI I MODYFIKACJĄ

ODPOWIEDZI .pdf

ZALACZNIK_NR_4_DO_SW [...].pdf

2024-07-11 08:19 Barbara Kozicz MODYFIKACJA TREŚCI SWZ ORAZ OGŁOSZENIE O ZMIANIE

MODYFIKACJA II.pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2024-07-03 09:49 Barbara Kozicz ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI I MODYFIKACJĄ

ODPOWIEDZI I.pdf

ODPOWIEDZI II.pdf

ODPOWIEDZI III.pdf

ZALACZNIK_NR_4_DO_SW [...].pdf

2024-06-27 08:48 Barbara Kozicz MODYFIKACJA TREŚCI SWZ ORAZ OGŁOSZENIE O ZMIANIE

MODYFIKACJA I.pdf

OGŁOSZENIE O ZMIANIE [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 957