Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NZ.2531.32.2024 Zimowe utrzymanie ciągów komunikacyjnych pieszych na terenie miasta Bydgoszczy w latach 2024-2029

Deadlines:
Published : 17-06-2024 13:06:00
Placing offers : 17-07-2024 10:00:00
Offers opening : 17-07-2024 10:20:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

UWAGA!

Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie Zakupowej, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
NZ.2531.32.2024 SWZ z załącznikami.7z 7z 5931.32 2024-06-17 13:06:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmówieniu Nr 355134-2024.pdf pdf 381.21 2024-06-17 13:06:00 Proceeding
NZ.2531.32.2024 - Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 28.06.2024.pdf pdf 436.39 2024-06-28 11:05:29 Public message
ZMIANA Nr 1 treści SWZ - 10.07.2024.7z 7z 1005.57 2024-07-10 14:10:42 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 413724-2024.pdf pdf 386.15 2024-07-10 14:10:42 Public message
NZ.2531.32.2024 Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.07.2024.pdf pdf 209 2024-07-17 12:10:56 Public message
NZ.2531.32.2024 Informacja o unieważnieniu postępowania z dn. 23.07.2024 - Część 8.pdf pdf 165.05 2024-07-23 10:32:06 Public message

Announcements

2024-07-23 10:32 Alicja Kruszczyńska Zgodnie z art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania dla Części (zadania) 8.

NZ.2531.32.2024 Info [...].pdf

2024-07-17 12:10 Małgorzata Czajkowska Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

NZ.2531.32.2024 Info [...].pdf

2024-07-17 10:04 Małgorzata Czajkowska Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć łącznie kwotę brutto: 7 675 262,57 PLN, z podziałem na poszczególne części:
- na część 1 – kwotę brutto: 1 447 935,26 PLN
- na część 2 – kwotę brutto: 823 721,72 PLN
- na część 3 – kwotę brutto: 495 681,12 PLN
- na część 4 – kwotę brutto: 864 027,00 PLN
- na część 5 – kwotę brutto: 923 761,58 PLN
- na część 6 – kwotę brutto: 396 976,14 PLN
- na część 7 – kwotę brutto: 516 833,14 PLN
- na część 8 – kwotę brutto: 1 250 013,06 PLN
- na część 9 – kwotę brutto: 504 542,84 PLN
- na część 10 – kwotę brutto: 451 770,70 PLN
2024-07-10 14:10 Julia Suchocka W dniu 10.07.2024 r. Zamawiający przekazuje ZMIANĘ Nr 1 treści SWZ, którą udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania w załączonych plikach wraz z ogłoszeniem zmian ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 10.07.2024 r. pod nr 413724-2024, przekazanym do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 08.07.2024 r.
Termin składania i otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 17.07.2024 r.
Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

ZMIANA Nr 1 treści S [...].7z

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2024-06-28 11:05 Małgorzata Czajkowska Zamawiający w załączonym pliku przekazuje Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 28.06.2024 r.

NZ.2531.32.2024 - Wy [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 969