Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: KOPSN/P2/2024 MODERNIZACJA PODŁÓG W POMIESZCZENIACH KRAJOWEGO OŚRODKA PSYCHIATRII SĄDOWEJ DLA NIELETNICH W GARWOLINIE

Deadlines:
Published : 07-06-2024 12:33:00
Placing offers : 28-06-2024 09:00:00
Offers opening : 28-06-2024 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 106.04 2024-06-07 12:33:00 Proceeding
SWZ P2 24.pdf pdf 533.95 2024-06-07 12:33:00 Proceeding
Załacznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy P2 24.docx docx 44.67 2024-06-07 12:33:00 Proceeding
Załacznik nr 2a przedmiar robót parter P2 24.pdf pdf 235.99 2024-06-07 12:33:00 Proceeding
Załacznik nr 2b przedmiar robót piętro P2 24.pdf pdf 211.66 2024-06-07 12:33:00 Proceeding
Załacznik nr 4 projekt umowy P2 24.docx docx 63.6 2024-06-07 12:33:00 Proceeding
Załącznik nr 3 oświadczenie przesłanki wykluczenia spełnienie warunków P2 24.docx docx 29.07 2024-06-07 12:33:00 Proceeding
Załącznik nr 5 grupa kapitałowa P2 24.docx docx 28.04 2024-06-07 12:33:00 Proceeding
Załacznik 6a rzut parteru inwentaryzacja P2 24.pdf pdf 306.61 2024-06-07 12:33:00 Proceeding
Załacznik 6c PRZEKRÓJ B_B INWENT P2 24.pdf pdf 413.8 2024-06-07 12:33:00 Proceeding
Załącznik 6b PRZEKRÓJ a_A INWENTAR P2 24.pdf pdf 415.17 2024-06-07 12:33:00 Proceeding
Załacznik 6d stan projektowany P2 24.pdf pdf 310.76 2024-06-07 12:33:00 Proceeding
Załacznik 6e PRZEKRÓJ A-A STAN PROJEKTOWANY P2 24.pdf pdf 409.56 2024-06-07 12:33:00 Proceeding
Załącznik 6F 6PRZEKRÓJ B-B stan projektowany P2 24.pdf pdf 408.39 2024-06-07 12:33:00 Proceeding
Załacznik 6h Opis do projektu P2 24.pdf pdf 2005.41 2024-06-07 12:33:00 Proceeding
Załącznik 6g kolorystyka P2 24.pdf pdf 427.54 2024-06-07 12:33:00 Proceeding
Załącznik 6i STWiORB P2 24.pdf pdf 442.54 2024-06-07 12:33:00 Proceeding
Załacznik 7a rzut piętra inwentaryzacja P2 24.pdf pdf 412.15 2024-06-07 12:33:00 Proceeding
Załacznik 7b przekrój A-A inwentaryzacja P2 24.pdf pdf 413.22 2024-06-07 12:33:00 Proceeding
Załacznik 7c przekrój B-B inwentaryzacja P2 24.pdf pdf 412.36 2024-06-07 12:33:00 Proceeding
Załacznik 7d rzut piętra stan projektowany P2 24.pdf pdf 416.46 2024-06-07 12:33:00 Proceeding
Załącznik 7i STWiORB P2 24.pdf pdf 321.55 2024-06-07 12:33:00 Proceeding
Załacznik 7f przekrój B-B stan projektowany P2 24.pdf pdf 406.23 2024-06-07 12:33:00 Proceeding
Załacznik 7h Opis do projektu P2 24.pdf pdf 1998.07 2024-06-07 12:33:00 Proceeding
Załącznik 7e przekrój A_A stan projektowany P2 24.pdf pdf 405.47 2024-06-07 12:33:00 Proceeding
Załącznik 7g rzut piętra kolorystyka P2 24.pdf pdf 406.4 2024-06-07 12:33:00 Proceeding
załacznik nr 8 zdolność techniczna lub zawodowa P2 24.docx docx 23.79 2024-06-07 12:33:35 Proceeding
Unieważnienie postępowania P2 24p.pdf pdf 163.46 2024-06-28 11:55:13 Public message

Announcements

2024-06-28 11:55 Jolanta Więsław Informacja o unieważnieniu postępowania

Unieważnienie postęp [...].pdf

2024-06-28 09:00 Buyer message Zamawiający na realizację zamówienia zabezpieczył kwotę w wysokości 231670,00 zł gross (słownie dwieście trzydzieści jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych)
2024-06-07 12:36 Jolanta Więsław Szanowni Wykonawcy w celu umówienia się na przeprowadzenie wizji lokalnej prosimy o kontakt pod nr 693-529-436 - Marcin Pasik

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 464