Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 61/2024 61/2024- Zakup i dostawa leków, cytostatyków, opatrunków

Deadlines:
Published : 07-06-2024 11:50:00
Placing offers : 29-07-2024 09:00:00
Offers opening : 29-07-2024 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
61 2024 LEKI CYTOSTATYKI OPATRUNKI.docx docx 126.75 2024-06-07 11:50:00 Proceeding
61 2024 LEKI CYTOSTATYKI OPATRUNKI.pdf pdf 874.08 2024-06-07 11:50:00 Proceeding
formularz cenowy.xlsx xlsx 39.47 2024-06-07 11:50:00 Proceeding
JEDZ PDF.pdf pdf 68.4 2024-06-07 11:50:00 Proceeding
JEDZ XML.xml xml 83.31 2024-06-07 11:50:00 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 214.71 2024-06-07 11:50:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 223.15 2024-07-12 09:27:28 Public message
zmiana terminu.pdf pdf 187.17 2024-07-12 10:21:01 Public message
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 582.76 2024-07-15 10:23:56 Public message
odpowiedzi na pytania 2.pdf pdf 2719.45 2024-07-17 09:19:00 Public message
odpowiedzi na pytania 3.pdf pdf 557.12 2024-07-17 09:19:16 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf pdf 222.97 2024-07-19 09:26:17 Public message
odpowiedzi na pytania 4.pdf pdf 1285.34 2024-07-19 09:27:54 Public message
odpowiedzi na pytania 5.pdf pdf 324.43 2024-07-19 09:28:08 Public message

Announcements

2024-07-19 09:28 Zamówienia Publiczne W załączeniu odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2024-07-19 09:27 Zamówienia Publiczne W załączeniu odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2024-07-19 09:26 Zamówienia Publiczne W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2024-07-17 09:19 Zamówienia Publiczne W załączeniu odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2024-07-17 09:19 Zamówienia Publiczne W załączeniu odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2024-07-15 10:23 Zamówienia Publiczne W załączeniu odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2024-07-12 10:21 Zamówienia Publiczne W załączeniu informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

zmiana terminu.pdf

2024-07-12 09:27 Zamówienia Publiczne W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1998